Sivonen, Outi: Yrityskulttuurit murroksessa – Inhimillinen työelämä ei rakennu pelkällä itseohjautuvuudella

Jokainen yritys joutuu miettimään, miten luodaan toimiva työyhteisö nyt ja tulevaisuudessa. Kirjailijalla on Solitan henkilöstöjohtajana pitkä kokemus työyhteisöiden kehittäjänä. Työyhteisöissä pitää olla selkeät raamit ja selkeä tavoite. Nämä antavat suunnan tiimien ja yhteisöiden toiminnalle. Johtamisen tehtävä tässäkin mallissa on kuunnella, tukea, luoda edellytyksiä ja sanoittaa matkaa strategiasta tavoitteeseen. Nyt aiempaa useampi hakee työstään tarkoitusta. Oppimisesta […]

Mönkkönen, Kaarina & Roos, Satu: Työyhteisötaidot digiajassa

Työyhteisötaidot digiajassa viitoittaa tietä kohti toimivaa yhteistyötä ja auttaa tunnistamaan työn arjessa piilevät karikot. Työyhteisötaidot syntyvät vuorovaikutuksessa, yhteisissä ponnistuksissa ja tilanteissa, joissa työyhteisön toimintakykyä koetellaan. Ne ilmenevät siinä, miten suhtaudumme toisiin, miten rakennamme tietoa yhdessä ja kuinka katsomme omaa tapaamme toimia osana yhteisöä. Digiaikanakin työyhteisötaitojen ytimessä ovat kohtaamisen taidot. Myös etätöissä tarvitaan vuorovaikutusosaamista ja kykyä […]

Heinonen, Olli-Pekka: Eletään ihmisiksi – Yhteisöllistä viisautta etsimässä

Teos on ajankohtainen yhteiskunnallinen puheenvuoro yhteisöllisestä viisaudesta. Hyvinvoinnin ja vaurauden kasvu luonnonvaroja hyödyntämällä on tullut tiensä päähän. Jos jatkamme nykyiseen tapaan, tulevien sukupolvien mahdollisuus elää hyvää elämää kaventuu. Ratkaisut nykyisiin maailmanlaajuisiin kriiseihin eivät löydy pelkästään teknologisista innovaatioista, paremmista johtajista tai markkinamekanismeista. Myös ajattelutapojemme on muututtava perin pohjin. Tulevaisuuteen liittyy toivo. Jos toivo hiipuu, olemme toivottomia. […]

Akola, Anne Elina: Itseohjautuvuus ja intuitio – Suunnistus työyhteisön supervoimiin

Kirja sisältää rautaisannoksen itseohjautuvuuden teoriaa selkeästi esitettynä, itseohjautuvuuden kehittämisen prosessimallin sekä käytännöllisiä harjoituksia. Teoksesta on löydettävissä työyhteisön ja yksilöiden supervoimat, joilla saadaan aikaan sekä kilpailukykyä että kestävää hyvinvointia tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Kirjassa on haastateltu huippuluokan johtajia ja asiantuntijoita siitä, mitä itseojautuvuus ja intuitio heille merkitsevät ja kuinka itseohjautuvuuden kehittämistä on toteutettu erilaisissa organisaatioissa. Kirja […]

Riley: the Winner Within

Tämä kirja täydensi hyvin Katzenbachin ja Smithin kirjan ajatuksia. Pat Riley johdatti meidät vielä enemmän käytännön tasolle. Kirjassa ei ole kyse niinkään koripallosta vaan tiimien rakentamisen haasteista. Kun nidoin näiden kahden kirjan ajatukset yhteen, ymmärsin, että todellisen tiimin rakentamiseen tarvitsen kaksi vuotta ja huipputiimin rakentaminen vie vielä vuoden lisää. Koko juttu lähtee liikkeelle avainpelaajista. Heti […]

katzenbach & Smith: The Wisdom of Teams

Tämä kirja – ”tiimien viisaus” – on yksi työyhteisöajattelun kaikkein suurimmista klassikoista ainakin minulle. Ymmärsin kirjan luettuani tiimin ja ryhmän eron. Ilman tätä kirjaa ja Pat Rileyn täydentävää teosta tiimien nopea käynnistäminen olisi ollut melkein mahdotonta. Kun vielä kaikki tiimiläiset halusivat itse lukea molemmat kirjat, meillä kaikilla oli tiimien muodostamisesta yhteneväinen näkemys. Kirja on suomennettu […]

Isaacs: Dialogi ja yhdessä ajattelemisen taito

Keskustelut aiheuttavat usein pettymyksiä. Sen sijaan, että keskustelemalla saataisiin aikaan jotain uutta, tuloksena on eri leireihin jakautumista ja sanasotaa. Erilaiset roolit ja päähänpinttymät ohjailevat kysymyksenasettelua. Oikean vastauksen löytäminen on kuitenkin turhaa, jos kysymys on ollut väärä. Tässä kirjassa esitellään yhdessä ajattelemisen taito – dialogi – keinona löytää myös oikeat kysymykset. Kirja liittyy hyvin läheisesti Tiimiakatemia-yhteisöön, […]

Savaspuro: Itseohjautuvuus tuli työpaikoille, mutta kukaan ei kertonut, miten sellainen ollaan

Itseohjautuvuudesta on tullut modernin työelämän symboli. Mielikuvissamme itseohjautuva organisaatio on innostunut, luova, sopivasti kreisi ja häikäisevän aikaansaava. Pomoja tai titteleitä ei tarvita, koska kaikki työskentelevät saavuttaakseen yhteisen, suuren unelman. Kyse on paremmasta itsensä johtamisesta. Se hyödyttää sekä yksilöitä itseään että organisaatioita ja sitä kautta koko yhteiskuntaa. Meidän kuitenkin täytyy vain oppia ymmärtämään, mitä itsensä johtaminen […]

Humala: Luovuus ja vastuullisuus digiajan työssä – Kohti tavoitteellista, kuuntelevaa ja joustavaa vuorovaikutusta

Iris Humalan kirja on tarkoitettu käytännön opaskirjaksi, joka tarjoaa perustietoa luovan ja vastuullisen vuorovaikutuksen käytäntöjen kehittämiseksi. Digitalisaatio ja korona-aika ovat johtaneet siihen, että yhä useammat tekevät työtään virtuaalisissa työympäristöissä erillään toisistaan. Virtuaalisuus sisältää sekä kasvokkain että tietoteknisin välinein tehtävän työn, yksilöllisen etätyön ja virtuaalitiimit ja -organisaatiot.  Kekseliäät ja globaalisesti kestävät luovat ratkaisut eivät synny yksilötyönä, […]

Crowley & Dermot: Smart Teams – How to work better together

Crowley & Dermotin kirja kertoo siitä, miten rakennamme tuottavan tiimikulttuurin, jossa vallitsee selkeät periaatteet ja selkeät askeleet arjen toiminnoissa. Tiimimme on tuottava, kun me yksilöinä olemme tuottavia ja olemme jokainen vastuussa myös tiimillemme. Tuottavassa tiimiympäristössä emme voi toimia itsekkäästi. Lisääntynyt tuottavuus ei tapahdu itsestään. Johtajien on omalla esimerkillään näytettävä tietä tiimimallin toteutuksessa. Jokaisen tiimin jäsenen […]