Kallio, Kirsi Elina: Moderni johtaja – Työsuhteiden johtamisesta toiminnan johtamiseen

Kirja käsittelee johtamista moninaistuvassa työelämässä. Alustoilla tapahtuva työ, osaajien vuokraa-minen ja työn ostaminen palveluna yleistyvät vauhdilla. Työtä tehdään yhä enemmän erilaisissa ekosysteemeissä ja verkostoissa. Vallalla olevat johtamisopit kumpuavat kuitenkin yhä edelleen suhteellisen pysyvien rakenteiden ja palkkatyösuhteiden maailmasta. Murros vanhasta uuteen tuottaa johtamiseen erilaisia jännitteitä ja ongelmia, joita ei voida ratkoa kirjoittajan mukaan perinteisten johtamisoppien turvin. Kirja kuvaa historian valossa, miten johtaminen on kehittymässä työsuhteiden johtamisesta toiminnan johtamiseksi. Teos saa lukijansa katsomaan työelämää uusin silmin ja omaksumaan johtamistoimintansa tueksi moderneja, systeemiseen ajatteluun pohjaavia työkaluja.

Tässä teoksessa kirjoittaja haastaa johtamista määrittävää organisaatiokeskeistä tulkintakehystä toiminnan käsitteellä. Johtamisen ytimessä on tulevaisuudessa entistä selvemmin toiminnan systeemisyyden ja siinä tapahtuvan arvonmuodostuksen ymmärtäminen. Tarkoituksena on piirtää karttaa muuttuneesta työelämästä. Kirja on kirjoitettu enemmän käyttäytymistieteiden näkökulmasta. Lisäksi tuotantoprosessin sijasta painottuu asiakkaan tarpeeseen vastaaminen ja jopa ylivertaisen asiakaskokemuksen synnyttäminen, joka erityisesti ilahduttaa itseäni. Näin voimme puhua yhteisluonnista (co-creation) ja yhteistuotannosta (co-production). Asiakas on siten aina arvontuottajana.

Raikkaana näkökulmana kirjassa esiintyy runsaasti kirjoittajan omia kokemuksia työelämässä sekä hyvässä että pahassa. Aluksi ne tuntuivat häiritseviltä, mutta lopuksi ihastuinkin erityisesti kirjoittajan omiin huomioihin. Omista työelämähuomioistaan hän kehittelee uusia näkökulmia, kuten että tulevaisuudessa johdetaan entistä enemmän joukkueita, joissa kokoonpanot voivat myös vaihtua entistä nopeammin. Yhteisö ei tarvitse yksilöä, mutta yksilö tarvitsee yhteisön. Yhdessä opimme nopeammin. Yhteisöllisen toiminnan motiivi tuottaa mielen ja merkityksen kokemuksen. Tekijän mielestä jäämmekin turhan usein pelkästään yksilöiden osaamisen tasolle, kun pitäisi johtaa joukkuetta.

Toiminnan näkökulmasta johtajan on kysyttävä, miten johdan tulosta tuottavaa inhimillistä toimintaa? Moderni johtaja johtaa kilpailuetua. Kilpailukyky on sitä strategista kyvykkyyttä, jolla yritys menestyy markkinoilla ja tuottaa arvoa asiakkailleen ja sidosryhmilleen. Se ei ole vain markkinointiosaston luoma myyntiargumentti tai johdon strateginen linjaus. Kilpailuetu on koko toiminnan kokonaisuutta ohjaava asia. Itse mietin kohdallani, voinko omalla osaamisellani tuoda jotakin kilpailuetua yhtiöllemme. Suljetuista organisaatioista olemme jo siirtyneet avoimiin ekosysteemeihin. Ekosysteeminä voimme tuottaa asiakkaillemme arvoa, johon kukaan meistä ei yksinään kykenisi. Verkostot ja ekosysteemit vaativat aivan uudenlaista johtamistaitoa ja -näkemystä. Kirjoittaja haastaakin omalla kokemuksellaan sekä osaamisellaan meidät lukijat miettimään omia kykyjään tämän päivän moderniksi johtajaksi. 140 kolahdusta. Y1+Y2+Y3+J1+J2.

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen


Kirjan tiedot

Kallio, Kirsi Elina: Moderni johtaja – Työsuhteiden johtamisesta toiminnan johtamiseen, Kauppakamari 2023, suositus**, 2 pistettä, ISBN 978-952-246-857-4

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *