Heinonen, Olli-Pekka: Eletään ihmisiksi – Yhteisöllistä viisautta etsimässä

Teos on ajankohtainen yhteiskunnallinen puheenvuoro yhteisöllisestä viisaudesta. Hyvinvoinnin ja vaurauden kasvu luonnonvaroja hyödyntämällä on tullut tiensä päähän. Jos jatkamme nykyiseen tapaan, tulevien sukupolvien mahdollisuus elää hyvää elämää kaventuu. Ratkaisut nykyisiin maailmanlaajuisiin kriiseihin eivät löydy pelkästään teknologisista innovaatioista, paremmista johtajista tai markkinamekanismeista. Myös ajattelutapojemme on muututtava perin pohjin. Tulevaisuuteen liittyy toivo. Jos toivo hiipuu, olemme toivottomia. Tulevaisuuteen ei kannata ruveta suhtautumaan joskus tulevaisuudessa, koska tulevaisuus on nyt. Se on meidän jokaisen elämä, ja se kannattaa ainutkertaisuu-dessaan käyttää hyvin.

Informaation ja disinformaation räjähdysmäinen kasvu tekee kokonaisnäkemyksen lähes mahdottomaksi. Eri tieteellisten innovaatioiden ja teknologioiden yhteisvaikutuksia ei hallitse kukaan. Aikaisemmat teolliset vallankumoukset ovat perustuneet yksittäiseen innovaatioon, jonka myötä merkittävä uusi voimavara on otettu käyttöön. Neljäs teollinen vallankumous eroaa edeltäjistään. Se ei määritelmänsä mukaisesti synny yksittäisen teknologian kehittymisen takia vaan useiden teknologioiden kypsyessä yhtä aikaa ja integroituessa keskenään. Kuka ymmärtää tätä kokonaisuutta? Visionäärien mukaan maailma tulee muuttumaan seuraavien 20 vuoden aikana enemmän kuin viimeisen 300 vuoteen. Muutoksen tasainen suora kääntyy ylöspäin kiitäväksi käyräksi.

Yksittäisiä ekosysteemejä on tuhoutunut eri puolilla maailmaa varsinkin viimeisten 200 vuoden aikana, mutta nyt meillä on voima tuhota koko maapallon ekosysteemi. Olemme luoneet lajina kyvyn tuhota itsemme ja elämä maapallolta. Emme saa otetta siitä, mitä täällä tapahtuu. Sotien ei luulisi kuuluvan enää tähän aikaan. Aikaisempaan verrattuna pysyvästi epävakainen tila on tullut jäädäkseen. Se on kompleksinen todellisuus, jossa meidän tulee oppia toimimaan.

Muutosta ajavalle on kirjoittajan mukaan kolme vaihtoehtoa: pakottaa ja alistaa muut muutokseen, altistaa itsensä argumenttien ja järjellä perustelemisen miekkailuun tai ottaa alusta lähtien kaikki muutoksen tekemiseen mukaan. Tämä kolmas muutoksen tekemisen malli perustuu sisäiseen kasvuun ja oppimiseen. Muutos oppimalla korostaa järjen lisäksi laajempaa ymmärrystä, asiaan vaikuttavia sosiokulttuurisia normeja, arvoja, tunteita ja asenteita. Motivaatio muutokseen on ytimessä. Oppiminen on muutoksen tekemistä, uusiutumista. Muutoksen tekeminen oppimalla tuo päättäjät osaksi systeemiä ja vaikuttaa siihen, miten systeemi toimii vuorovaikutuksena muiden toimijoiden kanssa.

Kyetäksemme elämään kukoistavaa elämää epävarmassa maailmassa, meidän tulee: Tuntea itsemme, luoda yhteys toisiin ihmisiin ja ymmärtää elämän todellisuus luomisen ja luoduksi tuleminen yhtenäisenä katkeamattomana prosessina, jossa aukeaa jatkuvasti uusia mahdollisuuksia syntymän, kasvun ja kuoleman myötä. Oman itsensä tuntemista on luoda suhde oman elämän päätymiseen.

Ihmiselle ominaista on yhteisöllisen oppimisen taito. Elämän mittaisen oppimisen polun ja elinikäisen henkilökohtaisen opetussuunnitelman muotoilussa olemme vasta alussa. Vahva osaaminen yleisissä, laaja-alaisissa kompetensseissa kuten kriittisessä ajattelussa, tunne- ja vuorovaikutustaidoissa ja itseohjautuvuudessa., on entistä tärkeämpää niin työ- kuin muussa elämässä. Emme ole kirjoittajan mielestä synnyttämässä henkistä pääomaa talouden rataisiin, vaan mahdollistamassa ihmisten kasvua potentiaaliinsa ja yksilöiden ja yhteisöjen kukoistamiseen. Eteenpäin pääsemisen ytimessä on kysymys, miten kohtelemme toisiamme ja arvostamme ja välitämme toisistamme. Oppiminen voi johtaa yhteisöllisen viisauden polulle. Fokusta on siirrettävä osaamisen johtamisesta oppimisen johtamiseen. John Deweyn sanoin ”uutta voi syntyä siitä, että ihmiset kohtaavat vieraita asioita ja käsittelevät niitä yhdessä”. 260 kolahdusta. Y1+Y2+Y3.

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen

Kirjan tiedot

Heinonen, Olli-Pekka: Eletään ihmisiksi – Yhteisöllistä viisautta etsimässä, Tammi 2021, suositus***, 3 pistettä, ISBN 978-952-04-2922-5

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *