Ervasti & Turunen: Pitch! Innostavan tiivistämisen taito

Pitchaus eli napakka myyntipuhe on välttämätön taito yhä kiivastahtisemmassa työelämässä. Suomalaisille kirjoitettu teos käy läpi pitchauksen ja hyvän myyntipuheen elementtejä rakenteesta käytännön vinkkeihin. Persoonallinen, luonteva ja vaikuttava esiintyminen on sallittua ja mahdollista ihan jokaiselle – myös ujoille ja jäykille. Kirjan ideana on innostaa pitchauksen harjoitteluun. Teosta voi käyttää käsikirjana. Tarinankerronta on pitchauksen tärkeä elementti. Siksi tarinankerronnan elementteihin panaudutaan läpi teoksen. Tarinankerronnassa on kyse kiinnostuksen ja vahvojen mielikuvien herättämisestä. Sen jälkeen kuljetaan läpi rakenteen osatekijöitä ongelman pohtimisesta ratkaisun esittelyyn. Kokonaisvaltainen pitchaus huipentuu vision ja käytännön toteutuksen esittelyyn. 

Hyvässä esityksessä jännite kasvaa ja lopulta huipentuu vakuuttavalla tavalla. Hyvissä esityksissä on kaikki onnistuneen pitchauksen elementit, joten niistä voi oppia. Seuraavien kysymysten avulla voi havainnoida pitchausta eri näkökulmista. Miten esiintyjä esiintyy? Miten hän käyttää ääntään ja kehonkieltään? Millainen on pitchin rakenne? Millaisia tarinoita esiintyjä kertoo? Miten esiintyjä on vuorovaikutuksessa yleisön kanssa? Millaisia tunneilmaisuja esiintyjä käyttää? Oman tiiminsä esittelyyn kannattaa käyttää aikaa ja kuvata tiimin jäsenten taustoja ja taitoja. Tämä herättää luottamusta. Tiimi on myös aloittelevan startupin tärkein voimavara. Sijoittajat haluavat nähdä, että tiimi kykenee viemään asioita maaliin.

Pitchauksen pidempi versio käsittää 10 kohtaa: 1. Kiteytys (Tagline) 2. Ongelma (Problem) 3. Ratkaisu (Solution) 4. Arvo ja vaikuttavuus (Value) 5. Liiketoimintamalli (Business model) 6. Toimintaympäristö (Landscape) 7. Tiimi (Team) 8. Houkuttelevuus (Traction) 9. Kutsu toimintaan (Call to action) 10. Kiitokset (Thank you)! Nämä kaikki vaiheet käydään kirjassa hyvin läpi. Yrityksessä, sen tarinassa ja tavassa viestiä tarinaansa pitää olla jokin koukku, joka jää mieleen. Tarvitaan yksi terävä kärki, mielellään useampia. Kirjan lopussa on vielä runsaasti esiintymis- ja pitchausharjoituksia. 30 kolahdusta. Y1+Y2+Y3+A3+A2+A1.

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen

Kirjan tiedot

Ervasti, Elsa & Turunen, Joonas: Pitch! – Innostavan tiivistämisen taito, S&S 2020, suositus*, 1 piste, ISBN 978-951-52-5106-0

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn