Oppiminen

Kirjat yksilön oppimisesta

Kirjat yksilön oppimisesta

Norrena: Oman oppimisen kapteeni

Itseohjautuvuus on avain koulumenestykseen kaikissa opettamisen tavoissa. Se on myös avain hyvinvointiin ja hyvään elämään aikuisiällä. Itseohjautuvuus on taito suunnata itseään kohti asetettua tavoitetta. Vaikuttaa

Lue lisää »

Ojanen: Otatko opiksesi?

Mikko Ojasen kirja on oppimisen lyhyt oppimäärä, joka antaa konkreettisen selviytymispaketin erilaisiin oppimistilanteisiin. Mitä teet, kun haluat oikeasti yltää parempiin oppimistilanteisiin? Jos et opi lukemalla,

Lue lisää »

Luostarinen & Nieminen: Arvioinnin käsikirja

Arvioinnin käsikirja auttaa tarkastelemaan omia arviointikäytäntöjä ja haastamaan omaa ajattelua. Se syventää arviointiosaamista ja selkiyttää laajasti arvioinnin eri näkökulmia. Kirja tarjoaa tuoreinta tutkimustietoa, monipuolisia harjoituksia

Lue lisää »

Himanka: Korkein opetus

Mitkä ovat opettamisen lähtökohdat yliopistossa ja korkeakoulussa? Tämä Himangan teos asettaa korkeakoulu-pedagogiikan historialliseen ja filosofiseen kontekstiin sekä korostaa oppimisen tutkimuksen monialaisuutta. Nykyään korkeinta opetusta rajoitutaan usein

Lue lisää »

Vasalampi, Kati: Näin motivoit oppimaan

Teos tarjoaa tutkittua tietoa oppimismotivaatiosta ja sen tukemisesta. Motivaatio ei pysyvä piirre, vaan se muokkautuu jatkuvasti sekä omien mielensisäisten että ulkopuolisten tekijöiden vuorovaikutuksessa. Sopivalla ympäristöllä

Lue lisää »

Huotilainen: Näin aivot oppivat

Huotilaisen kirjassa esitellään yleistajuisesti ja monipuolisesti aivotutkimuksen tuloksia. Esimerkkien avulla pääset mukaan jännittävään palapelin kokoamistehtävään: Mikä tämän yksittäisen tuloksen merkitys aivotutkimuksen kokonaisuudessa voi olla? Mitä

Lue lisää »

Miao: Kasvun asenne oppimisessa

Miten opimme tunnistamaan uusia oppimisen mahdollisuuksia siellä, missä aikaisemmin näimme esteitä? Miten hyödyllisiä haasteita voi huomioida oppimisen tukimuotojen kehittämisessä? Moni omaksuu koulu-uran varrella uskomuksia, jotka

Lue lisää »

Hakala: Uteliaisuus

Kirjassa ahkera ja mielenkiintoisiin aiheisiin paneutuva kirjoittaja pureutuu uteliaisuuden salaisuuksiin. Hän kertoo aivotutkijoiden uusimmista löydöksistä sekä tutkimuksista, jotka paljastavat uteliaisuuden merkittäväksi tekijäksi monenlaisen menestyksen taustalla.

Lue lisää »

Salmela-Aro: Motivaatio ja oppiminen

Salmela-Aron kirjassa pohditaan motivaation ja oppimisen yhteyttä niin käytännön opetustyön kuin uuden motivaatiotieteen kannalta. Asiaan paneudutaan esimerkiksi kaveriverkostojen, opettajan roolin, eri oppiaineiden sekä kouluinnon ja

Lue lisää »

Lonka: Oivaltava oppiminen

Lonkan Oivaltava oppiminen yhdistää älyn, tunteen ja luovuuden. Kaikki suuret tieteen ja taiteen saavutukset ovat syntyneet ihmettelyn ja uteliaisuuden kautta. Kirja tarjoaa oivaltavan oppimisen avaimet.

Lue lisää »

Kupias & Peltola: Oppiminen työssä

Työssä oppimisesta ei saa tutkintotodistuksia, vaikka sen merkitys on huomattavasti suurempi kuin oppilaitoksissa opiskellessa. Se on työssä menestymisen ja onnistumisen kannalta ratkaisevaa. Jokaisen meistä olisi

Lue lisää »

Liukkonen: Kuka hallitsee mieltäsi?

Verenpaine nousee. Hengitys ja sydämen syke tihenevät. Stressihormoneja erittyy. Olet tulkinnut, että edessäsi on vaativa tilanne. Kielteiset mielikuvat tuottavat epäsuotuisia tunteita ja kehollisia reaktioita, myönteiset

Lue lisää »

Norrena: Opettajan vaikeat kysymykset

Tämä kirja kertoo opettajan työn kysymyksistä, jotka haastavat opettajan ajattelun, jaksamisen, kutsu-muksen ja lopulta hyvinvoinnin. Opettaja on vaikeiden kysymysten äärellä päivittäin. Hyvin suuri osa kouluyhteisöjen

Lue lisää »