Salovaara: Johtopäätös – Yhteisöt ja organisaatiot pomokulttuurin jälkeen

Kirja kertoo työyhteisöistä aikana, jolloin perinteiseen johtamiseen ja hierarkiaan perustuva malli tekee tilaa toisenlaiselle ajattelulle: verkostomaisille rakenteille ja demokraattista osallistumista tukeville pelisäännöille. Kirjan nimi Johtopäätöstarkoittaa kahta asiaa. Ensinnäkin kirjoittajan mukaan on aika vetää yhteen erilaisia kehityskulkuja, sekä historiasta että nykypäivästä kumpuavia. Johtopäätös on, että työyhteisöiden rakentamisen malleille on löydettävä uusia vaihtoehtoja. Toisaalta johtopäätös on johtopäätös ja […]

Ristikangas ym.: Valmentava tiimin johtaminen

Valmentava tiimien johtamisen taito on tämän päivän organisaatioin menestystekijä. Valmentava johtamiskulttuuri toteutuu, kun johtamisvastuulliset oivaltavat valmentavaan ajatteluun liittyvän ajattelutavan muutoksen sekä tarpeen jatkuvalle kasvulle ja kehittymiselle. Kirja käsittelee sitä, miten yksilöiden ja tiimien parhaat toimintamallit voitaisiin valjastaa organisaatioiden käyttöön. Kirjasta löydät paljon arjen esimerkkejä ja oppeja, jotka liittyvät tavalla tai toisella siihen, miten tiimissä kommunikoidaan. […]

Brinkmann: Mitä on olla ihminen?

Kirjoittaja vastaa kysymykseen ”Mitä on olla ihminen?” kertomalla tarinan nuoresta Andreaasta, joka lähtee suurelle kiertomatkalle halki Euroopan. Kirja vie matkalle ihmisyyteen ja ajattelun ytimeen. Matkan edetessä Andreas saa tietää yhä enemmän siitä, millainen olento ihminen on – sekä hyvässä että pahassa. Hän tapaa ihmisiä, joilta oppii elämästä, ja tutustuu Euroopan taide- ja kulttuurihistoriaan. Matkalle poika […]

Raami: Intuitio 3

Kaikki voivat olla oman elämänsä keksijöitä: mahdottomilta vaikuttavat ongelmat ratkeavat usein päättelyn ja intuition yhteistyöllä. Keksijöitä näyttää kautta aikojen yhdistäneen hyvä yhteys kolmeen erilaiseen intuitioon. Niiden avulla on syntynyt sekä tutkimusten läpimurtoja että täysin uudenlaisia innovaatioita. Kolme intuitiota ovat jokaisen ulottuvilla, mutta niiden hyödyntämiseen tarvitaan yhteystaitoja. Työelämässä tärkeimpien intuitioiden ei tarvitse löytyä yhdestä mielestä. Hyvin […]

Malmelin & Poutanen: Luovuuden idea

Kun ympäröivä maailma muuttuu, vanhat toimintamallit menettävät merkityksensä. Silloin tarvitaan uusia ideoita ja tuoreita ratkaisuja, toisin sanoen luovuutta. Koska jatkuva uudistuminen on välttämätöntä, luovuudelle on yhä enemmän kysyntää. Voiko luovuutta opetella ja kehittää? Millaisessa ympäristössä luovuus kukoistaa parhaiten? Kirja esittelee monipuolisesti ja syvällisesti, mitä uusin tutkimustieto kertoo luovuuden ilmiöstä ja luovan toiminnan periaatteista. Luovuudesta puhutaan […]

Koskelo: Tehtävänä tulevaisuus – Tulevaisuusmuotoilu päätöksenteossa

Kirja on opas tulevaisuusmuotoiluun, jossa yhdistyvät muotoilu, tulevaisuusajattelu ja liiketoiminta-ajattelu. Se lisää ymmärrystä, miten tulevaisuutta voi huomioida ja muovata jo tänään ja miten vaihtoehtoiset tulevaisuudet voidaan tuoda nykyhetken päätöksentekoon. Lukuisat caset yhdessä tarinoiden ja tieteen kanssa antavat inspiraatioita tulevaisuusmuotoilun hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Ihmisten huomio kiinnittyy herkästi mahdollisuuksien sijaan huoliin, uhkiin ja riskeihin. Tulevaisuuden pohtimisen ei silti […]

Nonaka & Takeuchi: The knowledge-Creating Company

Tämä teos muodostaa Tiimiakatemian teorian keskeisen ytimen. Ymmärsin alusta lähtien, että Tiimiakatemian on kokonaisuutena luotava uutta tietoa ja levitettävä se läpi koko organisaation. Samalla tieto, joka haetaan ulkopuolelta, jaetaan laajasti koko organisaatiossa. Tiedon luonti on koko ajan tärkeää, ei tieto sinänsä. Uusi tieto syntyy aina kaaoksesta. Jos organisaatiolla ei ole pyrkimystä kohti tavoitetta, on luotavan […]

Lahtinen, Pulkka, Karjaluoto & Mero: Digimarkkinointi

Digitaalinen markkinointi on kriittinen osa liiketoimintaa: sen onnistuminen määrittää myynnin onnistumisen, joka puolestaan määrittää yrityksen kasvutahdin. Nyt minulla on kädessäni runsaasti alleviivattu täysin ajantasainen teos suomeksi. Teoksessa todellakin yhdistyy Suomen parhaaksi valitun digimarkkinointitoimiston sekä alan johtavien tutkijoiden ja opettajien osaaminen. Olen itse ”entinen” markkinoinnin ammattilainen. Sen voin nyt sanoa luettuani tämän teoksen. Olen nimittäin viimeisen […]

Ruola: Markkinoinnin uudet 4 P:tä

Markkinoinnin uudet neljä P:tä ovat: People – Purpose – Passion – Platform. Tämän kirjan ensisijainen tarkoitus on kohottaa markkinoinnin merkitys sen ansaitsemalle tasolle. Ja antaa markkinoille yksinkertainen, tulevaisuuteen katsova viitekehys. Kirjoittajan mielestä markkinointi on määritelty pieleen maailman sivu. Se ei ole pelkkää viestintää. Kirjoittaja on määritellyt markkinoinnin itse seuraavasti: Markkinointi on johtamisen prosessi, jossa asiakkaalle […]

Kurvinen, Laine & Tolvanen: Henkilöbrändi – Asiantuntijasta vaikuttajaksi

Olet henkilöbrändi, halusit tai et. Kysymys on vain siitä, oletko valmis ottamaan vastuun ammatillisesta tulevaisuudestasi. Oman osaamisen näkyväksi tekeminen on mahdollisuus, jonka monet haluavat hyödyntää esimerkiksi oman firman perustamisessa tai yleensä asiantuntijuutensa rakentamisessa. Henkilöbrändi ja henkilöbrändäys ovat kaksi eri asiaa. Henkilöbrändi on luontaisesti syntynyt ammatillinen status, jolla ei ole arvoa, jos emme ole pystyneet hyödyntämään […]