Tiimioppiminen

Tiimioppi-minen

Kirjat tiimioppimisesta, tiimeistä sekä yhteisöistä

Kirjat tiimioppi-misesta, tiimeistä sekä yhteisöistä

Business Models for Teams

Bisnesmalleja käytetään tavallisesti apuna siinä, että asiakkaita voidaan palvella entistä paremmin. Strategiana on luoda markkinahyötyjä. Useimmissa organisaatioissa vain johtajat työskentelevät strategian parissa. Nyt tiimien bisnesmallit

Lue lisää »