Riley: the Winner Within

Tämä kirja täydensi hyvin Katzenbachin ja Smithin kirjan ajatuksia. Pat Riley johdatti meidät vielä enemmän käytännön tasolle. Kirjassa ei ole kyse niinkään koripallosta vaan tiimien rakentamisen haasteista. Kun nidoin näiden kahden kirjan ajatukset yhteen, ymmärsin, että todellisen tiimin rakentamiseen tarvitsen kaksi vuotta ja huipputiimin rakentaminen vie vielä vuoden lisää. Koko juttu lähtee liikkeelle avainpelaajista. Heti […]

katzenbach & Smith: The Wisdom of Teams

Tämä kirja – ”tiimien viisaus” – on yksi työyhteisöajattelun kaikkein suurimmista klassikoista ainakin minulle. Ymmärsin kirjan luettuani tiimin ja ryhmän eron. Ilman tätä kirjaa ja Pat Rileyn täydentävää teosta tiimien nopea käynnistäminen olisi ollut melkein mahdotonta. Kun vielä kaikki tiimiläiset halusivat itse lukea molemmat kirjat, meillä kaikilla oli tiimien muodostamisesta yhteneväinen näkemys. Kirja on suomennettu […]

Isaacs: Dialogi ja yhdessä ajattelemisen taito

Keskustelut aiheuttavat usein pettymyksiä. Sen sijaan, että keskustelemalla saataisiin aikaan jotain uutta, tuloksena on eri leireihin jakautumista ja sanasotaa. Erilaiset roolit ja päähänpinttymät ohjailevat kysymyksenasettelua. Oikean vastauksen löytäminen on kuitenkin turhaa, jos kysymys on ollut väärä. Tässä kirjassa esitellään yhdessä ajattelemisen taito – dialogi – keinona löytää myös oikeat kysymykset. Kirja liittyy hyvin läheisesti Tiimiakatemia-yhteisöön, […]

Savaspuro: Itseohjautuvuus tuli työpaikoille, mutta kukaan ei kertonut, miten sellainen ollaan

Itseohjautuvuudesta on tullut modernin työelämän symboli. Mielikuvissamme itseohjautuva organisaatio on innostunut, luova, sopivasti kreisi ja häikäisevän aikaansaava. Pomoja tai titteleitä ei tarvita, koska kaikki työskentelevät saavuttaakseen yhteisen, suuren unelman. Kyse on paremmasta itsensä johtamisesta. Se hyödyttää sekä yksilöitä itseään että organisaatioita ja sitä kautta koko yhteiskuntaa. Meidän kuitenkin täytyy vain oppia ymmärtämään, mitä itsensä johtaminen […]

Humala: Luovuus ja vastuullisuus digiajan työssä – Kohti tavoitteellista, kuuntelevaa ja joustavaa vuorovaikutusta

Iris Humalan kirja on tarkoitettu käytännön opaskirjaksi, joka tarjoaa perustietoa luovan ja vastuullisen vuorovaikutuksen käytäntöjen kehittämiseksi. Digitalisaatio ja korona-aika ovat johtaneet siihen, että yhä useammat tekevät työtään virtuaalisissa työympäristöissä erillään toisistaan. Virtuaalisuus sisältää sekä kasvokkain että tietoteknisin välinein tehtävän työn, yksilöllisen etätyön ja virtuaalitiimit ja -organisaatiot.  Kekseliäät ja globaalisesti kestävät luovat ratkaisut eivät synny yksilötyönä, […]

Crowley & Dermot: Smart Teams – How to work better together

Crowley & Dermotin kirja kertoo siitä, miten rakennamme tuottavan tiimikulttuurin, jossa vallitsee selkeät periaatteet ja selkeät askeleet arjen toiminnoissa. Tiimimme on tuottava, kun me yksilöinä olemme tuottavia ja olemme jokainen vastuussa myös tiimillemme. Tuottavassa tiimiympäristössä emme voi toimia itsekkäästi. Lisääntynyt tuottavuus ei tapahdu itsestään. Johtajien on omalla esimerkillään näytettävä tietä tiimimallin toteutuksessa. Jokaisen tiimin jäsenen […]

Edmondson: Teaming – How Organizations Learn, Innovate, and Compete in the Knowledge Economy

Amy Edmondsonin kirja perustuu kirjoittajan 20 vuoden tutkimuksiin erilaisissa ympäristöissä toimivista tiimeistä. Erityisesti kirjassa painotetaan tiimien käyttöä oppimisessa. Urheilussa huipputiimit muodostuvat yksilöistä, jotka ovat oppineet luottamaan toinen toisiinsa. Ajan kuluessa he ovat oppineet toistensa vahvuudet ja heikkoudet, jolloin he pystyvät pelaamaan yhtenä koordinoituna kokonaisuutena. Samalla tavalla muusikot muodostavat bändejä ja orkestereja, jotka luottavat toisistaan riippuviin […]

McChrystal: Team of Teams – New Rules of Engagement for a Complex World

Tänä päivänä yritykset toimivat sellaisissa ekosysteemeissä ja arvoverkostoissa, joissa ne voivat hyvin vähän valvoa, suunnitella tai ennustaa tulevaisuuttaan. Vanhan tyyppinen strateginen suunnittelu voi olla enemmänkin haitta kuin apu. Monimutkaisessa maailmassa häiriöt ovat väistämättömiä ja siksi vaatimuksena on entistä suurempi joustavuus kaikessa toiminnassa. Tässä ympäristössä uudentyyppiset tiimien tiimit ovat ainoa mahdollisuus joustavaan toimintaan. Viime aikaisissa tutkimuksissa […]

Thompson: Making the Team – A Guide for Managers

Leigh Thompsonin kirja on kattava käsikirja kaikille tiimeistä kiinnostuneista, mutta erityisesti kirja on kirjoitettu niille johtajille, jotka haluavat luoda yritykseensä tiimiorganisaation. Kirja on jaettu kolmeen osaan: 1) Tiimityön ja tiimien perustat 2) Tiimin sisäinen dynamiikka 3) Tiimin ulkoinen dynamiikka. Lähdemme heti liikkeelle siitä, mikä on tiimi. Tiimillä on viisi ominaisuutta. Aivan ensiksi tiimin olemassaolo perustuu […]

Clark & Hazen: Business Models for Teams

Bisnesmalleja käytetään tavallisesti apuna siinä, että asiakkaita voidaan palvella entistä paremmin. Strategiana on luoda markkinahyötyjä. Useimmissa organisaatioissa vain johtajat työskentelevät strategian parissa. Nyt tiimien bisnesmallit tuovat yhteen sekä yrityksen toiminnat että strategian. Näiden mallien avulla ihmiset ymmärtävät miten töitä tehdään joka päivä. On oltava sekä yksilön malli, tiimimalli ja koko yrityksen malli. Ja näiden mallien […]