Kuusela: Organisaatiodramaturgialla toimiva työyhteisö

Kuuselan kirjassa organisaatiodramaturgia tarkastelee työyhteisöjen näyttämöitä dramaturgin silmin, vuorovaikutuksen, johtamisen ja yhteistyön näkökulmasta. Se antaa keinoja tunnistaa, millaisista esityksistä on kyse, miten niiden käsikirjoitus rakentuu, ketkä niitä ohjaavat ja miten kukin toimii roolissaan. Voimme siis oppia organisaatioiden toiminnasta ja johtamisesta paljon tarkastelemalla niitä draaman ja dramaturgian käsitteiden kautta. Vaikka elämä kokonaisuudessaan ei ole pelkkää teatteria, organisaatioelämä on sitä mitä suuremmassa määrin.

Organisaatioelämässä on kaikki teatterin elementit: käsikirjoittaja, näyttelijät, dramaturgi, ohjaaja, lavastajat ja puvustajat sekä teatterin johtaja. Dramaturgiaa voi kuvat taidoksi hahmottaa tapahtumien toiminnallinen kaari. Se on kyky nähdä olennainen ja yhdistää se vallitsevaan tilanteeseen. Dramaturgi huolehtii esityksen rakenteesta, muodosta ja ideasta, ja rakentaa niistä yhteistyössä yleisöä kiinnostavan, uskottavan esityksen.

Työelämän muutos on lisännyt yksilöllisyyttä, itsenäisyyttä ja inhimillisempää johtamista. Tämä johtaa organisaatiorakenteen madaltumiseen, esimiesten roolien pienentymiseen ja yksinäisen työn vaihtumiseen tiimityöksi. Kuitenkin työpäivien rakenne ja vuorovaikutus ovat pysyneet samankaltaisina. Tilanteet ja vuorosanat toistuvat lähes automaattisesti. Nyt tarvitaan hieman draaman elävyyttä rikastamaan työn arkipäivää. Työyhteisödraama syntyy meidän kaikkien toiminnan yhteisvaikutuksesta. Vaikka sijoittaisi itsensä katsojan tai kriitikon rooliin, on kuitenkin osa organisaatiotaan. Mitä syvemmin draaman luonteessa ja keinoissa on sisällä, sitä paremmin tuntee oman työyhteisönsä ja löytää keinot vaikuttamiseen.

Johtajan maailma rakentuu toiveitten, tulosten ja ihmisten ympärille. Suhtautuminen työyhteisöön ja verkostoon näkyy puheissa ja teoissa. Johtaja on aina pääroolissa ja organisaationsa auktoriteetti. Hierarkian huipulla olevaa samanaikaisesti sekä ihaillaan että vierastetaan, ehkä hieman pelätäänkin. Johtajaan heijastetaan työyhteisön toiveet ja pelot odotetaan, että hän toteuttaa kaiken sen, mitä kukin organisaatiossa haluaa. Kukaan ei kuitenkaan voi yksin ratkaista koko organisaation haasteita. Jos luulee olevansa kaikkivoipa, ottaa itselleen roolin, joka ei voi päätyä onnistumiseen.

Käsikirjoitus kuvaa mitä ja miten tehdä, ketkä ovat mukana ja millainen vaikutelma halutaan saada aikaan.  Kirkasta esityksen idea ja aihe. Mitä haluat saada aikaan? Tiivistä käsikirjoituksen keskeinen sisältö yhteen lauseeseen. Mikä on esityksen tärkein viesti? Kirjoita tiivistelmä ideasta ja sisällöstä pähkinäkuoressa. Mikä on esityksen tyylilaji? Entä juoni ja keskeiset roolit? Laadi kohtausluettelo tärkeimmistä tapahtumista, niiden tavoitteista ja toteutuksesta. Tee vielä hahmotelma aikataulusta, kustannuksista ja tukena tarvittavasta verkostosta. Käsikirjoituksen rungon on hyvä olla niin selkeä, että keskeisistä ajatuksista saa kuvan kertalukemalla.

Hyvin toimiva työyhteisö muistuttaa läheisesti hyvin toimivaa teatteriesitystä. Se on onnistujayhteisö, joka saa ihmiset kiinnostumaan, innostumaan ja onnistumaan. Onnistujayhteisö rakennetaan yhdessä. Onnistumisen kokemuksella on siis merkitystä. Siksi jokaisen kannattaa johtaa omaa onnistumistaan ja esimiehen rakentaa onnistujayhteisö samoilla keinoilla: Muokkaa työstä mahdollisuuksien mukaan sellainen, että se sopii sinulle. Huomaa, missä onnistut. Luo hyvä fiilis. Huolehdi avoimesta vuorovaikutuksesta. Kehittäkää organisaation kulttuuria ja toimintatapoja yhdessä.

40 kolahdusta.

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen

Kirjan tiedot

Kuusela, Sari: Organisaatiodramaturgialla toimiva työyhteisö, Kauppakamari 2018, suositus**, 2 pistettä, ISBN 978-952-246-491-0

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Partus Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn