Ala-Mutka: Johtajuuden rakentajat

Ala-Mutkan kirjan ytimen muodostavat suomalaiset case-kuvaukset ja esimerkkeinä mm. Telian yritysasiakaspalvelu, Heltti, Freska, codendo, Integrata, Sysart, Kisko Labs, Contribyte, Visma Enterprise ja YLE. Kirja kertoo erityyppisten, erikokoisten ja erilaisilla toimialoilla toimivien yritysten matkasta ja ratkaisuista rakentaa jaettua johtajuutta, itseohjautuvuutta, sosiaalista päätöksentekoa ja kokeilukulttuuria. Kirja on tarkoitettu uteliaille edelläkävijöille, jotka ovat kiinnostuneita uusista organisointi- ja johtamismalleista.

”Vihdoinkin johtamiskirja, joka ei kopioi vaan esittelee runsaasti modernia ajattelua johtamisesta, muutoksen hallinnasta ja esittelee lukijalleen uuden termin: parviohjautuvuus. Tuoreet suomalaiset yritysesimerkit ovat kirjan helmi.”

Muutostarinoissa korostuu hyvin voimakkaasti sisäsyntyisyys. Työkalujen ja mallien kopiointi voi tuntua helpolta ratkaisulta, mutta tämä sisältää muutoksen suurimman kompastuskiven. Muutos on sisäsyntyinen ilmiö, jossa työntekijän tulee itse hahmottaa ongelma ja soveltaa ratkaisuja ihan itse. Kopio ei näytä toimivan, koska muutoksesta puuttuu omakohtainen kokemus ongelman hahmottamisesta ja ymmär-tämisestä. Muiden käyttämiä malleja voi kuitenkin käyttää inspiraation ja uusien ideoiden lähteenä.

Iso tekijä radikaalin muutoksen ja kasvun johtamisessa on porukan mahdollisuus olla alusta lähtien mukana rakentamassa tarinaa. Tarina syntyy kokeilujen kautta, kun porukka saa itse hahmottaa ongelman, päättää ja tehdä. Tarinan käytöstä voidaan tunnistaa ainakin kolme tapaa: 1) tarinankerronta (viestintä) 2) tarinallistaminen (palvelumuotoilu) 3) tarinan kokeminen itse tekemällä (toiminta). Kokei-lukulttuuri rakentaa hyvin voimakasta tarinaa juuri osallistumisen kautta tai oikeastaan osallisuuden kokemuksen kautta. Kyse ei ole vain osallistumisesta vaan osallisuuden tunteesta. Osallisuus ja itseoh-jautuvuuden teoriat painottavat samoja psykologisia perustarpeita kuten autonomiaa, oman kyvykkyy-den osoittamista, merkityksellisyyttä, auttamista ja yhteenkuuluvuutta. Itseohjautuvuutta toteuttavan organisaation ohjausjärjestelmät perustuvat jatkuvalle dialogille.

Luottamuspula on tiimin toiminnan suurin ongelma. Itseohjautuvuuden todellinen testi on tiimin jäsenen erottaminen tiimistä. Todetaan, että on vapaamatkustaja tai selvästi alisuoriutuva työntekijä. Ihmisten suoriutuminen vaihtelee monesta henkilökohtaisesta syystä, joissa pitää tiimin myös auttaa. Alisuoriutuva henkilö voidaan sijoittaa uuteen tiimiin ja tehtävään, jossa hän pystyy käyttämään vahvuuksiaan. Jos tämäkään ei auta eikä ole enää lieventäviä asianhaaroja, pitää päättää erottamisesta. Vapaamatkustamista ja alisuoriutumista varten on rakennettava käytänteet ja rituaalit. Esimerkiksi miten tiimi käy itse läpi syntyneet tilanteet.

Tiimin kulttuuri kehittyy todella nopeasti itse tekemällä ja kokemalla. Telialla itseohjautuvuuspilotti kesti kahdeksan kuukautta, ja sinä aikana tapahtui valtava kulttuurin muutos kyseisessä tiimissä. Samaan aikaan muu osasto toimi perinteisellä esimiesvetoisella tiimimallilla. Pilottitiimi päätti itse kaikesta ja rakensi kaiken itse. Tämä syvensi tiimiläisten välisiä suhteita hyvin paljon. Yhteinen kokemus ja erityisesti yhdessä koetut vaikeudet lisäävät tiimin koheesiota. Parempi tapa on siis se, että tiimi kehittää itse oman tapansa ohjata itseään. Itseohjautuvuuteen liittyy yrittäjyyshenki, kuten Tiimiakatemialla olemme havainneet.

Kirjassa käytetään seuraavia käsitteitä: itseohjautuvuus, tiimiohjautuvuus, ryhmä- tai joukko-ohjautuvuus, yhdessäohjautuvuus, yhteisöohjautuvuus, alustaohjautuvuus ja organisaation itseohjautuvuus. Nämä käsitteet on selvitetty hyvin. Itseohjautuvuus (yleiskäsitteenä) hahmotetaan kolmella tasolla: 1) henkilö: itseohjautuvuus 2) tiimi: tiimi- ja yhdessäohjautuvuus (yhdessä tiimissä) 3) organisaatio: joukko-, ryhmä-, yhdessä-, parvi- ja yhteisöohjautuvuus. Itseohjautuvuus organisaatiossa tarkoittaa hajauttamista ja itseorganisoitumista. Yhdessäohjautuvuus perustuu joukkuepelaajiin ja turvallisuuteen.

80 kolahdusta. Y1+Y2+Y3+J1+J2.

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen


Kirjan tiedot

Ala-Mutka, Jukka: Johtajuuden rakentajat – Edelläkävijöiden kertomuksia itseohjautuvuudesta ja kokeilukulttuurista, Growman 2019, 2 pistettä, suositus**, ISBN 978-952-94-1787-2

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn