Oppiminen

Kirjat yksilön oppimisesta

Kirjat yksilön oppimisesta

Oivaltava oppiminen

Lonkan Oivaltava oppiminen yhdistää älyn, tunteen ja luovuuden. Kaikki suuret tieteen ja taiteen saavutukset ovat syntyneet ihmettelyn ja uteliaisuuden kautta. Kirja tarjoaa oivaltavan oppimisen avaimet.

Lue lisää »

Otatko opiksesi?

Mikko Ojasen kirja on oppimisen lyhyt oppimäärä, joka antaa konkreettisen selviytymispaketin erilaisiin oppimistilanteisiin. Mitä teet, kun haluat oikeasti yltää parempiin oppimistilanteisiin? Jos et opi lukemalla,

Lue lisää »

Keskittymiskyvyn elvytysopas

Ympäröivä maailma vetää meitä kohti säheltämistä, kuormittumista ja lyhytjänteisyyttä. Keskittymiskyky ei ole mikään annettu ominaisuus, jota toisilla on ja toisilla ei ole, vaan keskittymiskyky on

Lue lisää »

Näin aivot oppivat

Huotilaisen kirjassa esitellään yleistajuisesti ja monipuolisesti aivotutkimuksen tuloksia. Esimerkkien avulla pääset mukaan jännittävään palapelin kokoamistehtävään: Mikä tämän yksittäisen tuloksen merkitys aivotutkimuksen kokonaisuudessa voi olla? Mitä

Lue lisää »

Norrena: Opettajan vaikeat kysymykset

Tämä kirja kertoo opettajan työn kysymyksistä, jotka haastavat opettajan ajattelun, jaksamisen, kutsu-muksen ja lopulta hyvinvoinnin. Opettaja on vaikeiden kysymysten äärellä päivittäin. Hyvin suuri osa kouluyhteisöjen

Lue lisää »

Miao: Kasvun asenne oppimisessa

Miten opimme tunnistamaan uusia oppimisen mahdollisuuksia siellä, missä aikaisemmin näimme esteitä? Miten hyödyllisiä haasteita voi huomioida oppimisen tukimuotojen kehittämisessä? Moni omaksuu koulu-uran varrella uskomuksia, jotka

Lue lisää »

Myötätunnon mullistava voima

Miltä tuntuisi tulla työpaikalle aamulla tietäen, että sinusta välitetään siellä? Tietäisit, että et ole työtovereillesi ja esimiehellesi vaihdettavissa oleva resurssi, vaan sinut nähdään kokonaisena ihmisenä, jolla

Lue lisää »

Korkein opetus

Mitkä ovat opettamisen lähtökohdat yliopistossa ja korkeakoulussa? Tämä Himangan teos asettaa korkeakoulu-pedagogiikan historialliseen ja filosofiseen kontekstiin sekä korostaa oppimisen tutkimuksen monialaisuutta. Nykyään korkeinta opetusta rajoitutaan usein

Lue lisää »

Kupias & Peltola: Oppiminen työssä

Työssä oppimisesta ei saa tutkintotodistuksia, vaikka sen merkitys on huomattavasti suurempi kuin oppilaitoksissa opiskellessa. Se on työssä menestymisen ja onnistumisen kannalta ratkaisevaa. Jokaisen meistä olisi

Lue lisää »

Arvioinnin käsikirja

Luostarisen & Niemisen Arvioinnin käsikirja auttaa tarkastelemaan omia arviointikäytäntöjä ja haastamaan omaa ajattelua. Se syventää arviointiosaamista ja selkiyttää laajasti arvioinnin eri näkökulmia. Kirja tarjoaa tuoreinta

Lue lisää »

Maailma muuttuu – muuttuuko koulukin?

Kesäkuisena aamuna neljä nuorta opiskelijaa starttaa Armi-minibussillaan tutkimusmatkalle. Matkan tuloksena syntyy kirja, joka on kattava läpileikkaus suomalaisten oppimiskokemuksista. Yksittäisiä ihmisten tarinoita peilataan tutkimustietoon ja havaintoihin

Lue lisää »

Kuka hallitsee mieltäsi?

Verenpaine nousee. Hengitys ja sydämen syke tihenevät. Stressihormoneja erittyy. Olet tulkinnut, että edessäsi on vaativa tilanne. Kielteiset mielikuvat tuottavat epäsuotuisia tunteita ja kehollisia reaktioita, myönteiset

Lue lisää »

Motivaatio ja oppiminen

Salmela-Aron kirjassa pohditaan motivaation ja oppimisen yhteyttä niin käytännön opetustyön kuin uuden motivaatiotieteen kannalta. Asiaan paneudutaan esimerkiksi kaveriverkostojen, opettajan roolin, eri oppiaineiden sekä kouluinnon ja

Lue lisää »

Juu ei – pieni kirja priorisoinnista

Tuomisen Sakun kirja on erinomainen oman ajanhallinnan opas: ”Parhaat ovat todella hyviä tunnistamaan olennaisen ja keskittymään siihen.” Hyvässä elämässä on kirjoittajan mukaan olennaista tehdä merkityksellisiä

Lue lisää »

Oman oppimisen kapteeni

Itseohjautuvuus on avain koulumenestykseen kaikissa opettamisen tavoissa. Se on myös avain hyvinvointiin ja hyvään elämään aikuisiällä. Itseohjautuvuus on taito suunnata itseään kohti asetettua tavoitetta. Vaikuttaa

Lue lisää »