Kulmala, Sanna & Rosvall, Petra: Yrityskulttuuri käytännössä

Kulttuurin merkitys yrityksen arvonmuodostuksessa on laajalti tunnistettu, mutta vain pieni osa johtajista kokee nykykulttuurin tukevan liiketoimintaa riittävästi. Yrityskulttuuria pidetään usein epämääräisenä ja jäsentymättömänä voimana, mikä tekee sen johtamisesta haastavaa – miltei mahdotonta. Mistä tietää, millainen yrityksen kulttuuri on nyt? Miten tavoitekulttuuri määritellään ja millaisella toiminnalla tavoitteet saavutetaan? Miten koko yritys saadaan mukaan kulttuurin kehittä-miseen? Miten kulttuurimuutoksen onnistumista mitataan? Kirjoittajat pitävät yrityskulttuurisanaa napakampana, mutta aivan hyvin sen tilalla voi olla myös organisaatiokulttuuri.

Kirjan kolme osaa muodostavat omat kokonaisuutensa, jotka linkittyvät tiiviisti yhteen. Kirjan ensim-mäinen osa tiivistää yrityskulttuurin perusasiat tiiviisti yhteen. Kirjan toisesta osasta löytyy runsaasti lukuisia työkaluja, näkökulmia ja käytännön esimerkkejä kulttuurin systemaattisen johtamisen tueksi. Kirjan kolmas osa tarkastelee kulttuurin johtamisen inhimillistä näkökulmaa käytännön tasolla. Aiheita ovat luottamus, vuorovaikutus- ja tunnetaidot, ajattelu sekä dialoginen muutosjohtamisen malli.

Kirjassa kulttuuriin vaikuttavat tekijät kuvataan neljän osa-alueen kautta: 1) yhteinen ymmärrys kokonaiskuvasta 2) rakenteet ja toimintatavat 3) yhteisöllisyys 4) työpaikan puitteet ja palvelut. Yhteinen ymmärrys mahdollistaa yhteisen toiminnan. Jokainen yritys pyrkii toiminnallaan ratkaisemaan jonkin asiakkaan ongelman. Rakenteet esitetään kirjassa työn organisoinnin, päätöksenteon, palkitsemisen ja palautteen avulla.

Parhaimmillaan työpaikat toimivat alustoina erilaisille verkostoille ja kohtaamisille. Kulttuurin johtamisella voidaan käytännössä vaikuttaa siihen, miten ihmiset toimivat ja luovat verkostoja. Yhteenkuuluvuutta ruokkii se, että ihmiset kokevat laajasti kuuluvansa joukkoon omana itsenään. Yhteenkuuluvuus voi olla koko organisaation tasolla varsin löyhää mutta vastaavasti tiimeissä vahvaa. Yhteenkuuluvuutta voi käytännössä rakentaa tiimien avulla. Tutkimuksen mukaan tiimeissä työskentelevät ihmiset ovat kaksi kertaa sitoutuneempia kuin ne, jotka eivät tee töitä tiimeissä.

Lisäksi tunneilmastoltaan hyvät tiimit ovat selkeästi tuottavampia – tunneilmasto selittää jopa 70 prosenttia tiimin tuloksellisuudesta.

Yrityskulttuurin johtamisen ytimessä on pyrkimys saada työntekijät mukaan kohti yhteistä suuntaa, hyvällä energialla ja jokaisen vahvuuksia hyödyntäen. Nykyään kulttuuria pidetään yhä keskeisempänä indikaattorina yrityksen lyhyen ja pitkän aikavälin menestykselle. Yrityskulttuuri kuuluu kaikille, ja jokainen vaikuttaa siihen omalla toiminnallaan. Yrityksen tarinasta, merkityksestä ja toimintaa ohjaavista periaatteista tulisi kertoa mahdollisimman usein johdon suulla.

Kirjan toisessa osassa on esitelty useita työkaluja yrityskulttuurin johtamisen eri vaiheisiin. Esimerkiksi kulttuurikanvas on hyvä työkalu työpajoissa käytettäväksi ja sitä voi täydentää kulttuurikartalla. Kulttuurikäsikirja sopii tilanteeseen, jossa tavoitekulttuuri ja kulttuurin eri osa-alueet halutaan paketoida yhteen. Tiimiakatemiassa vuosittain tehtyä kaikkia henkilöitä yhdistävää ”Johtavien ajatusten vihkosta” voidaan pitää kulttuurikäsikirjana. Sen avulla kehitettiin yhteistyötä ja vahvistettiin yhteenkuuluvuutta tiimien kesken tukemalla sisäistä tiimien muodostamaa verkostoa. Kirjassa esitetty tiimien kulttuuri-kanvas on suunniteltu tiimeille.

Kirjoittajien mielestä erityisesti isommissa organisaatioissa kannattaa ottaa käyttöön valmiita malleja sen sijaan, että yrittää keksiä itse tyhjästä uutta. On järkevää valita jo käytännössä testattu ja hyvä malli. Sitä voi ajan saatossa muokata omaan kontekstiin sopivaksi. Uskon, että tämä on useimmiten edullisin ratkaisu. Pidän tätä kirjaa etukäteen kannattavana lukupakettina johtajalle, joka aikoo ryhtyä kehittämään yrityksensä yhteistä ymmärrystä kokonaiskuvasta, rakenteista ja toimintatavoista ja yhteisöllisyydestä. Kirjasta löytyy paljon hyviä ideoita. 140 kolahdusta. Y1+Y2+Y3+J1+J2.

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen


Kirjan tiedot

Kulmala, Sanna & Rosvall, Petra: Yrityskulttuuri käytännössä, Alma Talent 2022, suositus**, 3 pistettä, ISBN 978-952-14-3712-9

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *