Mattinen: Mistä kasvua? Opas digiajan johtajalle

Tässä Mattisen kirjassa ratkotaan kasvuun liittyviä kysymyksiä ja perehdytään kasvuhakkerointiin, jonka avulla yritykset rakentavat itselleen oman, toimivan kasvukaavansa. Menetelmä ansaitsee paikkansa organisaatioissa liiketoiminnan jokaviikkoiseen kasvattamiseen. On keksittävä kasvukaava, jolla uskotaan saatavan tulosta aikaan. Kasvukaava jäsentää ajattelua, keskittää fokuksen liiketoimintaan ja priorisoi tekemisiä. Ja siitä on helppo viestiä. Mikä vielä tärkeämpää, sen ympärille voidaan rakentaa innostavia toisintoja. Mutta kasvukaava ei ole koskaan valmis ja siksi on oltava alati hereillä. Tilannehuone on toimintapa, josta voi tehdä osan päivittäistä johtamista. Kirjan menetelmä sisältää elementtejä sotahuoneesta ja Lean-menetelmän kanban-tauluista. Kanban-taulu on kaikkien nähtävissä ja siinä todetaan käynnissä olevat hankkeet.

Mikä on oman liiketoimintasi kasvukaava? Yksinkertainen mutta toimenpantava tapa löytää kasvukaavan elementit on kirjoittaa auki, miten aiot kasvattaa liiketoimintaasi. Raakaversio kasvukaavasta voi olla seuraava: Viikkomyynti + uusasiakashankinta = kuukauden tulos. Tai markkinointibudjetti + tuotteet = kassavirta. Kasvua vai kannattavuutta on ikuisuuskysymys. Yrityksen hallituksen pitää päättää, haetaanko kasvu vai kannattavuutta. Yleensä kovin harva yritys onnistuu molemmissa tavoitteissa samanaikaisesti.

Liiketoiminta kasvaa sitä paremmin, mitä toimivampi kasvukaava organisaatiolla on. Kaava muodostuu kasvuelementeistä, joita ilman loikka ei ole mahdollinen. Lisäksi tarvitaan kasvusuunnitelma. Nyt on aika tehdä loikka, koska digitalisaatio mahdollistaa kannattavan kasvun. Digitalisaatiossa nimittävänä tekijänä on asiakas. Suunnittelemme uuden tavan toimia asiakaspolun mukaisesti.

Kilpailuedun saamisen kulmakivinä on viisi tekijää: alustatalousyhtiöt, disruptio, transformaatio, Big data ja asiakaskokemus. Alustatalousyhtiöt ovat kasvaneet hallitsemalla pelkästään asiakkuuksia. Ne eivät tyypillisesti hallinnoi omaisuuseriä, eivätkä omista tarjoomaansa. Disruptio on pakottanut perinteiset yhtiöt etsimään nopeampia keinoja vastata kilpailuun. Transformaatio toteutuu toimiala kerrallaan disruption vuoksi. Big data mahdollistaa sellaisen tiedon hyödyntämisen, joka ei ole määrämuotoista ja yhtiön tuottamaa asiakaskäyttäytymiseen liittyvää dataa. Asiakaskokemuksen kehittäminen on vivuttanut digitalisaation hyötyjä sekä parantanut investointien tuottoja. Aikamme suurin mahdollisuus on digitaalinen liiketoiminta. Se mahdollistaa transformaation, innovaatiot ja jopa radikaalit innovaatiot.

Kasvuhakkerointi perustuu kolmeen tekijään – mokailuun, siilojen purkamiseen ja tiiviiseen kokeile-miseen. Kasvutiimin tehtävä on joka viikko huolehtia liiketoiminnan kasvusta ja se tähtää kahteen tekijään. Ensiksi ahaa-elämykseen, joka on asiakkaalle keskeinen syy käyttää palveluasi jatkossakin. Toiseksi asiakassuhteen pysyvyyteen, jossa mitataan, saatko ylläpidettyä suhdetta vai häviätkö hänet kilpailussa. Kun kasvutiimin tehtävänä on epäonnistua 80 prosentissa tekemisistään, pyrkiä merkityksettömyydestä menestykseen ja luoda uutta vapaata kassavirtaa, niin tiimillä on kaikki mahdollisuus menestyä. Toimitusjohtaja ja johtotiimi ovat vastuussa uuden tekemisestä. Ilman yrityksen johtotiimin sitoutumista ei synny riittävästi liikehdintää.

70 kolahdusta. Y3+A3+A2+A1.

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen


Kirjan tiedot

Mattinen, Mikko: Mistä kasvua? Opas digiajan johtajalle, Alma Talent 2020, suositus***, 3 pistettä, ISBN 978-952-14-3983-4

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn