Lahtinen & Rantanen: Tunnetaidot opetustyössä – Opas haastaviin tilanteisiin

Kouluympäristö on täynnä tunteita. Tunteet ovat ratkaisevia koulun tärkeimmän tavoitteen eli oppimisen kannalta. Tunteiden voima on vahva niin oppilaiden motivoinnissa, toimintaan herättelyssä, itse oppimisessa kuin rauhoittumisessakin. Vahvistamalla tunnetaitoja luot oppimiseen syvempää merkitystä. Opettajana sinulla on mahdollisuus näyttää, kuinka tunteiden kanssa toimitaan, kun turhautuminen ja suuttumus valtaa mielen?

Lahtisen & Rantasen kirja auttaa ottamaan tunnetaidot osaksi opettajuutta. Tunnetasolle virittäytyminen antaa oppilaille tunteen, että heitä ymmärretään ja että he eivät ole yksin ajatustensa ja tunteidensa kanssa.

Luokan tunneilmapiiri vaikuttaa oppimistuloksiin ratkaisevasti. Luokkahuoneen tunneilmastolla on lähes yhtä merkittävä vaikutus oppimiseen kuin oppilaan kyvyillä tai lahjakkuustekijöillä. Oppilaiden kokemat tunteet vaikuttavat siihen, miten he oppivat ja mitä he kouluajoiltaan muistavat. Oppilaan kokemat tunteet vaikuttavat oppimiseen, mutta toisaalta opettajan kokemat tunnetilat vaikuttavat oppilaan tunteisiin. Siksi kirjoittajien mielestä opettajan on tärkeä selviytyä omien tunteidensa kanssa ja mallittaa omalla esimerkillään, miten erilaisten tunteiden kanssa toimitaan. Kirjassa korostetaankin, että tunnetaitojen opiskelu on yksi opettajan tärkeimmistä tehtävistä.

Tunteiden takana on tarpeet

Kirjassa on esitelty seitsemän tarvetta, kun haluat luoda aidon ja syvän tunnetason yhteyden toiseen:

1) osoita olevasi hänestä kiinnostunut
2) yritä aidosti ymmärtää, miltä hänestä tuntuu ja mitä hän haluaa
3) osoita arvostavasi häntä ja hänen tunnetilaansa
4) tee näkyväksi, että yrität olla mahdollisimman reilu häntä kohtaan
5) tue hänen hallinnan kokemustaan
6) tee jatkuvasti näkyväksi, miten hän edistyy eri asioiden kanssa
7) osoita, miten merkityksellistä hänen toimintansa on.

Turvallisuuden tunne on edellytys toimivalle yhdessäololle sekä oppimista tukevan vuorovaikutuksen ja yhteisen työskentelyn syntymiselle. Nykyisin hyvin tunnettu on Googlen selvitys huipputiimeistä. Tutkimuksissa todettiin, että psykologinen turvallisuus erottaa parhaat tiimit toisistaan. Tiimit, joissa uskalletaan kysyä, ehdottaa ja kertoa mielipiteet ilman pelkoa nolaamisesta, ovat tuottavia tiimejä. Kun kaikki uskaltavat aidosti osallistua, kaikkien osaaminen ja vahvuudet saadaan käyttöön. 30 kolahdusta. Y1.

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen


Kirjan tiedot

Lahtinen Anuliisa & Rantanen, Jarkko: Tunnetaidot opetustyössä – Opas haastaviin tilanteisiin, PS-kustannus 2019, suositus *, 1 piste, ISBN 978-952-451-899-4

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Partus Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn