Saarelainen: Muotoilua meillekin! – Muotoilu-ja brändiopas yrittäjille

Hyvä muotoilu tuo asiakkaalle lisäarvoa paremmilla tuotteilla ja palveluilla. Asiakas on valmis maksamaan mieluisasta tuotteesta korkeamman hinnan. Hyvät tuotteet ja palvelut luovat osaltaan yrityksen laatubrändiä. Muotoilu on osa tuotekehitystä ja edistää markkinointia ja myyntiä. Muotoilu on monimuotoista. Se käsittää tuotteet ja palvelut sekä yritysilmeen logosta brändiin ja opasteista tilasuunnitteluun. Muotoiluajattelu laajentaa muotoilun käsitettä edelleen strategiseen […]

Koivisto, Säynäjäkangas & Forsberg: Palvelumuotoilun bisneskirja

Kirja on tietopaketti ja matkaopas palvelumuotoilun hyödyntämiseen menestyvän liiketoiminnan kehittämisessä. Kokonaisuutta konkretisoivat kirjassa mukana olevat seitsemän erilaista palvelumuotoilu-projektia sekä kolmen yrityksen palvelumuotoilun haltuun ottamisen muutosmatkat. Erityistä kiitosta ansaitsee kirjassa kautta linjan korostuva näkemys siitä, että palvelumuotoilun hyödyntäminen edellyttää muutosprosessia ja yrityksen kulttuurista muutosta. Parhaimmillaan palvelumuotoilusta tuleekin yrityksen strateginen muutosajuri ja uudistumisen mahdollistaja. Asiakaskeskeisen ajattelun mukaisesti yritysten […]

Vahtola: Intohimona brändit

Marina Vahtolan Intohimona brändit tuo vahvasti esille menestyvien brändien liiketaloudellisen merkityksen yritysjohdon ja omistajien kannalta. Kirjoittaja avaa käytännönläheisesti ja havainnollisesti parikymmentä keskeistä teemaa, jotka ratkaisevat menestyvän brändin rakentamisessa. Jokaisen teeman aloittaa teoriamuotoon kirjoitettu asiaosuus. Ne pohjautuvat kirjoittajan laajoihin omiin kokemuksiin. Kirjan yritysesimerkit perustuvat myös kirjoittajan omakohtaisiin kokemuksiin. Esimerkeissä kirjoittaja on toiminut merkittävässä roolissa: liiketoimintajohtajana, toimitusjohtajana, hallituksen […]

Apunen: Haastajasta hittipalveluksi – tuotteista ideastasi menestyjä

Antti Apusen kirja on käytännöllinen opas jokaiselle tuotteistamisen ammattilaiselle ja siinä taitojaan kehittävälle. Kirja käy läpi palvelun ja tuotteen kaupallistamisen keskeiset vaiheet askel askeleelta palvelustrategiasta törkeisiin lupauksiin ja hinta-ankkurointiin sekä muutosvastarinnan murtamiseen. Kirja perustuu sadoista tuotteistamishankkeista kerättyihin kokemuksiin ja kertoo esimerkkitarinoita suomalaisista ja kansainvälisistä yrityksistä, jotka ovat tuotteistaneet toimialaansa mullistaneita menestyksiä. Millainen on palvelu, joka muuttaa asiakkaasi […]

Halonen: Vaikuttajamarkkinointi

Mitä vaikuttajamarkkinointi on ja mihin sitä voi hyödyntää? Keitä vaikuttajat ovat ja kuka olisi paras brand match? Miten vaikuttajamarkkinoinnissa kannattaa lähteä liikkeelle ja miten välttää suurimmat karikot? Kuinka vaikuttajamarkkinoinnin tuloksia ja tehokkuutta mitataan? Näihinkin kysymyksiin Misme Halosen kirja antaa vastauksia. Kirja osoittaa myös sen, että vaikuttajamarkkinoinnilla voi oikeasti vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen, valintoihin ja ostopäätöksiin. Suomesta on […]

Johnson: Branding in Five and a Half Steps

Tämä Johnsonin kirja on todellinen brändikirja viisine ja puoline askelineen sisältäen lisäksi yli 900 kuvallista viestiä. Brändin merkitys on jälleen kasvussa ja hyviä brändikirjoja on alkanut ilmestyä kirjastoihin ja kirjakauppoihin. Siihen on selityskin, sillä brändin idea on luoda jokin ero. Meillä on Tiimiakatemia® -brändi. Mikä on sen idea? Sitä olen samalla pohtinut, kun olen lukenut ja […]

Mattinen: Mistä kasvua? Opas digiajan johtajalle

Tässä Mattisen kirjassa ratkotaan kasvuun liittyviä kysymyksiä ja perehdytään kasvuhakkerointiin, jonka avulla yritykset rakentavat itselleen oman, toimivan kasvukaavansa. Menetelmä ansaitsee paikkansa organisaatioissa liiketoiminnan jokaviikkoiseen kasvattamiseen. On keksittävä kasvukaava, jolla uskotaan saatavan tulosta aikaan. Kasvukaava jäsentää ajattelua, keskittää fokuksen liiketoimintaan ja priorisoi tekemisiä. Ja siitä on helppo viestiä. Mikä vielä tärkeämpää, sen ympärille voidaan rakentaa innostavia […]

Ristikangas V., Ristikangas M-R & Alatalo: Valmentava mentorointi

Kirja tuo mentorointiin tuoreen näkökulman yhdistämällä siihen valmentavan otteen.Teos murtaa perinteistä käsitystä mentoroinnista, missä kokenut konkari siirtää omaa ajatteluaan ja tietämystään nuoremmalle. Moderni mentorointi yhdistää sopivia ihmisiä eri toimialoilta ja hyödyntää hyvinkin erilaisissa tehtävissä olevien ihmisten osaamista tuloksekkaasti. Kirja on käytännönläheinen opas niin mentorille kuin mentoroitavalle. Sen esimerkkien avulla on mahdollista rakentaa molempia osapuolia hyödyttävä […]

Åge: Happy, Happy

Entä jos turhauttavien kompromissien sijaan voisit päästä kenen hyvänsä kanssa yhteisymmärrykseen asiasta kuin asiasta viidellä askeleella? Ja vieläpä niin, että osapuolet ovat ratkaisuun tyytyväisiä nyt ja tulevaisuudessa. Kirjoittaja Lars-Johan Åge on kehittänyt happy-happy-menetelmän, joka yltää pidemmälle kuin tuttu win-win-tavoite. Se keskittyy myönteisyyteen, suhteisiin, yhteistyöhön ja tulevaisuuteen. Tavoitteena on parempi elämän laatu ja merkityksellisyys. Menetelmää voi käyttää […]

Savolainen & Lehmuskoski: Digimuutos.fi – 10 huippujohtajan tarina muutosjohtamisesta

Savolaisen ja Lehmuskosken kirjassa suomalaiset huippujohtajat kertovat kymmenen onnistunutta ja positiivista tarinaa digimuutoksesta. Pääosissa tarinoissa ovat muutosjohtaminen, organisaatiokulttuurin muutos ja digitaalisuuden johtaminen. Digimuutos on jokaiselle yritykselle ja organisaatiolle ainutkertainen ja erilainen matka. Kaikissa muutostarinoissa on tunnistettavissa kolme yhtenäistä osa-aluetta: muutoksen käynnistäjät, organisaatiomuutos ja muutoksen tavoitteet. Digimuutoksella tavoitellaan keinoja luoda uutta tai palauttaa menetetty kilpailuetu. Samaan aikaan muutoksella halutaan […]