Raami: Intuitio 3

Kaikki voivat olla oman elämänsä keksijöitä: mahdottomilta vaikuttavat ongelmat ratkeavat usein päättelyn ja intuition yhteistyöllä. Keksijöitä näyttää kautta aikojen yhdistäneen hyvä yhteys kolmeen erilaiseen intuitioon. Niiden avulla on syntynyt sekä tutkimusten läpimurtoja että täysin uudenlaisia innovaatioita. Kolme intuitiota ovat jokaisen ulottuvilla, mutta niiden hyödyntämiseen tarvitaan yhteystaitoja. Työelämässä tärkeimpien intuitioiden ei tarvitse löytyä yhdestä mielestä. Hyvin […]

Malmelin & Poutanen: Luovuuden idea

Kun ympäröivä maailma muuttuu, vanhat toimintamallit menettävät merkityksensä. Silloin tarvitaan uusia ideoita ja tuoreita ratkaisuja, toisin sanoen luovuutta. Koska jatkuva uudistuminen on välttämätöntä, luovuudelle on yhä enemmän kysyntää. Voiko luovuutta opetella ja kehittää? Millaisessa ympäristössä luovuus kukoistaa parhaiten? Kirja esittelee monipuolisesti ja syvällisesti, mitä uusin tutkimustieto kertoo luovuuden ilmiöstä ja luovan toiminnan periaatteista. Luovuudesta puhutaan […]

Koskelo: Tehtävänä tulevaisuus – Tulevaisuusmuotoilu päätöksenteossa

Kirja on opas tulevaisuusmuotoiluun, jossa yhdistyvät muotoilu, tulevaisuusajattelu ja liiketoiminta-ajattelu. Se lisää ymmärrystä, miten tulevaisuutta voi huomioida ja muovata jo tänään ja miten vaihtoehtoiset tulevaisuudet voidaan tuoda nykyhetken päätöksentekoon. Lukuisat caset yhdessä tarinoiden ja tieteen kanssa antavat inspiraatioita tulevaisuusmuotoilun hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Ihmisten huomio kiinnittyy herkästi mahdollisuuksien sijaan huoliin, uhkiin ja riskeihin. Tulevaisuuden pohtimisen ei silti […]

Nonaka & Takeuchi: The knowledge-Creating Company

Tämä teos muodostaa Tiimiakatemian teorian keskeisen ytimen. Ymmärsin alusta lähtien, että Tiimiakatemian on kokonaisuutena luotava uutta tietoa ja levitettävä se läpi koko organisaation. Samalla tieto, joka haetaan ulkopuolelta, jaetaan laajasti koko organisaatiossa. Tiedon luonti on koko ajan tärkeää, ei tieto sinänsä. Uusi tieto syntyy aina kaaoksesta. Jos organisaatiolla ei ole pyrkimystä kohti tavoitetta, on luotavan […]

Uusikylä: Lahjakkuus

Kun lapsi saa itse valita kiinnostuksen kohteensa ja innostua siitä, hänellä on hyvät mahdollisuudet kehittyä erityislahjakkuudeksi, joskus jopa alansa huipuksi. Jos aito rakkaus alaan puuttuu, kasvattajien ei pitäisi pakottaa lasta – vaatimusten paineessa voi joutua kätkemään tunteensa, luovuutensa ja ilonsa. Lahjakkuus kehittyy parhaiten turvallisuudentunteen ja myönteisen minäkuvan pohjalle. Lahjakkaasta lapsesta kehittyy lahjakas aikuinen vain opiskelemalla […]

Malmelin: Uudistu & kasva

Nando Malmelinin kirja on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat toimia luovasti ja tarkoituksellisesti elämässään ja työssään. Kirja tarjoaa uutta ymmärrystä luovan mielen johtamisesta sekä hyödyntämisestä sekä keinoja luovuuden kehittämiseen, uudistamiseen ja kasvuun. Kirjan sisällöt ammentavat myös kirjoittajan monipuolisista kokemuksista luovasta työstä, luovien tiimien johtamisesta ja työyhteisöjen uudistamisesta. Menestyäkseen organisaatiot tarvitsevat sekä osaavia ja kyvykkäitä asiantuntijoita että […]

Isaacson: Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci oli visionääri, jonka kyky yhdistää taidetta ja tiedettä teki hänestä historian luomisvoimaisimman neron. Toscanassa 1452 syntynyt Leonardo suuntasi uteliaisuutensa niin anatomiaan, fossiileihin, lintuihin, lentäviin koneisiin, aseisiin, optiikkaan, kasvitieteeseen, geologiaan, veden virtaukseen kuin kuvataiteisiinkin. Hänestä tuli renessanssi-ihmisen perikuva. Tunnettu elämänkerturi Walter Isaacson on luonut Leonardon muistiinpanojen pohjalta kiehtovan ja inspiroivan teoksen, joka paljastaa […]

Hakala: Vähemmällä enemmän

Elämäämme kohdistuvat vaatimukset tuntuvat kasvavan alituiseen. Ei ihme, että monella meistä on arjessaan aikaansaamattomuuden ja uupumuksen kokemuksia. Ne voivat olla merkkejä siitä, että odotamme itseltämme liikaa. Tavoitteita toki tarvitaan, mutta liiallisella kunnianhimolla on vaaransa. Se kapeuttaa näköalaa ja nakertaa luovuutta: se ahdistaa mieltämme ja heikentää kykyämme oppia uutta. Toisaalta kunnianhimoiset ihmiset odottavat tulevaisuudessa olevansa onnellisempia […]

Robinson: The Element – How Finding Your Passion Changes Everything

”Kirja sisältää runsaasti erilaisia tarinoita hyvin erilaisten ihmisten luovuusmatkoista.” Osa heistä on maailmankuuluja ja osa aivan tavallisia ihmisiä. Useita heistä on haastateltu erityisesti tätä kirjaa varten. Nämä ihmiset kertovat kuinka he alun alkaen löysivät erityisen lahjakkuutensa ja voivat toteuttaa itseään tekemällä sitä mitä rakastavat. Samalla Robinsonin kirja kertoo myös sinusta. Meidän pitää luoda sellaisia ympäristöjä kouluihimme, työpaikoillemme […]

Honkela: Rauhankone – Tekoälytutkijan testamentti

Timo Honkela hahmottelee tässä henkilökohtaisessa teoksessaan idean Rauhankoneesta, joka auttaisi ihmiskuntaa rauhanomaisemman maailman luomisessa. Kirja perustuu tekoälyyn, koneoppimiseen ja muihin kehitettäviin teknologisiin menetelmiin. Honkelan mukaan tietokoneita hyödyntämällä opimme entistä paremmin ymmärtämään monimutkaisia järjestelmiä ja tämän ymmärryksen pohjalta voimme rakentaa maailman, jossa ihmiset voivat löytää parempia keinoja tulla toimeen keskenään. Tietotekniikan kehitys viime vuosikymmeninä on ollut […]