katzenbach & Smith: The Wisdom of Teams

Tämä kirja – ”tiimien viisaus” – on yksi työyhteisöajattelun kaikkein suurimmista klassikoista ainakin minulle. Ymmärsin kirjan luettuani tiimin ja ryhmän eron. Ilman tätä kirjaa ja Pat Rileyn täydentävää teosta tiimien nopea käynnistäminen olisi ollut melkein mahdotonta. Kun vielä kaikki tiimiläiset halusivat itse lukea molemmat kirjat, meillä kaikilla oli tiimien muodostamisesta yhteneväinen näkemys. Kirja on suomennettu nimellä ”Tiimit ja tuloksekas yritys”. Siinä painotetaan tiimityön ja tiimijohtajuu-den merkitystä työn tuloksellisuudelle. Johtajan tehtävänä on luoda toimiva ja tehokas tiimi jakaen vastuuta kaikille tiimin jäsenille. Tiimijohtaja ei ohjaa yksilöitä, vaan vetää kokonaista tiimiä. Kyseessä on siis paljon muutakin kuin pelkkä työryhmä tai vain sattumalta yhdessä työskentelevä ihmisjoukko.

Toimiville ja tehokkaille tiimeille on yhteistä, että niiden jäsenet ovat motivoituneita ja sitoutuneita tukemaan myös toinen toistensa kasvua ja menestystä. Tiimit syntyvät aina haasteiden ympärille. Siten organisaatiouudistukset sinänsä eivät edistä tiimejä vaan suoritukset ja niiden osoittaminen ja vaatiminen. Haasteiden kautta yksilöllisistä yksilöiden eroista ja taipumuksista tulee yhteisen (kollektiivisen) voiman lähde ja yksilö nousee ”kukoistukseen”. Tiimin kehittämisen kannalta tiimiin tarvitaan ihmisiä, joiden vahvuudet täydentävät toisiaan. Työskentely erilaisten ihmisten kanssa kehittää näkökulmanottokykyä ja erilaisuuden arvostusta. 

Noudatin alusta lähtien hyvinkin tarkasti kaikkia kirjan oppeja. Nämä opit ovat tänäkin päivänä päteviä. Tiimin suoritus rakentuu aina tietyn kaavan avulla. Kirjan tärkein anti edelleen on sivulla 84 esitetty tiimin suorituskäyrä. Valmensin yhtä aikaa neljää keskimäärin 20 henkilöä käsittävää oppimistiimiä. Ne kaikki olivat eri vaiheissa, koska ne oli aloitettu muutaman kuukauden välein. Tehokas työryhmä on alussa parempi kuin tiimi. Oikea tiimi joutuu aina valetiimivaiheeseen ennen kuin siitä tulee potentiaalinen tiimi. Tiimivalmentajan tehtävä on lyhentää valetiimivaihe mahdollisimman lyhyeksi terä-vöittämällä tiimin suoritushaastetta. Oman kokemukseni mukaan kolme neljästä tiimistä saavuttaa todellisen tiimin vaiheen, jolloin se on huomattavasti tehokkaampi kuin mikään ryhmä. Huipputiimit ovat kuitenkin harvinaisia.

Merkitsin suorituskäyrälle jokaisen tiimin vaiheen. Yritin pitää valetiimivaiheen mahdollisimman lyhyenä ja lievitin tiimin ahdistuksen syvyyttä. Ahdistus johtuu siitä, että tiimin jäsenet alkavat odottaa, että ”joku muu” tekee suorituksia. Ymmärsimme, että ”joku muu” on tiimin ahkerin työntekijä. Siksi jossakin vaiheessa jokainen tiimi hautasi jonkun muun. Sen jälkeen tiimissä alkoi työnteko kohti tiimin yhteistä haastetta. Jokaisen tiimiläisen osaaminen ja taidot selkiintyivät, treeneissä dialogin taidot parantuivat ja kaikki noudattivat yhdessä laadittuja tiimin pelisääntöjä. Samalla lisääntyi yhdessäoloaika vapaa-aikanakin. Kun tiimin jäsenet tunsivat entistä paremmin toinen toisensa, myös keskinäinen luottamus kasvoi. 

Tiimivalmentajan on aina pidettävä päämäärä ja tavoitteet mielekkäinä ja kasvatettava kaikkien tiimin jäsenten keskinäistä luottamusta, sitoutumista ja itseluottamusta. Tiimiläisten taitotaso nousee hitaasti todellista työtä tekemällä. Kesti kuitenkin vielä monta vuotta ennen kuin tajusin olevani tiimivalmentaja ja ryhdyin rakentamaan johtajuutta tiimien sisälle. Kirjan loppuun olen kirjoittanut muistiin: ”Nyt on saatava uusi henki päälle ja muutos ei synny strategisilla päätöksillä ja uudelleenorganisoinnilla vaan tiimeillä, joilla on haaste”.

50 kolahdusta. Y1+Y2+Y3+J1+J2+TV.

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen

Kirjan tiedot

Katzenbach, Jon R. & Smith, Douglas K.: The Wisdom of Teams – Creating the High- Performance Organization, HBS Press 1993, suositus**, 2 pistettä

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *