Kuistiala: Johtajanaiset

Kuistialan kirja sisältää avoimia ja rehellisiä tarinoita urasta, valinnoista, pettymyksistä, raskaiden aikojen sietämisestä sekä uran ja perheen ristipaineista. Kuusi huippujohtajaa tarjoaa ainutlaatuisen kurkistuksen työelämän kulissien taakse. Nokia Renkaiden toimitusjohtaja Hille Korhonen, hallitusammattilainen Leena Niemistö, Yleisradion toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila, Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki, Wolt Enterprisesin liiketoimintajohtaja Marianne Vikkula sekä Ruotsin Kansallismuseon pääjohtaja Susanna Petterson kertovat parhaat oivalluksensa työelämästä, johtamisesta ja siitä, mitä huipulle pääseminen vaatii. Mitkä ovat uran ratkaisevat valinnat? Mistä löytyy sisäinen draivi? Mikä tuo iloa ja mistä löytyy voima mustimpana päivänä?

Vahva kunnianhimo, määrätietoinen eteneminen sekä rohkeat valinnat ratkaisevissa tilanteissa ovat yhteistä tämän kirja naisille. Pitää tietää mitä tahtoo ja osata tarttua tilaisuuksiin. Vahvimmat sisäiset draiverit ovat halua vaikuttaa ja tehdä työtä, jolla on tarkoitus. Työn pitää olla myös tarpeeksi haastavaa, jotta se motivoi. Vahva motivaatio syntyy uteliaisuudesta ja halusta oppia uutta. Halu katsoa, pärjäänkö, pystynkö tuohon. Ja kun tuossa pärjäsin, niin mitä vielä olisi tarjolla? Taistelu voitetaan henkisellä asenteella ennen kuin se alkaakaan. Jos pitää otella, tärkeintä on ensin horjuttaa vastustajan strategiaa ennen kuin rymistetään sotavaunuilla sisään. Strategiaa ja omaa toimintaa pitää myös osata muuttaa nopeasti olosuhteiden muuttuessa.

Kirjan johtajanaiset ovat yhtä mieltä siitä, että jatkossa johtaminen on johtamispalveluja (leadership as a service). Enää ei anneta tarkkoja ohjeita ja suuntaviivoja vaan entistä enemmän osallistetaan yritysten organisaatioita strategian miettimiseen ja ohjataan tavoitteilla. Organisaatio itse vaikuttaa, millä tavalla tavoitteisiin päästään. Tiimit ovat itseohjautuvia ja yhdessäohjautuvia, joissa esimies johtaa tiimin kanssa työtä ja näyttää suuntaa. Johtajat oat enemmän ihmisten yhdistäjiä ja asioiden raivaajia. Johtajan tehtävä on auttaa, jotta tiimin asiantuntijat pystyvät keskittymään omaan työhönsä. Jatkossa myös itsensä johtaminen korostuu ja verkostoituminen yrityksen sisällä tulee entistä tärkeämmäksi.

Johtamisesta tulee entistä henkilökohtaisempaa. Ihmisiä johdetaan yksilöinä, arvostetaan erilaisuutta ja rohkaistaan henkilökohtaiseen kasvuun. Nousussa on myös yrittäjämäinen johtaminen isoissakin organisaatioissa. Yrittäjämäisessä ajattelussa korostuvat vastuunotto kokonaisuudesta, sitkeys, uteliai-suus, kokeilunhalu ja tapa tarkastella uusia asioita ennakkoluulottomasti. Parhaimmillaan johtaminen on yksinkertaisesti ihmisten kuuntelemista ja osallistamista päätöksentekoon hyvässä ilmapiirissä kohti yhteisesti sovittua suuntaa. Tulevaisuuden työelämän tärkeimmät kyvyt ovat empatia, vuorovaikutus, uteliaisuus ja rohkeus. 

25 kolahdusta. J1+J2+Y1.

Artikkelin kirjoittaja Johannes PartanenKirjan tiedot

Kuistiala, Anu: Johtajanaiset, Alma Talent 2019, suositus*, 2 pistettä, ISBN 978-952-14-3849-3

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Partus Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn