Senge: The Fifth Discipline Revised and Updated

Luin kirjan vuonna 1994 ja eteeni avautui aivan uusi maailma oppivien organisaatioiden kanssa. Kirjaa on myyty jo yli kolme miljoonaa kopiota maailmanlaajuisesti. Tämä painos sisältää yli 100 sivua uutta materiaalia ”Viidennen disipliinin” hyödyntämisestä yrityksissä 15 viime vuoden aikana. Teoriaa on sovellettu eri käyttötarkoituksiin, ja lähestymistapoja on useita erilaisia. Eri näkökulmia yhdistää se ydinajatus, että oppivan […]

Hakala: Uteliaisuus

Kirjassa ahkera ja mielenkiintoisiin aiheisiin paneutuva kirjoittaja pureutuu uteliaisuuden salaisuuksiin. Hän kertoo aivotutkijoiden uusimmista löydöksistä sekä tutkimuksista, jotka paljastavat uteliaisuuden merkittäväksi tekijäksi monenlaisen menestyksen taustalla. Todellisen elämän esimerkit ovat kurkistusluukkuja ilmiöön, jonka äärelle lukijat johdatetaan pohtimaan uteliaisuuden huikeutta. Uteliaisuus on esimerkiksi aivan ratkaiseva osa ihmisen matkaan kuuhun, pyramidien rakentamista, Golden Gatea ja itseohjautuvan Teslan syntyä. […]

Tuomilehto & Vornanen: Nukkumalla menestykseen

Uni vaikuttaa terveyteemme enemmän kuin haluamme uskoa. Unihäiriöt ovat nykyisin jo kansansairaus: nukumme vähemmän ja huonommin kuin koskaan aikaisemmin. Mutta ei hätää – on olemassa keinoja, joilla voi lisätä laadukkaan unen määrää. Nukkumalla menestykseen on systemaattinen opas kohti parempaa nukkumista. Unilääkäri Henri Tuomilehto aloitti työskentelyn unen parissa 15 vuotta sitten. Nukkuminen on ihmisen perustarve ja […]

Spännäri & Kallio: Viisaus – käyttäjän opas

Viisaus ei ole yhtä kuin älykkyys tai looginen ajattelu. Viisaus ei myöskään kartu automaattisesti iän myötä. Tämän käyttäjän oppaan luettuasi tiedät, mitä viisaus oikeasti on. Tiedät myös, millaisin keinoin viisaaksi on mahdollista kasvaa. Viisaus ei ole niin mystinen asia kuin voisi luulla. Moniuloitteisuudes-taan huolimatta se on tutkittavissa ja harjoitettavissa. Kirja tuo yhteen monitieteisen viisaustutkimuksen tulokset, […]

Sandberg: Pedagoginen tuki – Perusopetuksessa ja toisella asteella

Joustavasti ja pitkäjänteisesti tuettu oppimispolku on tärkeää jokaiselle lapselle ja nuorelle. Tämä käsikirja tarjoaa käytännönläheistä apua yksilöllisten tuen tarpeiden huomiointiin ja tukitoimien järjestelmälliseen toteuttamiseen. Teoksessa tarkastellaan laadukkaan pedagogisen suunnitelmien laadintaa ja suunnitelmien viemistä arjen työkaluiksi. Kirjassa käydään läpi tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen, tunnesäätelyn ja hahmottamisen vaikeuksia. Lisäksi pureudutaan lukemisen ja kirjoittamisen sekä matemaattisten taitojen valmiuksiin. Teos on […]

Norrena: Opettajan vaikeat kysymykset

Tämä kirja kertoo opettajan työn kysymyksistä, jotka haastavat opettajan ajattelun, jaksamisen, kutsu-muksen ja lopulta hyvinvoinnin. Opettaja on vaikeiden kysymysten äärellä päivittäin. Hyvin suuri osa kouluyhteisöjen ongelmista pohjautuu ristiriitatilanteisiin, joissa arvot hukkuvat omassa ammatillisuudessa tai työyhteisössä. Kirjassa pohditaan opettajan työn eettisiä näkökulmia ajankohtaisten puheenaiheiden taustalla ja annetaan eväitä työn haasteiden ratkaisemiseen. Keskeistä on tunnistaa omat rajat […]

Miao: Kasvun asenne oppimisessa

Miten opimme tunnistamaan uusia oppimisen mahdollisuuksia siellä, missä aikaisemmin näimme esteitä? Miten hyödyllisiä haasteita voi huomioida oppimisen tukimuotojen kehittämisessä? Moni omaksuu koulu-uran varrella uskomuksia, jotka rajoittavat oppimisen mahdollisuuksia, nakertavat oppimisen iloa ja horjuttavat motivaatioita. Usein näiden uskomusten mukaan lahjakkuus on ominaisuus, johon harjoittelulle on vain vähän vaikutusta. On kuitenkin olemassa vaihtoehto – kasvun asenne. Kasvun […]

Kupias & Peltola: Oppiminen työssä

Työssä oppimisesta ei saa tutkintotodistuksia, vaikka sen merkitys on huomattavasti suurempi kuin oppilaitoksissa opiskellessa. Se on työssä menestymisen ja onnistumisen kannalta ratkaisevaa. Jokaisen meistä olisi hyvä tuntea itsensä oppijana. Olisi myös tärkeää tunnistaa se seikat, jotka edistävät tai hankaloittavat oppimista omassa työpaikassa. Kirjassa kuvataan työtä, tiimiä ja organisaatiota monipuolisena oppimisympäristönä. Oppiminen on tehokasta, kun uusia […]

Päivänsalo: Oppimiskoodi – Kuinka oppiminen onnistuu

Miten oppimiseen varatun ajan voi käyttää parhaiten hyödyksi? Tepsiikö uudelleen lukeminen vai olisiko pikemminkin palautettava asioita mieleen muistin kätköistä? Mikä auttaisi keskittymään? Kuinka hiipunut motivaatio elvytetään? Oppiminen edellyttää paljon enemmän kuin pänttäämistä ja istumalihaksia? Oppimiseen vaikuttavat opiskelutekniikan lisäksi monet motivaatioon, tunteisiin, ajankäyttöön ja tottumuksiin liittyvät tekijät. Päivänsalon Oppimiskoodi avaa oppimisen salaisuudet konkreettisiksi, kehitettävässä oleviksi taidoiksi […]

Pessi ym. toim: Myötätunnon mullistava voima

Miltä tuntuisi tulla työpaikalle aamulla tietäen, että sinusta välitetään siellä? Tietäisit, että et ole työtovereillesi ja esimiehellesi vaihdettavissa oleva resurssi, vaan sinut nähdään kokonaisena ihmisenä, jolla on inhimilliset tunteet. Kysymys saattaa kuulostaa pehmeältä, mutta juuri siinä ollaan myötätunnon ja siten tulevaisuuden työelämässä menestymisen kovassa ytimessä. Kyse on arkisesta asiasta, jolla on suuri, mullistava voima. Pessin, Martelan […]