Launis: Kysyntämarkkinointi neljännessä teollisessa vallankumouksessa

Neljäs teollinen vallankumous on aikaansaamassa muutoksia yhteiskunnassa, ihmisten arvoissa ja käyttäytymisessä. Asiakkaat ovat valtaistuneet ja asiakaskohtaamisissa korostuvat ihmisten arvot, tunteet ja tarpeet. Tämä johtaa enenevään vaatimukseen ymmärtää asiakaskysyntää ja se myötävaikuttaa uuden kysyntämarkkinoinnin aikakauden syntymiseen, joka kuvataan Risto Launiksen kirjassa. Datan ympärille kehkeytyvä ymmärrys, osaaminen, organisoituminen ovat avainasemassa yritysten, valtioiden ja maanosien kehityksessä. Eurooppalainen malli on jäämässä jälkeen. Vielä ei voida sanoa varmaksi, tuleeko Kiinasta vai Yhdysvalloista neljännen teollisen vallankumouksen johtava valtio.

Työntömarkkinoinnista ollaan siirtymässä imumarkkinointiin, joka perustuu houkuttelevaan sisältöön. Se on käytössä erityisesti yritysmarkkinoinnissa. Kun ihmiset hakevat informaatiota, heitä palvellaan parhaiten osuvalla ja helposti löydettävällä yksilöllisyyttä korostavalla sisällöllä, jonka kautta he kiinnostuvat brändistä ja sen tarjoamista palveluista. Imumarkkinoinnissa asiakaskohtaamiset tapahtuvat asiakkaan valitsemalla hetkellä, ja asiakkaan matka jatkuu brändin aiemman määrittelemän asiakaspolun mukaisena. Imumarkkinointi on ollut yksi pääsyy markkinoinnin automaatiojärjestelmien kehittymiseen. Niiden avulla suunnitellaan ja automatisoidaan asiakaspolkuja.

Sosiaalinen media on muuttanut tapaa luoda, rikastuttaa ja ylläpitää suhteita. Markkinoinnissa ja asiakas-palvelussa sosiaalista mediaa käytetään mainonnan alustana ja asiakaspalvelun kanavana. Sen hyödyntäminen vaatii itse tehtyä sisältöä sekä kyvykkyyttä nopeaan reagointiin. Sosiaalisen median kautta käydään keskusteluja ihmisten ja brändien välillä. Yritykset ja ihmiset kommunikoivat keskenään reaaliaikaisesti ja ympäri vuorokauden. Digitalisaatio, uudet liiketoimintamallit ja markkinoinnin kehitys ovat luoneet mahdollisuuden ja vaatimuksen yksilölliselle tavalle palvella ihmisiä sekä markkinoida tuotteita ja palveluja.

Brändin ja median väliltä on poistunut manuaalisia välikäsiä. Suurimmat voitot tässä mallissa keräävät monopolistisessa asemassa olevat digitaaliset mediaattorit, kuten Google. Tämä heikentää mainostajien valtaa suhteessa isoihin alustatoimintoihin. Tietosuojavaatimusten lisääntyminen ja kolmannen osapuolen evästeistä luopuminen parantaa alustatoimijoiden asemaa, sillä näillä on vahva tuntemus omista käyttäjistään ja toimiva suostumuksen hallinta. Google saa merkittävän osan mainostuloistaan omista medioistaan, kuten haku tai YouTube. Markkinoinnin näkökulmasta perinteinen TV on edelleen voimissaan ja se on edelleen merkittävä media erityisesti brändin rakentamisessa.

Kysyntämarkkinoinnin ideana on löytää kysyntä ennen kuin ihminen ymmärtää, että hänellä on tarve tai ongelma. Enää ei riitä, että tiedetään kuka, vaan pitää myös ymmärtää mitä.

40 kolahdusta. Y3+A3+A2+A1.

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen


Kirjan tiedot

Launis, Risto: Kysyntämarkkinointi neljännessä teollisessa vallankumouksessa, Books on Demand 2020, suositus**, 1 piste, ISBN 978-957-80-3015-7

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn