Vahtola: Intohimona brändit

Marina Vahtolan Intohimona brändit tuo vahvasti esille menestyvien brändien liiketaloudellisen merkityksen yritysjohdon ja omistajien kannalta. Kirjoittaja avaa käytännönläheisesti ja havainnollisesti parikymmentä keskeistä teemaa, jotka ratkaisevat menestyvän brändin rakentamisessa. Jokaisen teeman aloittaa teoriamuotoon kirjoitettu asiaosuus. Ne pohjautuvat kirjoittajan laajoihin omiin kokemuksiin. Kirjan yritysesimerkit perustuvat myös kirjoittajan omakohtaisiin kokemuksiin. Esimerkeissä kirjoittaja on toiminut merkittävässä roolissa: liiketoimintajohtajana, toimitusjohtajana, hallituksen puheenjohtajana tai omistajana.

Kirjan päätavoite on lisätä etenkin yritysten yritysjohtajien ymmärrystä brändien merkityksestä ja siinä kirjoittaja on mielestäni onnistunut erinomaisesti. Suomessa sana brändi liitetään yhä usein visuaaliseen mainontaan tai markkinointiin, vaikka se todellisuudessa merkitsee koko yrityksen keskeisen strategisen liiketoiminnan ydintä. On tärkeää ymmärtää, että brändien menestyksellinen rakentaminen edellyttää vahvaa strategista liiketoimintaosaamista. Samoin se edellyttää asiakaskeskeistä ajattelua ja toimintaa. Asiakaskeskeinen ajattelu helpottaa yrityksen päätöksentekoprosessia, kun päätökset tehdään ennen kaikkea asiakasta ajatellen.

Tulevaisuuden asiakas arvostaa yhä enemmän henkilökohtaista palvelua ja henkilökohtaisia ratkaisuja. Kyetäkseen palvelemaan yhä vaativampia asiakkaitaan riittävällä tasolla yrityksen tulee pyrkiä jatkuvaan luonnolliseen vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa. Asiakkaan syvällinen tunteminen on kirjoittajan mielestä menestyvän liiketoiminnan ehdoton edellytys. Palveluita yrityksille tai yksityisille ihmisille tarjoavat yritykset ovat tilanteessa, jossa normaali suoritus ei riitä. Hyviin tuloksiin pääseminen edellyttää sitä, että asiakkaalle tarjotaan enemmän kuin mihin hän on aikaisemmin tottunut, mitä muut alalla toimivat yritykset tuottavat tai mitä asiakkaalle on ostettavaa palvelua neuvoteltaessa luvattu.

Markkinapaikkana on nyt kansainvälinen ympäristö. Paikallisen kilpailun sijaan yritysten tulee tarkastella omaa toimintaansa kansainvälisessä ympäristössä. Vaikka yritys ei pyrkisikään kansainvälisille markkinoille, tulevat kansainväliset kilpailijat yrityksen luokse. Tämä edellyttää jatkuvaa kehittämistä. Vanhoista toimintamalleista tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä on siirrytty uusiin käytäntöihin. Älykkäästi ja joustavasti toimivat yritykset muuttavat markkinoita ja keräävät asiakkaita ympärilleen. Toimimme kokeilukulttuuriympäristössä, joka edellyttää uudenlaista asennetta, tekemistä ja toimintaa. Operatiivisesta työstä tulisi irrottautua edes hetkeksi sekä järjestää aikaa ideoinnille ja visioinnille. Jatkuva kehittäminen ei ole muuten mahdollista.

2000-luvun markkinointiviestinnälle on tyypillistä vuorovaikutteisuus ja vaikuttaminen. Kuluttajilta pyritään saamaan mahdollisimman paljon tietoa seuraamalla heidän ostokäyttäytymistään sekä tiedustelemalla kuluttajilta suoraan heidän mieltymyksiään ja toiveitaan. Asiakkaan ymmärtäminen ja asiakaskokemuksen hyödyntäminen on keskeinen osa markkinointia. Ainutlaatuinen asiakaskokemus on jokaisen yrityksen tärkein tavoite riippumatta siitä, millä alalla yritys toimii. Datan ja analytiikan avulla markkinointi kykenee saamaan entistä tarkemman kuvan asiakkaista. ICT-osaajasta on tullut markkinointiosaajan paras työkaveri. Sosiaalinen media on keskeinen osa markkinointia. Paraskaan markkinointi ei kuitenkaan pelasta heikkoa sisältöä eli konseptia. Markkinoinnin tärkein tehtävä on kertoa, että yritys on olemassa. Tämän jälkeen on tärkeää avata tarkemmin, miksi yritys on olemassa ja mitä tuotteita ja palveluita yritys tarjoaa. Markkinointi on siten melko yksinkertaista.

Brändijohtamisen merkityksen ymmärtäminen osaamispääoman hyödyntämisessä on menestyvän liiketoiminnan aikaansaamisen edellytys. Strateginen brändijohtaminen määrittelee yrityksen keskeiset menestystekijät vision, mission ja arvojen kautta. Vahva yhteinen näkemys siitä, mitä tehdään ja miten asiat tehdään, on keskeinen osa yhtiön brändiä sisäisesti. Brändistrategiassa määritellään asiakas-lähtöisesti asiakkaan polku, jolla asiakas kohtaa brändin. Vahva asiakaskokemus saa asiakkaassa aikaan vahvan positiivisen tunne-elämyksen.

Palvelutuotannossa erottaudutaan kilpailijoista sekä parannetaan laatua ja toiminnan tehokkuutta. Brändijohtamisen arvostus ja brändien merkitys kasvavat yhä kansainvälistyvässä maailmassa. Luotettava brändi on usein omistajansa näköinen. Omistajan rooli tuleekin säilyttää riittävän vahvana riippumatta siitä, miten suureksi yritys kasvaa tai missä vaiheessa kehitystään yritys on.

70 kolahdusta. A3+A2+A1+B1+B2.

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen


Kirjan tiedot

Vahtola, Marina: Intohimona brändit, Docendo 2020, suositus***, 3 pistettä, ISBN 978-952-291-765-2

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn