Clutterbuck ym.: The Practitioner’s Handbook of Team Coaching

Kirja perehdyttää monipuolisesti sekä tiimivalmentamisen teorioihin että käytäntöihin. Kirjan tarkoitus on olla kattava katsaus koko tiimivalmentamisen kenttään ja lisäksi vahvistaa tiimivalmentamisen ymmärtämistä. Toteuttaakseen tämän tarkoituksen toimittajakunta yhdistää sekä teoriat, tutkimuksen ja käytännöt. Kirja on siksi korvaamaton työkalu kaikille eri tasoisille tiimivalmentajille aloittelijoista mestareihin asti. Kirjan lukeminen on tärkeää kenelle tahansa, joka on kiinnostunut valmentamisesta joko käytännössä tai oppimismielessä. Kirjassa on 40 erilaista, monesta eri näkökulmasta tiimivalmennusta käsittelevää artikkelia, jotka on jaettu viiteen pääosaan: 1) Teoriat, mallit ja tutkimus 2) Käytäntö 3) Harjoittelu ja koulutus 4) Esiin nousevat näkökulmat 5) Käytännön caset.

Kirjasta voi poimia edellä mainituista viidestä kokonaisuudesta itseään kiinnostavia artikkeleja. Itse olin lukuhetkellä kiinnostunut erityisesti muutamista omaan kokemukseeni perustuvista asioista, joista kerron muutamia huomioita. Yleisesti teorioissa, malleissa ja tutkimuksissa tulee esille se, että maailma tarvitsee sellaisia tiivalmennuksen muotoja, jotka tuovat yhteen parhaat asiat sekä valmennuksesta että organisaatioiden kehittämisestä. Tällöin on mahdollista tarjota uusia näkökulmia yksilön, tiimin, organi-saation ja ekosysteemin tasolla oppimiseen ja yhteistyöhön. Meillä ei ole enää varaa kehittää ihmislajia yksilö kerrallaan. Meidän on ymmärrettävä, että me ihmiset lajina olemme hitaita oppijoita ja vielä hitaampia poisoppijoita ja hitaita soveltamaan muutoksia omaan ympäristöömme. Systemaattinen tiimivalmennus herättää meidät ottamaan yhdessä entistä paremmin valtavat haasteet vastaan.

Dialogista ja sen tärkeyden ymmärtämisestä puhutaan useissa artikkeleissa. Tiimivalmentajan on osat-tava dialogin periaatteet. Dialogin sydämen tiimivalmentamisessa muodostaa ”säiliö”. Säiliö on tila, joka sitoo ihmiset yhteen, jolloin he tuntevat olevansa turvassa esittääkseen uusia näkökulmia ja sanoakseen sen mitä on sanottava. Myös tehokkaan tiimivalmentajan taidot ja avainominaisuudet saavat huomiota, koska tiimivalmentajat ovat ainutlaatuisessa ja tärkeässä asemassa tulosten kannalta katsottuna. Tiimivalmentajana on muistettava aina, että vaikka tiimeiltä prosessi on ohi, niin tiimivalmentajalta se ei ole ohi. Seuraavan tiimin valmentaminen jo odottaa. 

Tiimivalmentaminen vaatii koulutusta ja jatkuvaa käytännön harjoittelua. Tullakseen tiimivalmentajaksi on jatkuvasti palattava tiimin perusasioihin: miten syntyy tehokas tiimi ja millaista on olla tiimin jäsen. Oppimisprosessin tärkein osa on ymmärtää tiimin dynamiikka ja kuinka tiimin kanssa tehdään työtä hyvän tuloksen saamiseksi. Kokemuksellinen oppiminen muistuttaa aloittavaa tiimivalmentajaa siitä, millaiselta tuntuu olla tiimissä. Tiimivalmentajalle tämä on psykologisessa mielessä erilainen kehittymismatka verrattuna vain yksilön valmentamiseen. Tiimissä tunteet ovat aina pinnalla. Tiimiliidereitten toimintaa tarkastellaan useissa artikkeleissa. Heillä on tärkeä rooli tiimin valmennuskulttuurin luomises-sa yhdessä tiimivalmentajan kanssa. Siksi tiimiliidereitten koulutus on avainasemassa tiimien kehittämisessä. Tämän asian olemme huomanneet myös Tiimiakatemiassa vuosien varrella. Tiimivalmentajan tehtävä ei ole tiimi johtaminen. Sen sijaan tiimivalmentajan tehtävä on luoda johtajuus tiimien sisälle. 

80 kolahdusta. Y1+Y2+Y3+J1+J2+TV. 

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen

Kirjan tiedot

Clutterbuck, David & Gannon, Judie & Hayes, Sandra & Iordanoau, Ioanna & Lowe, Krister & MacKie, Doug (edited): The Practitioner’s Handbook of Team Coaching, Routledge 2019, suositus***, 3 pistettä, ISBN 978-1-138-57692-6 (engl.)

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *