Korpijaakko & Nuutinen: Merkkejä mainoksesta – Tarinoita suomalaisista brändeistä

Viimeistään 2020-luvulla jokainen valveutunut kansalainen tarvitsee entistä parempaa brändien lukutaitoa. Brändit ovat tehneet vahvan paluun. Tämä runsaasti kuvitettu Korpijaakon ja Nuutisen tietoteos kutsuu lukijansa sukeltamaan suomalaisten palvelu-, tuote- ja yritysbrändien maailmaan. Mukana on myös kolmannen sektorin toimijoita sekä julkishallinnon organisaatioita. Brändejä valottavat perusteelliset luonnekuvat perustuvat yritysten johdon, henkilökunnan, suunnittelijoiden ja muiden asiantuntijoiden haastatteluihin sekä alan kirjallisuuteen. Yleistajuisissa artikkeleissa tuodaan esiin paitsi brändien kiinnostavia syntyhistorioita, myös suurelle yleisölle vähemmän tunnettuja kehitysvaiheita kulttuurin, mainonnan, markkinoinnin, muotoilun ja talouden näkökulmista. Kirja kertoo myös suomalaisen brändäyksen merkkipaaluista.

Vahva brändi johtaa arvonnousuun. Yhdenkään merkin maine ei synny itsestään, vaan sen kehittäminen vaatii paljon työtä ja perusteellista suunnittelua. Kirja kertoo tästä pitkäjänteisestä ahkerasta työstä. Brändinrakennus liittyy läheisesti erääseen viime vuosikymmeninä yleistyneeseen mielikuvallisen mainonnan metodiin: tarinan kerrontaan. Story telling on syvällä ihmissuvun perimässä. Myös modernissa yritys- ja organisaatioviestinnässä luotetaan yhä enemmän tarinankerronnan voimaan. Olemme vastaanottavaisillamme silloin, kun brändiä tarjoillaan tarinana. Viime vuosina ympäristötietoisuus ja vastuullisuus ovat nousseet tärkeimmiksi brändien ominaisuuksiksi. ”Brändi on tuote, tuotemerkki, yritys, organisaatio, henkilö, jolla on laaja, myönteinen tunnettuus. Brändin arvon katsotaan muodostuvan nimen tai logon tunnettuudesta, asiakkaiden merkkiuskollisuudesta, brändin sisältämästä laadun tunteesta tai muista brändin herättämistä mielikuvista.”

Bränditarinoiden käsittelyssä on käytetty grafiikkaa, joka kertoo kunkin brändin sijoittumisen suhteessa tekijöiden mielestä keskeisiin avaintekijöihin: innovaatioon, kulttuuriin, muotoiluun, palveluun, teknolo-giaan, arvoihin, henkilöihin, tarinaan ja yhteiskunnallisiin muutoksiin. Kuva-aukeamalla esitellään kukin brändi tärkeimmissä medioissa ja ympäristöissä. Kirjan sisältö on jaoteltu mielenkiintoisesti seuraavasti: Yhteiskunnallisen kehityksen muovaamia innovaatioita ja ihmisen kokoisia tarinoita (Fortum, Helen, Helsinki Missio, Koskenkorva, Neste, Paperiliitto); Palvelujen virtaviivaistamista, erottuvaa muotoilua ja kasvavaa vastuullisuutta (Alko, JHL, Poliisi); Arvoja ja ihmisiä vaikuttamassa suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen (Globe Hope, HSL, K-Ryhmä, Musti ja Mirri); Palveluiden ja teknologian evoluutioita kansallisessa historiassa (Lassila & Tikanoja, Sako, Tieto, Viking Line); Kansallista kulttuuria, kokonaisvaltaista designia ja parempaa palvelua (A-Katsastus, Finlandia-talo, Grano, Jaffa, Kalevala Koru, Terveystalo, Turun Saippua). 

30 kolahdusta. B1+B2.

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen


Kirjan tiedot

Korpijaakko, Martti & Nuutinen, Heikki: Merkkejä mainoksesta – Tarinoita suomalaisista brändeistä, Heikki Nuutinen Design & Smart Communication 2020, suositus**, 3 pistettä, ISBN 978-952-94-2903-5

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn