Jalkanen: Pedagogisen johtajan kirja

Pedagoginen johtaminen on vuorovaikutteista toimintaa, joka pyrkii tukemaan oppivan yhteisön kehittymistä ja hyvinvointia. Keskeistä on löytää yhteinen suunta ja luoda kehittämiselle sellainen ympäristö, joka ruokkii halua ja kykyä tehdä asioita paremmin joka päivä. Kirjassa esitellään neljästä osa-alueesta koostuva malli pedagogisen johtamisen kehittämiseen. Lukuisat harjoitukset auttavat mallin soveltamista käytäntöön sekä herättelevät pohtimaan uudistumisen kannalta keskeisiä kysymyksiä. Kirja perustuu useiden vuosien käytännön kokeiluihin. Uudistusten aikana tarvittiin laaja-alaista pedagogista johtamista.

Yksi käytetty malli rakentuu kolmesta laatikosta: nykyhetkestä, menneisyydestä ja tulevaisuudesta. Koulutusorganisaation näkökulmasta laatikoita voitaisiin soveltaa seuraavasti:
Laatikko 1: Nykyhetki. Mikä on organisaation ydintehtävä? Minkä perustoimintojen on toimittava, jotta ydintehtävää pystytään toteuttamaan? Millaisia resursseja tarvitaan?
Laatikko 2: Menneisyys. Mitkä ajattelu- ja toimintatavat eivät ole ydintehtävän hoitamisen kannalta välttämättömiä, mutta pitävät kiinni menneisyydessä ja estävät tai hankaloittavat uuden kehittämistä? Laatikko 3: Tulevaisuus: Millaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia on? Mitä voitaisiin kehittää? Millaisia resursseja ja toimintamalleja tarvitaan?

Uutta luovaan pedagogiseen kehittämiseen liittyy kolme oppimishaastetta. Ensinnäkin tarvitaan paljon pois oppimista totutuista ajattelu- ja toimintatavoista. Toiseksi tarvitaan uusi malli, joka kumpuaa erilaisesta ajattelusta kuin nykyinen. Kolmas haaste on se, että lähtiessämme kehittämään uutta mallia joudumme oppimaan uusia toimintatapoja samalla kun kehitämme niitä, mikä taas saattaa ajoittain kuormittaa. Keskeistä on myös se, millainen rooli oppimisella on oppilaitoksen oppimiskulttuurissa. On helppo sanoa, että olemme oppiva yhteisö, mutta sen todentaminen onkin vaikeampaa.

Kirjan keskeisen sisällön muodostavat prosessin tuloksena syntyneet neljä näkökulmaa: 1) Jaettu ymmärrys 2) Yhteinen suunta 3) Elävä organisaatio ja 4) Syklinen prosessi. Näkökulmat yhteen sitova periaate on systeemisyys. Mallin ytimen muodostavat arvot, asenteet, käsitykset ja uskomukset. Tule-vaisuudessa tarvitaan vuorovaikutustaitoja, digitaalista osaamista, ongelmanratkaisutaitoja, kriittistä ajattelua ja luovuutta. Oman osaamisen päivittämiseltä ja uuden oppimiselta voi enää tuskin välttyä. Koulutusorganisaatioiden on osaltaan mietittävä, miten ne vastaavat näihin muuttuviin osaamis- ja uudelleenkouluttautumistarpeisiin. 

Tämän päivän ja huomisen koulutusorganisaatioissa työtä tehdään erilaisissa tiimeissä ja verkostoissa, joten asiantuntijoilta edellytetään kykyä jakaa osaamistaan ja hyödyntää toisten osaamista. Ratkaisevat ongelmat ovat usein kompleksisia ja vaativat eri alojen asiantuntijoiden yhteistyötä. Monissa uudistuksissa näkyy sama suunta: oppiaineista lähtevästä rakenteesta siirrytään osaamislähtöiseen. Monialaisen ja ilmiöistä lähtevän koulutuksen kehittämisessä tarvitaan rajat ylittävää yhteistyötä. Yhä useammin opintojaksot suunnitellaan ja opetetaan yhdessä. Ja siksi tarvitsemme lisää ymmärrystä tiimeistä. Uusia asiantuntijatiimejä muodostettaessa on hyvä muistaa psykologiset perustarpeet: vapaaehtoisuuden tarve, kyvykkyyden tarve, yhteenkuuluvuuden tarve ja hyvän tekemisen tarve.

Hyvä kirja. 60 kolahdusta. Y1+Y2+Y3.

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen

Kirjan tiedot

Jalkanen, Juha: Pedagogisen johtajan kirja, PS-kustannus 2020, suositus**, 2 pistettä, ISBN978-952-370-021-5

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *