Korhonen & Bergman: Johtaja muutoksen ytimessä

Korhosen & Bergmanin kirja ei pyri rakentamaan uusia teorioita muutoksesta vaan tuo esiin kokemuksia, joiden avulla pystyt johtajana tai esimiehen tarkistamaan, oletko muistanut kaikki keskeiset tekijät uudistumismatkanne suunnittelussa. Ratkaisumallit ja vinkit sopivat sekä isoihin uudistumisprojekteihin että rajatumpiin muutostilanteisiin. Kirjan sisällysluettelosta voi lukea pääviestin: ”Kokemuksemme mukaan onnistu-neessa uudistumisessa toteutetaan sisällysluettelon mukaisia asioita.

Sisällysluettelo: 1) Lähtötilanteen ymmärtäminen ja käyntiin lähtö 2) Kirkas visio ja strateginen tiekartta 3) Organisaation kyvykkyyden varmistaminen 4) Johtajuuden muutos 5) Osallistaminen ja monikanavainen viestintä 6) Työkulttuurin uudistuminen on systeeminen muutos 7) Mistä innostus ja energia? 8) Johtajan rooli – aitona ihmisenä isojenkin haasteiden äärellä.

Haaste uudistumiseen on suurempi, kun ei ole kriisiä. Jos jää vain toistamaan totuttuja malleja, kriisi todennäköisesti tulee ennen pitkää. Uudistumisen käynnistäjänä toimii parhaiten kriisi ja vahva ulkoinen muutospaine. Mikäli näitä ei ole vielä nähtävissä, haastavat tavoitteet toimivat myös uudistumisen katalysaattoreina. Asiakas on aina tuotava mukaan kaikkeen kehittämiseen. Kirjoittajien kokemusten mukaan muutosten sietokyky ja aktiivisen uudistumisajattelun määrä kasvaa, kun ympärillä tapahtuu jotain muutosta koko ajan. Ihmisen luottamus omaan selviämiseen kasvaa jokaisen onnistuneen muutoksen myötä. Uudistumisen etenemisen huomaa uusien termien ilmestymisestä puheeseen.

Kun halutaan, että jokin oikeasti muuttuu, ambitiotaso on asetettava riittävän korkealle. Kun asetamme tavoitteet korkealle, vastapainoksi on otettava huomioon lähtötaso ja uudistumiseen tarvittava aika on arvioitava realistisesti. Kun alkuun kuvitellaan, että jokin asia vie vuoden, todellisuudessa se vaatiikin helposti kolme vuotta. Organisaation uudistumisnopeutta siis yliarvioidaan helposti. Viesti on kuultava vähintään 5-7 kertaa, ennen kuin omaksuminen alkaa. On kerrottava tarinoita ja puhuttava paljon. Strategia muuttuu todelliseksi, kun esitetään vaiheet, miten nykyhetkestä liikutaan kohti visiota.

Arvojen pitää näkyä toiminnassa ja toteutua arjen valinnoissa. Uudistuksessa saatetaan myös huomata, että roolit eivät enää ole tarkoituksenmukaisia. On pohdittava tiimirakenteita, organisaatiorakenteita, rooleja ja työnjakoa uudelleen. Jokaista uutta rekrytointia pitää edeltää huolellinen tiimin roolien ja osaamisen analysointi. Yrityksen kannattaa rakentaa osaamispoolia rekrytointia varten. Mitä osaamispooleja meidän kannattaa rakentaa? Oman organisaation kyvykkyyden varmistaminen nyt ja tulevaisuudessa on yksi johtajan keskeisistä tehtävistä liiketoimintatavoitteiden saavuttamisen rinnalla.

Tiimin uudelleenorganisointi edellyttää rohkeaa keskustelua osaamisesta, suorittamisesta ja kehittymistoiveista. Muutosmatkalla on yleensä tunnistettavissa edelläkävijät, jotka lähtevät ripeästi liikkeelle suhteellisen pienten perustelujen jälkeen. Päinvastainen joukko ovat hitaat omaksujat tai jopa vastustajat. Heitä voi olla passiivisia tai aktiivisia, ja he pystyvät yleensä laittamaan kapuloita uudistumisen rattaisiin. Näiden välillä on iso joukko seuraajia, jotka tilanteesta riippuen kuuntelevat enemmän edelläkävijöitä tai vastustajia – ja alkuun seilaavat näiden kahden ääripään välillä. Johdon ja esimiesten on tärkeää pystyä tavoittamaan tämä laaja joukko, jotta siihen kuuluvien ajattelu kääntyy uudistumistavoitteiden suuntaan.

Johtajalle on tärkeää oppiminen, taito nähdä hyvä, arvostaa ihmisiä, osoittaa arvostusta, kiittää ja kannustaa – tsempata positiivisesti. Arvostus on luottamuksen ohella avainteemoja kaikessa. Myös työntekijöiden tulee arvostaa toinen toisiaan. Esimies näyttää siinä mallia. Johtajuuteen liitetään paljon hyviä ominaisuuksia ja taitoja. Kaikki johtajat ovat erilaisia persoonia, mutta tietyt perusasiat ovat aina voimassa. Näitä ovat: itseluottamus, arvostus, päämäärätietoisuus, inspiroitavuus, aitous, haavoittuvuus, rohkeus, integriteetti sekä strategisen ja käytännön tason yhtäaikainen hallinta.

40 kolahdusta. J1+J2.

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen


Kirjan tiedot

Korhonen, Hille & Bergman, Tytti: Johtaja muutoksen ytimessä – Käsikirja uudistumismatkalle, Alma Talent 2019, 2 pistettä, suositus**, ISBN 976-952-14-3733-5

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn