Malmelin & Poutanen: Luovuuden idea

Kun ympäröivä maailma muuttuu, vanhat toimintamallit menettävät merkityksensä. Silloin tarvitaan uusia ideoita ja tuoreita ratkaisuja, toisin sanoen luovuutta. Koska jatkuva uudistuminen on välttämätöntä, luovuudelle on yhä enemmän kysyntää. Voiko luovuutta opetella ja kehittää? Millaisessa ympäristössä luovuus kukoistaa parhaiten? Kirja esittelee monipuolisesti ja syvällisesti, mitä uusin tutkimustieto kertoo luovuuden ilmiöstä ja luovan toiminnan periaatteista. Luovuudesta puhutaan paljon mutta tiedetään vähän. 

Luovan toiminnan tarkoituksena on johtaa uusiin ja omaperäisiin aikaansaannoksiin. Luovaksi voidaan arvioida mikä tahansa toiminta, ajatus tai tuote, joka muuttaa jotakin toiminnan alaa tai muuttaa sen joksikin uudeksi alaksi. Työelämässä on kaksi erilaista polkua menestykseen: mukautuminen vallitsevaan tilanteeseen tai pyrkiminen uusiin ja omaperäisiin ratkaisuihin. Omaperäisyys tarkoittaa halua luoda uusia ja ainutlaatuisia ratkaisuja, jotka poikkeavat valtavirrasta. Uudenlainen tuote voi syntyä siten, että olemassa olevia ideoita ja asioita yhdistellään sellaisella tavalla, että syntyvä lopputulos on omaperäinen.

Luovuuden tutkimuksessa on kehittymässä suuntaus yhteisöllisyyteen ja tiimien luovuuteen. On todettu, että yksilön luovuus on aina yhteisöllistä. Ongelmien luonne on muuttunut, koska nykyajan ongelmista yhä useammat ovat monimutkaisia ja vaikeasti ratkottavissa. Tämän takia tarvitaan monenlaista osaamista ja tietotaitoa sekä kykyä yhdistää niitä vuorovaikutuksen avulla synergisiksi kokonaisuuksiksi. Työelämässä on myös lisääntynyt tiimi- ja projektipohjainen työ. Neroinakin pidettyjä henkilöitä kautta historian pitäisi aina tarkastella suhteessa heidän yhteisöihinsä ja sosiaaliseen verkostoonsa. Maailman talousfoorumissa (2016) on määritelty, että neljännen teollisen vallankumouksen seurauksena 2020-luvulla kolme tärkeintä työelämässä tarvittavaa taitoa ovat kompleksisten ongelmien ratkaiseminen, kriittinen ajattelu ja luovuus. 50 kolahdusta. Y1+I1+I2.

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen


Kirjan tiedot

Malmelin, Nando & Poutanen, Petro: Luovuuden idea – Luovuus työelämässä, yhteisöissä ja organisaatioissa, Gaudeamus 2017, suositus**, 1 piste, ISBN 978-952-495-444-0

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn