Luostarinen & Nieminen: Arvioinnin käsikirja

Arvioinnin käsikirja auttaa tarkastelemaan omia arviointikäytäntöjä ja haastamaan omaa ajattelua. Se syventää arviointiosaamista ja selkiyttää laajasti arvioinnin eri näkökulmia. Kirja tarjoaa tuoreinta tutkimustietoa, monipuolisia harjoituksia ja käytännön vinkkejä arvioinnin tueksi. Kirja sopii jokaiselle, joka on tekemisissä oppimisen ja osaamisen arvioinnin kanssa. Arvioinnin tehtävä on osoittaa osaamista, mutta yhtä lailla antaa välineitä oman oppimisen ohjaamiseen ja tulevien tavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen.

Osaamisen kehittymisen arvioinnissa on tärkeää purkaa osaaminen havaittaviin osiin, esimerkiksi vuorovaikutuksen käytännön tekoihin: muiden kuunteleminen ja muiden nonverbaaliin viestintään reagoiminen, oman puheenvuoron liittäminen muiden puheenvuoroihin, omien mielipiteiden perusteleminen, kyky ottaa ja antaa puheenvuoroja tasapuolisesti, täsmennysten ja perustelujen pyytäminen tarvittaessa, toisten kannustaminen ja auttaminen sekä oman aktiivisuuden ilmaiseminen sanoin, ilmein ja elein.

Uudistuva käsitys oppimisesta korostaa arvioinnin opetuksellista merkitystä: arviointi on erottamaton osa opiskelua ja sen ohjaamista, joten arvioinnin tulisi toteutua osana tavanmukaisia opiskelutilanteita ja menetelmillä, jotka ovat oppimistehtävien kannalta luontevia ja tukevat opiskelijoiden työskentelyä. Tämä korostuu erityisesti laaja-alaisen osaamisen arvioinnissa. Suomalainen arviointikulttuuri näyttää maailman mittapuulla lintukodolta. Kansallinen testaaminen, saati oppilaiden rankingjärjestelmät eivät ole osa arviointikulttuuriamme.

Itsearviointi ja vertaisarviointi ovat myös tärkeä osa arviointia ja niitä on jatkuvasti harjoiteltava. Itsear-viointia on mahdollisuus käyttää siten, että sen avulla haastetaan ulkoa opettelun ja välinearvoisen oppimisen kulttuuria. Itsearviointi ohjaa katseen koulutuksen perimmäiseen tarkoitukseen eli ihmisyy-den kasvuun sekä vastuunkykyisten yhteiskunnan jäsenien kasvattamiseen. Vertaisarvioinnilla tarkoite-taan arviointia, jonka aikana oppijat tarkastelevat toistensa suoritusten laatua ja vertaavat näitä jonkin-laisiin kriteereihin. Kun oppilas tarkastelee kriittisesti vertaistensa työtä, tulee hän samalla jäsentäneeksi ajatuksiaan myös oman työskentelynsä laadusta. Näin vertaisarviointi edistää myös itsearviointitaitoja. Erinomainen arviointikirja tiimivalmentajan omien arviointimenetelmien kehittämiseen.
32 kolahdusta.

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen

Kirjan tiedot

Luostarinen, Aki & Nieminen, Juuso Henrik: Arvioinnin käsikirja, PS-kustannus 2019, suositus*, 3 pistettä, ISBN 978-952-451-928-1

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Partus Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn