Lahtinen, Pulkka, Karjaluoto & Mero: Digimarkkinointi

Digitaalinen markkinointi on kriittinen osa liiketoimintaa: sen onnistuminen määrittää myynnin onnistumisen, joka puolestaan määrittää yrityksen kasvutahdin. Nyt minulla on kädessäni runsaasti alleviivattu täysin ajantasainen teos suomeksi. Teoksessa todellakin yhdistyy Suomen parhaaksi valitun digimarkkinointitoimiston sekä alan johtavien tutkijoiden ja opettajien osaaminen. Olen itse ”entinen” markkinoinnin ammattilainen. Sen voin nyt sanoa luettuani tämän teoksen. Olen nimittäin viimeisen […]

Ruola: Markkinoinnin uudet 4 P:tä

Markkinoinnin uudet neljä P:tä ovat: People – Purpose – Passion – Platform. Tämän kirjan ensisijainen tarkoitus on kohottaa markkinoinnin merkitys sen ansaitsemalle tasolle. Ja antaa markkinoille yksinkertainen, tulevaisuuteen katsova viitekehys. Kirjoittajan mielestä markkinointi on määritelty pieleen maailman sivu. Se ei ole pelkkää viestintää. Kirjoittaja on määritellyt markkinoinnin itse seuraavasti: Markkinointi on johtamisen prosessi, jossa asiakkaalle […]

Kurvinen, Laine & Tolvanen: Henkilöbrändi – Asiantuntijasta vaikuttajaksi

Olet henkilöbrändi, halusit tai et. Kysymys on vain siitä, oletko valmis ottamaan vastuun ammatillisesta tulevaisuudestasi. Oman osaamisen näkyväksi tekeminen on mahdollisuus, jonka monet haluavat hyödyntää esimerkiksi oman firman perustamisessa tai yleensä asiantuntijuutensa rakentamisessa. Henkilöbrändi ja henkilöbrändäys ovat kaksi eri asiaa. Henkilöbrändi on luontaisesti syntynyt ammatillinen status, jolla ei ole arvoa, jos emme ole pystyneet hyödyntämään […]

Kenner & Leino: #Myyntikirja -Menesty uuden ajan B2B -myynnissä

Kirja on ansiokas katsaus modernin myynnin maailmaan, jossa asiakas on entistä keskeisemmässä roolissa. Ennen myyjiltä saadut tiedot ovat yhä useammin saatavilla verkosta. Kirjoittajat ovat luoneet kirjaan navigoinnin helpottamiseksi neljä erilaista osiota. Lukija voi itse valita, mikä osio kiinnostaa eniten ja millä osa-alueella on juuri nyt eniten kehitettävää. Osiot ovat seuraavat: Uusi aika (asiakkaiden ostokäyttäytymisen teema), […]

Hänti: Asiakkaista ansaintaan – Asiakaskeskeinen liiketoimintamalli

Perinteiset yritys- ja tuotelähtöiset liiketoimintamallit ovat kriisissä. Globaalit yritysjätit ovat ottamassa yhä suurempaa jalansijaa markkinoilta panostamalla asiakaskeskeiseen toimintaan ja opettavat asiakkaat vaatimaan muiltakin toimijoilta vastaavaa. Tulevaisuudessa kilpailua ei käydä siis vain tuote- tai palveluinnovaatioilla, vaan myös liiketoimintamallien uudistamisella. Tässä kirjassa käännetään perinteisen yrityslähtöisen liiketoiminnan suunnittelu päälaelleen ja lähdetään luomaan ja uudistamaan liiketoimin-taa asiakkaista käsin. Vain […]

Holma, Laasio ym.: Menestys syntyy asiakaskokemuksesta

Hyvä asiakaskokemus on menestyvän liiketoiminnan perusta myös B2B-bisneksessä. Strategisena valintana sekä oikein johdettuna ja toteutettuna asiakaskokemus tarjoaa erinomaisen keinon erottua kilpailijoista ja kasvaa kannattavasti. Yritysten välisessä liiketoiminnassa asiakaskokemuksen rakentuminen on monipuolisempaa kuin kuluttajabisneksessä. Asiakkaat haluavat luotettavan kumppanin, jonka kanssa yhteistyö on helppoa ja miellyttävää. Kirjaa varten on haastateltu 50 suomalaista yritysjohtajaa, jotka valottavat, miten he […]

Ervasti & Turunen: Pitch! Innostavan tiivistämisen taito

Pitchaus eli napakka myyntipuhe on välttämätön taito yhä kiivastahtisemmassa työelämässä. Suomalaisille kirjoitettu teos käy läpi pitchauksen ja hyvän myyntipuheen elementtejä rakenteesta käytännön vinkkeihin. Persoonallinen, luonteva ja vaikuttava esiintyminen on sallittua ja mahdollista ihan jokaiselle – myös ujoille ja jäykille. Kirjan ideana on innostaa pitchauksen harjoitteluun. Teosta voi käyttää käsikirjana. Tarinankerronta on pitchauksen tärkeä elementti. Siksi […]

Yli-Pietilä & Tani: Vuorovaikutusmyynti, digiajan ketterä myyntimenetelmä

Myyjän työ on muuttunut entistä haastavammaksi, kun maailma digitalisoituu. Asiakkaan on yhä vaikeampi johtaa liiketoimintatavoitteistaan selkeitä ratkaisutarpeita yritysten toimintakentän ja teknologian monimutkaistuessa. Tästä syystä parhaiden ratkaisujen määrittäminen ja tulosten saavuttaminen vaativat systemaattista tiimien välistä yhteistyötä asiakkaan ja myyjän välillä. Yli-Pietilän & Tanin kirjan päätavoite on kirkastaa digiajan myynnin ”miksi” ja ”miten” kysymyksiä, jotka liittyvät läheiseen yhteistyöhön. Perinteiset […]

Ruokolainen: Brändikäsikirja – Näin teet yritysbrändistä vetovoimaisen

Kirjassa kuvataan brändin kirkastuksen kehittämisprosessi, jolla yritys ottaa brändinsä haltuun ja tekee siitä vahvan kilpailukeinon. Prosessissa on kolme vaihetta: ensin määritellään, mitä viestitään, sitten annetaan viestille sielu ja muoto ja lopuksi mietitään, miten koko juttu kerrotaan eteenpäin nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille yrityksen tärkeimmissä kohtaamispisteissä. Brändin kirkastuksella otamme liiketoiminnassamme harppauksen seuraavalle tasolle. Se motivoi omistajia, innostaa […]

Rummukainen, Hakola & Hiila: Sisältömarkkinoinnin työkalut

Olemme kymmenessä vuodessa siirtyneet maailmaan, jossa digitaaliset viestintäkanavat ovat kasvaneet eksponentiaalisesti ja siinä samassa muokanneet perinpohjaisesti tapaamme sekä viestiä toisillemme että hahmottaa maailmaa. Tämä sama muutos on muokannut myös tapaamme liikkua, syödä, tehdä ostoksia ja viettää vapaa-aikaa. Olemme yksilöinä ja kuluttajina parempia ulkoistamaan ajatteluamme ja toimiamme tehokkaammin sekä teknologialle että toisillemme, säästääksemme enemmän aikaa meille […]