Liukkonen: Kuka hallitsee mieltäsi?

Verenpaine nousee. Hengitys ja sydämen syke tihenevät. Stressihormoneja erittyy. Olet tulkinnut, että edessäsi on vaativa tilanne. Kielteiset mielikuvat tuottavat epäsuotuisia tunteita ja kehollisia reaktioita, myönteiset taas suotuisia. Osaammeko riittävästi hyödyntää mielikuvia terveytemme, hyvinvointimme ja suoritustemme edistämiseksi? Liukkosen kirja kertoo, kuinka mielikuvat vaikuttavat meihin ja mitkä ovat ne mekanismit, jotka tätä vaikutusta selittävät. Teos sisältää runsaasti mielikuvaharjoituksia. Ne auttavat sinua muun muassa rentoutumaan, hallitsemaan stressiä, voimistamaan itseluottamusta ja vahvistamaan motivaatiota.

Kirjallisuus ja kirjoitettu sana tuottavat nykyihmiselle mielikuvituksen virran.Kaunokirjallisuuden lukeminen auttaa meitä selittämään ja ennustamaan toisten ihmisten toimintaa, mikä edistää empatiakykyä. Tarinat erilaisista ihmiskohtaloista antavat aineksia ymmärtää toisten mielenliikkeitä.  Miten helposti symbolisen kirjoitetun tekstin avulla eri asiat palautuvat mieleen. Luen jatkuvasti kuukauden vanhoja sanomalehtiä uudelleen ja ne synnyttävät tänään uusia mielikuvia esimerkiksi koronviruksen leviämisestä juuri nyt tätä kirjoittaessa. Mielikuvat tuovat mieleeni koko draaman kaaren aivan uudella tavalla.

Mielikuvaharjoittelua on tutkittu monella eri tieteenalalla. Sillä on useissa tutkimuksissa todettu olevan myönteisiä vaikutuksia mm. oppimiseen, motivaatioon, vireystilan ja mielialan säätelyyn, ongelmanrat-kaisuun ja luovuuteen. Niin ikään mielikuvaharjoittelu vaikuttaa tutkitusti elämäntilanteen laaja-alaiseen ymmärrykseen, itseluottamukseen, epäonnistumisten välttämiseen ja niistä toipumiseen sekä motoriseen kontrolliin, kivunhallintaan ja kuntoutukseen. Mielikuvaharjoittelu perustuu yleisimmin siihen, että mielen avulla tuotetaan muistikuvia menneistä kokemuksista tai luodaan mielessä uusia kokemuksia. Ne vaikuttavat toimintaan, ajatuksiin ja tunteisiin.

Itseluottamusta voidaan pitää persoonallisuutemme kulmakivenä. Se merkitsee omiin kykyihin ja menestykseen uskomista. Itseluottamus voi kuitenkin vaihdella elämäntilanteen ja itselle asetettujen vaatimusten mukaan. Itseluottamus kehittyy elämän aikana kokemiemme onnistumisten, vastoinkäymisten ja epäonnistumisten mukaan. Ihmisten välinen vertailu johtaa helposti siihen, että osa kokee toistuvasti huonommuutta, vaikka yrittäisi parhaansa. Alamme epäillä kykyjämme. Suorituksesta tulee usein normaalia heikompi. Onnistumisen mielikuvat suorituksiin valmistautuessa puolestaan ohjaavat tunnetiloja suorituksen kannalta optimaaliseen suuntaan. Mielikuvilla, itsepuhelulla ja ajatuksilla on siten oleellinen vaikutus vahvan itseluottamuksen syntyyn tai sen tukahtumiseen. Meillä onkin suuri mahdollisuus vaikuttaa ajatuksiimme ennen suoritustilanteita.

Monet menestyneet urheilijat ovat saaneet apua mielikuvaharjoituksesta, jossa keskitytään kilpailuun valmistautumisrituaaleihin eräänlainen portaikkona tai pyramidina, jonka huipulle siirrytään vaihe vaiheelta. Vaiheet voivat kattaa kilpailua edeltävän ajanjakson heräämisestä alkaen tai lyhemmän ajanjakson ennen kilpailun alkua. Mitä selkeämpi käsitys meillä on tavoitteistamme, sitä voimakkaammin teemme työtä niiden saavuttamiseksi. Keskity kaikin aistein vahvistamaan tavoitteen toteuttamisen mielikuvaa. Tarvitaan myös kehittämisohjelma, joka takaa tavoitteiden saavuttamisen.

30 kolahdusta. Y1.

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen

Kirjan tiedot

Liukkonen, Jarmo: Kuka hallitsee mieltäsi? Mielikuvien hyödyntämisen kirja, Tuuma 2020, suositus**, 2 pistettä, ISBN 978-952-451-974-8

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Partus Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn