Luoma, Mikko: Johtoryhmän käsikirja

Kirjoittajan mukaan toimiva johtoryhmä on projekti, jonka onnistuminen on organisaatiolle ensiarvoista. Hyvin toimiva johtoryhmä on menestystekijä ja osa organisaation johtamisjärjestelmää. Kirja kuvaa seikkaperäisesti johtoryhmätyön ydinkysymyksiä. Hyvä johtoryhmä määrittelee itselleen pelisäännöt, jotka ohjaavat kokoustoimintaa. Johtoryhmä on olemassa monimutkaisia asioita varten, sillä kokonaisuuksien johtaminen edellyttää moninaisten ja usein toisiinsa nähden ristiriitaisten asioiden huomioon ottamista. Päätöksenteko etenee pelkistetysti kolmen vaiheen kautta: asian tiedostamisen, siihen vaikuttavien näkökohtien monipuolisen käsittelyn ja lopullisen kannan ottamisen kautta.

Johtoryhmä syntyy silloin, kun sen toiminnan perustekijöissä tapahtuu merkittävä muutos. Muutokset voidaan jakaa neljään kategoriaan: puheenjohtajan vaihtuminen, usean jäsenen vaihtuminen tai rotaatio, merkittävä johdon kehitystoimi ja muutos toiminnan puitteissa. Kokoonpanon vaikuttavista tekijöistä kirjoittaja nostaa esiin organisaation strategian. Johtoryhmä voi joutua täsmentämään kokoonpanoaan strategian sisällön muuttuessa. Strategia siis ohjaa uuden johtoryhmän muotoutumista ja käynnistää uuden strategian työstämisen.

Strategisen johtamisen rooli on kaikessa kriittinen, mutta sen ohella johtoryhmältä vaaditaan myös muiden johtamisen osa-alueiden osaamista. Tekijä kuvaa johtamisen kokonaisuutta kuuden käsitteen avulla, joista vain yksi on strategia. Kaikki käsitteet on kuitenkin hallittava. Ne jakautuvat kahteen kokonaisuuteen eli strategia, tavoitteet ja arvot sekä rakenne, hyväksytty käytäntö ja johtamistapa. Johtajan on toiminnassaan hyödynnettävä näitä kaikkia.

Läpimurto on johtoryhmätyön huipentuma. Tunnusmerkkejä ovat seuraavat: 1) Jokainen jäsen pystyy liikkumaan koko strategisen agendan alueella 2) Kyky ratkaista erimielisyyksiä 3) Muutokset kriittisissä johtamisprosesseissa 4) Uuden aikakauden varhaiset tulokset. Kirjoittajan mukaan johtoryhmä on hyvä perustaa, jos organisaation koko ylittää yhden henkilön luontevasti hallitseman johtamishorisontin. Pienin mielekäs johtoryhmä on kolmehenkinen. Kaikissa yli 10 henkilöä työllistävissä organisaatioissa, jotka aikovat jatkaa toimintaansa, tulisi olla johtoryhmä. 70 kolahdusta. Y1+Y2+Y3+J1+J2.

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen


Kirjan tiedot

Luoma, Mikko: Johtoryhmän käsikirja, Alma Talent 2021, suositus**, 2 pistettä, ISBN 978-952-14-4452-4

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *