Tiimivalmentaminen

Kirjat tiimivalmentamisesta

Kirjat tiimi-valmen-tamisesta

Soback: Valmentava johtajuus

Tämä teos on selkeä ja käytännönläheinen opas valmentavan johtajuuden toteuttamisen arjessa. Kolme asiaa on aina ollut hyvän johtajuuden keskiössä: rohkeus tehdä päätöksiä, kyky tehdä nämä

Lue lisää »

Åge: Happy, Happy

Entä jos turhauttavien kompromissien sijaan voisit päästä kenen hyvänsä kanssa yhteisymmärrykseen asiasta kuin asiasta viidellä askeleella? Ja vieläpä niin, että osapuolet ovat ratkaisuun tyytyväisiä nyt ja

Lue lisää »

Sipponen-Damonte: Varmuutta fasiliointiin

Sipponen-Damonten kirja on kattava ja käytännönläheinen opas kaikille, jotka haluavat syventää osaamistaan ja varmuuttaan palaverien sekä työpajojen osallistavassa ohjaamisessa eli fasilitoinnissa. Kirja käsittelee fasilitaattorin roolia,

Lue lisää »

Ristikangas ym.: Valmentava tiimin johtaminen

Valmentava tiimien johtamisen taito on tämän päivän organisaatioin menestystekijä. Valmentava johtamiskulttuuri toteutuu, kun johtamisvastuulliset oivaltavat valmentavaan ajatteluun liittyvän ajattelutavan muutoksen sekä tarpeen jatkuvalle kasvulle ja

Lue lisää »

Fullan: Leading in a Culture of Chance

Kirja on erityisesti suunniteltu johtajille, joiden tehtävänä on muutoksen organisointi. Kirjoittaja selvittää, mihin muutoksen teemoihin kannattaa keskittyä johtaakseen muutosta tehokkaasti haastavissa olosuhteissa. Samalla on kasvatettava

Lue lisää »

Ruutu: Coachin työkalupakki

Coachingille on tarvetta. Organisaatiot hakevat itseohjautuvuutta ja oman työn johtamista, ja työelä-mässä tarvitaan kipeästi uudenlaista tapaa ajatella, säädellä omaa energiaa, johtaa ja olla vuorovaiku-tuksessa. Ne

Lue lisää »

Ojanen: Valmennatko vaikuttavasti?

Kirja keskittyy sisäisen yritysvalmennuksen ja muutoshankkeiden kehittämiseen suunnitteluhetkestä aina toteutukseen ja muutoksen tekemiseen arjessa. Kirjassa on neljä pääteemaa: valmennusmuotoilu, valmennettava, valmentaja ja organisaatio. Vaikuttava valmennus

Lue lisää »