Ahto, Ossi & Kahri, Tuomas & Mäkinen, Marco: Kasva tai kuihdu – Opas kestävään liiketoimintaan

Kasva tai kuihdu – on vain nämä kaksi vaihtoehtoa. Kirjaan on koottu parhaat opit siitä, miten yrityksiä voi kasvattaa niin, että kasvu on jatkuvaa ja kestävällä pohjalla. Kirjassa ääneen pääsevät kasvun mestarit, joilla on ollut ratkaiseva asema yhdessä tai useammassa kotimaisessa kasvutarinassa. He kertovat, mitä kasvu vaatii, mitä tavoitteita sille voi asettaa ja miten tavoitteisiin […]

Akola, Anne Elina: Itseohjautuvuus ja intuitio – Suunnistus työyhteisön supervoimiin

Kirja sisältää rautaisannoksen itseohjautuvuuden teoriaa selkeästi esitettynä, itseohjautuvuuden kehittämisen prosessimallin sekä käytännöllisiä harjoituksia. Teoksesta on löydettävissä työyhteisön ja yksilöiden supervoimat, joilla saadaan aikaan sekä kilpailukykyä että kestävää hyvinvointia tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Kirjassa on haastateltu huippuluokan johtajia ja asiantuntijoita siitä, mitä itseojautuvuus ja intuitio heille merkitsevät ja kuinka itseohjautuvuuden kehittämistä on toteutettu erilaisissa organisaatioissa. Kirja […]