Johtaminen

Kirjat johtamisesta

Kirjat johtami-sesta

Tunnelmajohtaja

Matka tunnelmajohtajaksi alkaa tutustumalla tunnelman elementteihin: mitä kaikkea pitää johtaa, jos haluamme johtaa tunnelmaa? Tutustumme Marjo Rantasen kirjassa omaan ajattelu- ja toimintatyyliin pohtimalla, kuka olen

Lue lisää »

Keskusteluälykkyys painetilanteissa

Kun osaa hoitaa vaativat keskustelut, bisneskriittiset neuvottelut tai riskiä sisältävät konfliktit keskusteluälykkäästi, voi sen avulla pelastaa monia tilanteita. Keskusteluälykkyys paineisissa paineisissa vuorovaikutustilanteissa onkin kirjoittajan mukaan

Lue lisää »

Johda tunteita – menesty työelämässä

Tuomisen kirja kertoo, miten itseä ja yrityksiä johdetaan viisaasti tekoälyn aikakaudella. Tulevaisuuden työpaikoilla menestyksen edellytyksenä ovat ihmisten tunneäly, luovuus, innovointi, asioiden yhdisteleminen ja hiljaisten signaalien

Lue lisää »

Peilejä johtamiseen

Mattilan mielestä johtamista tarkastellaan liian usein erillään johtajuudesta ja etenkin johtajan henkilöstä. Johtajan henkilö on aina vahvasti läsnä organisaation tarinoissa ja käännekohdissa. Organisaation kohtalonhetkien valinnat

Lue lisää »

Oikein toimimisen kulttuuri

Luemme päivittäin lehdistä ja sosiaalisesta mediasta tarinoita skandaalin keskiöön joutuneista yrityksistä, joissa ei ole onnistuttu toimimaan eettisten arvojen ja yhteiskunnan odotusten mukaisesti. Lähes jokaisen skandaalin

Lue lisää »

Johtajuuden rakentajat

Ala-Mutkan kirjan ytimen muodostavat suomalaiset case-kuvaukset ja esimerkkeinä mm. Telian yritysasiakaspalvelu, Heltti, Freska, codendo, Integrata, Sysart, Kisko Labs, Contribyte, Visma Enterprise ja YLE. Kirja kertoo

Lue lisää »

Johtajuuden ristiriidat

Johtajuus, ilmiönä ja toimena, on Alf Rehnin mielestä moninainen ja ristiriitainen ja niin kaukana yksinkertaisesta käytännöstä ja selkeästä sääntökokoelmasta kuin olla ja voi. Johtamisteoriat eivät

Lue lisää »

Design ja johtaminen

Design-lähtöinen organisaatio on asiakaslähtöinen, innovatiivinen ja ketterä – ja menestyy usein kilpailijoitaan paremmin. Hanna ja Jesse Maulan kirja osoittaa, miten organisaatiot ja niiden johto voivat hyödyntää

Lue lisää »

Johtajanaiset

Kuistialan kirja sisältää avoimia ja rehellisiä tarinoita urasta, valinnoista, pettymyksistä, raskaiden aikojen sietämisestä sekä uran ja perheen ristipaineista. Kuusi huippujohtajaa tarjoaa ainutlaatuisen kurkistuksen työelämän kulissien

Lue lisää »

Ajatteleva johtaja

Hougaardin kirjan pääviestit ovat kirkkaat: tietoisuus, fokus, selkeys, vahva läsnäolo, pyyteettömyys, myötätunto, ihmisläheinen kulttuuri ja merkityksellinen päämäärä. Pystyäkseen johtamaan muita on opittava tuntemaan itseään. Vain

Lue lisää »

Tee, toimi, saa aikaan!

Parppein kirja kertoo, miten innostuksen palosta päästään todellisiin tuloksiin. Kirja esittää käytännön mallit ja työkalut, joiden avulla innostus muuttuu tekemiseksi. Toimeenpanon kehittäminen lisää sekä henkilöstötuottavuutta

Lue lisää »

Pieni kirja johtamisesta

Tekijä Teija Rantala on kirjoittanut tämän kirjan itselleen, mutta myös kaikille niille, jotka ovat astumassa johtamisen polulle. Siellä kohtaa yksinäisyyttä, epävarmuutta ja järjetöntä epäonnistumisen pelkoa.

Lue lisää »

Modernin johtajan käsikirja

Rubanovitschin teos käsittelee tiimityötä ja modernia johtamista ja on samalla ”Ruban” jo kymmenes menestysteos. Moderni johtaminen on kovaa työtä, ei palkintovirka. Moderni johtaja ihmettelee, mitä

Lue lisää »

Arvovalta

Jukka Saksen kirja tarjoaa ajankohtaisen näkökulman arvojen hyödyntämiseen kriisiviestinnässä sekä johtamis- ja asiantuntijatyössä. Arvot mielletään helposti vaikeasti hahmoteltaviksi mainoslauseiksi, vaikka niiden pitäisi ennen kaikkea vastata

Lue lisää »

Organisaatiodramaturgialla toimiva työyhteisö

Kuuselan kirjassa organisaatiodramaturgia tarkastelee työyhteisöjen näyttämöitä dramaturgin silmin, vuorovaikutuksen, johtamisen ja yhteistyön näkökulmasta. Se antaa keinoja tunnistaa, millaisista esityksistä on kyse, miten niiden käsikirjoitus rakentuu,

Lue lisää »

Rohkaiseva johtaja – Dare to Lead

Maailmankuulu häpeätutkija Brené Brown selvittää tässä New Yorkin bestsellerissä tutkimusten, tarinoiden ja esimerkkien kautta, miten rohkeampia ja välittävämpiä johtajia kasvatetaan sekä miten rohkeus nostetaan työkulttuurissa sille

Lue lisää »

Johtaja muutoksen ytimessä

Korhosen & Bergmanin kirja ei pyri rakentamaan uusia teorioita muutoksesta vaan tuo esiin kokemuksia, joiden avulla pystyt johtajana tai esimiehen tarkistamaan, oletko muistanut kaikki keskeiset

Lue lisää »

Globaali johtaminen

Ihminen on astumassa uuteen tekoälyn aikakauteen samalla, kun maapallon ongelmat kasaantuvat ja pahenevat. Miten ihmiskunta pystyy johtamaan omaa kehitystään ja siivoamaan aiheuttamansa sotkun? Toimiiko nykyinen

Lue lisää »

Kulttuuristrategia 2

Työ- ja elinkeinoministeriö haluaa tehdä suomalaisesta työelämästä Euroopan parasta vuoteen 2020 mennessä. Ensimmäinen Asta Rossin Kulttuuristrategia-kirja valotti Parhaat työpaikat -yritysten johtamista yrityskulttuurin avulla. Tämä jatko-osa

Lue lisää »

Johda merkitystä

Ihminen on merkitystä etsivä olento. Ihmiset kaipaavat työhönsä merkityksen kokemusta kenties enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Kun hahmotamme työmme merkityksen, meitä on vaikea pysäyttää. Mutta jos

Lue lisää »

Voittajan strategia

Liian monet yritykset keskittyvät uudistumisen sijaan lyhytjänteiseen tuloksen parantamiseen. Uudistuminen edellyttää nykyisen ja tulevan liiketoiminnan samanaikaista johtamista. Mitrosen & Raikaslehdon Voittajan strategia haastaa strategisen johtamisen

Lue lisää »

Kehnot pomot ympärilläni

Eriksonin mukaan maailma on täynnä paskoja pomoja. Kaikenlaisten organisaatioiden kaikilla tasoilla on esimiehiä, jotka ovat aivan väärällä paikalla. He sähläävät omat työnsä, ha sähläävät alaistensa

Lue lisää »

En minä vaan me

Johtaminen on palveluammatti, jossa johtajan tehtävä on tukea ja palvella ihmisiä ja organisaatioita eikä päinvastoin. Nykyaikaisen johtamisen ydin on, en minä vaan me. Viisaus ei

Lue lisää »