Lahtinen, Pulkka, Karjaluoto & Mero: Digimarkkinointi

Digitaalinen markkinointi on kriittinen osa liiketoimintaa: sen onnistuminen määrittää myynnin onnistumisen, joka puolestaan määrittää yrityksen kasvutahdin. Nyt minulla on kädessäni runsaasti alleviivattu täysin ajantasainen teos suomeksi. Teoksessa todellakin yhdistyy Suomen parhaaksi valitun digimarkkinointitoimiston sekä alan johtavien tutkijoiden ja opettajien osaaminen. Olen itse ”entinen” markkinoinnin ammattilainen. Sen voin nyt sanoa luettuani tämän teoksen. Olen nimittäin viimeisen vuoden aikana lukenut kaikki parhaat suomenkieliset markkinoinnin kirjat muutaman viime vuoden ajalta. Pyrkimyksenäni oli selvittää, mitkä asiat ovat merkittävästi muuttuneet markkinoinnissa ja mitkä eivät. Tämä kirja yhdessä Eka Ruolan kirjan kanssa kirkasti ajatukseni ja voin nyt viedä loppuun oman kirjaprojektini. 

Kirja kertoo, miten erilaiset yritykset voivat kasvattaa myyntiään digimarkkinoinnin avulla. Se opastaa helppotajuisesti, kuinka digitaaliselle markkinoinnille luodaan strategia, kuinka strategia viedään käytäntöön ja kuinka markkinoinnin onnistumista ja myynnin kasvua mitataan. Kirjasta tekee käytännönläheisen se, että keskiössä on yksi kirjoittajien mielestä paras tarjolla oleva digimarkkinoinnin malli, johon he ovat lisänneet mittaamiseen. Tämä ratkaisu myös helpottaa huomattavasti digimarkkinoinnin ymmärtämistä silloin varsinkin, kun lukijalla vähäisemmät tiedot kyseisestä aiheesta ennestään.

MRACE® malli kuvataan niin sanottuna myyntisuppilona. Mallin ensimmäinen vaihe Reach eli tavoitettavuus tarkoittaa tietoisuuden luomista, joka liittyy tietoisuuteen yrityksen brändistä, tuotteista ja palveluista. Mallin toinen vaihe Act, joka on lyhenne sanasta interact eli vuorovaikutus. Act-vaihe tarkoittaa myyntiprosessien näkökulmasta liidien luomista. Tyypillisiä elementtejä ovat esimerkiksi tuotesivun katsominen, ostajan oppaan lataaminen, Webinaariin osallistuminen, yrityksen blogitekstien lukeminen, somesisällöistä tykkääminen ja niiden jakaminen sosiaalisessa mediassa sekä uutiskirjeen tilaaminen.

Convert eli konvertoiminen viittaa MRACE®-mallin kontekstissa ostamiseen. Convert-vaiheessa markkinoinnin päätehtävä on muuttaa liidi myyntivalmiiksi liidiksi markkinoinnin automaatiolla ja/tai saada asiakas pyytämään tarjous. Engage eli sitouttamisvaihe tarkoittaa pitkäaikaisen asiakassuhteen rakentamista digitaalisia kanavia hyödyntämällä. Useimmiten tämä tarkoittaa uutiskirjeitä ja sosiaalista mediaa eli digikanavia, joita sitoutuneet asiakkaat käyttävät ollessaan vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa. Kirjoittajat ovat lisänneet Measure-vaiheen alkuperäiseen RACE-malliin, jolloin malli on dynaamisempi. Mittaaminen ohjaa kehittämään digitaalista markkinointia jatkuvasti paremmaksi ja testaamaan uusia keinoja tulosten parantamiseksi.

Strategia tarjoaa digitaaliselle markkinoinnille selkeät suuntaviivat ja rajat, joiden puitteissa voi tehdä nopeitakin kokeiluja ja päätöksiä. Strategian toteuttaminen tapahtuu edellä lyhyesti kuvatun MRACE® -mallin avulla. Kirjan luku 5 ”Digitaalisen markkinoinnin keinot” oli suorastaan lukemisen iloa, joka osaltaan johtui vuoden aikana lukemastani runsaasta markkinointikirjallisuudesta. Tärkeimmät digitaalisen markkinoinnin keinot pystyy ottamaan heti käyttöön, koska tekstistä välittyy selväpiirteinen formaatti siitä, miksi näin on tehtävä. 

Yrityksen oma verkkosivusto tai palvelu on useimmiten koko digimarkkinoinnin tärkein keino, sillä digitaalisen läsnäolon rakentaminen aloitetaan luomalla yritykselle verkkosivusto. Toinen tärkeä keino on sisältömarkkinointi, joka tarkoittaa kaikkea sisältöä, jonka yritys tuottaa. Kirjassa keskitytään yrityksen verkkosivuston tekstisisältöön, videoihin ja yrityksen visuaaliseen ilmeeseen. Sisältömarkkinoinnin avulla yritys pystyy puhuttelemaan juuri haluamiaan kohderyhmiä ja ostajapersoonia. Kolmas keskeinen keino on hakukonemarkkinointi ja verkkomainonta. Sillä tarkoitetaan muun muassa mainostamista Googlen kaltaisissa mainosverkostoissa, bannerimainontaa eri sivustoilla ja hakukonemarkkinointia eli sekä näkymistä hakukoneissa että mainostamista niissä.

Neljäs keskeinen keino on asiakkuusmarkkinointi eli sähköpostimainonta, uutiskirjeet ja pikaviestipalvelut. Viides keskeinen keino on markkinointi sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisella medialla tarkoitetaan yrityksen ulkopuolisia yhteisöjä ja keskustelupalstoja, kuten Facebook, Twitter, YouTube, Instagram ja LinkeIn. Lopuksi mallin avulla voidaan mitata kaikki markkinointitoimenpiteet. Kirjan lopussa on kuvattu vielä käytännön digimarkkinointityö: viikko digimarkkinoijan matkassa, MRACE®-malli arjen ohjaajana. 

Digimarkkinoinnin työkalut ja markkinointiteknologiat kehittyvät niin valtavaa vauhtia, että kirjoittajien mukaan on vaikea kuvitella, millaisessa tilanteessa olemme esimerkiksi viiden vuoden päästä. Markkinointiteknologian kulta-aika alkoi 2010-luvun alussa. Tällä hetkellä elämme digitaalisen markkinoinnin ja markkinointiteknologian suvantovaihetta. Tekijät uskovat, että tämän päivän trendit, kuten tekoäly, 5G, lohkoketjut ja digitaaliset ekosysteemit, tulevat mullistamaan digitaalisen markkinoinnin muutamien vuosien sisään samalla tapaa kuin tämän päivän itsestään selvät työkalut (markkinoinnin automaatio, chatbotit, Google-mainonta ja sosiaalisen median mainonta) tekivät sen 2010-luvun alkupuolella. Markkinointiteknologian toisen kulta-ajan on arvioitu alkavan vuoteen 2025 mennessä. Liitä tämä kirja ehdottomasti uuteen lukuohjelmaasi. 110 kolahdusta. Y1+Y3+A3+A2+A1+B1+B2.

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen

Kirjan tiedot

Lahtinen, Niko & Pulkka, Kimmo & Karjaluoto, Heikki & Mero, Joel: Digimarkkinointi, Alma Talent 2022, suositus***, 3 pistettä, ISBN 978-952-14-4607-8

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn