Saarelainen: Muotoilua meillekin! – Muotoilu-ja brändiopas yrittäjille

Hyvä muotoilu tuo asiakkaalle lisäarvoa paremmilla tuotteilla ja palveluilla. Asiakas on valmis maksamaan mieluisasta tuotteesta korkeamman hinnan. Hyvät tuotteet ja palvelut luovat osaltaan yrityksen laatubrändiä. Muotoilu on osa tuotekehitystä ja edistää markkinointia ja myyntiä. Muotoilu on monimuotoista. Se käsittää tuotteet ja palvelut sekä yritysilmeen logosta brändiin ja opasteista tilasuunnitteluun. Muotoiluajattelu laajentaa muotoilun käsitettä edelleen strategiseen ajatteluun. Saarelaisen kirjan kohderyhmänä ovat pienyrittäjät. Kirjassa painotetaan erityisesti asiakasnäkökulmaa. Pääpaino on käytännön esimerkeissä ja oppien soveltamisessa lukijan yritykseen. Kirja toimii johdatuksena muotoiluun.

Muotoiluprosessi jaetaan kolmeen vaiheeseen: tuotehakuun, konseptimuotoiluun ja tuotemuotoiluun. Tuotehaun avulla saadaan vaihtoehtoja uudelle tuotteelle tai tuoteperheelle ja löydetään vastaukset kysymyksiin: mitä tuotteita suunnitellaan, mikä on kohderyhmä ja sen saama hyöty ja mihin oletuksiin suunniteltu tuote, materiaali ja tekniikka perustuvat.

Konseptimuotoilu on keskeinen uusien, kaupallisesti menestyvien tuotteiden muotoilussa. Sen aikana otetaan kantaa tuotteen muotoon ja teknologiaan. Lähtökohtana on aina asiakastarve ja käyttäjän saamat hyödyt. Aluksi luodaan paljon konsepti-ideoita, sitten niitä ryhmitellään yhteisten ominaisuuksien mukaan ja yhdistellään konsepteiksi. Lopuksi tuoteideat testataan. Jatkokehitystä varten tehdään tuotekehityssuunnitelma, joka sisältää aikataulun, resurssit, kustannukset ja tuotteen määrittelyn.

Uuden tuotteen suunnittelu on yhteistyötä. Siinä tarvitaan talouden, tuotannon, liiketoimintastrategian ja tekniikan osaajia. Huomioitava on myös ekologia, estetiikka ja käyttäjien tarpeet ja tekniikan osaajia. Tuotteen ulkomuodossa pyritään harmoniaan, luomaan kauniita esineitä. Tuote voidaan luoda osien rytmillä, silmää miellyttävillä väreillä ja sopusuhtaisella mitoituksella. Hyvä muoto antaa kuvan tuotteen laadusta, luotettavuudesta ja toimivuudesta. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu on osa tuotekehitystä. Nykyään siitä puhutaan palvelumuotoilun käsitteellä. Palvelumuotoilulla päästään parhaaseen asiakaskokemukseen. Hyvät asiakaskokemukset johtavat suositteluun, tuovat uusia asiakkaita ja parantavat yrityskuvaa. Asiakaskokemus liittyy myös brändin rakentamiseen brändilupauksen kanssa.

Brändi on henkilön mielikuva yrityksestä, tuotteesta, palvelusta tai henkilöstä. Yritykset pyrkivät ohjaamaan itseään koskevaa mielikuvaa. Sitä sanotaan brändin rakentamiseksi. Hyvä brändi on lupaus luotettavuudesta ja laadusta. Brändin kehittäminen on yrityksen tulevaisuuden rakentamista haluttuun suuntaan. Brändi, yrityksen idea, luonne ja identiteetti tuovat lisäarvoa yritykselle. Ne tekevät yrityksestä kiinnostavan ja sen tuotteista haluttavia. Brändin rakentaminen on investointi ja se pitää suojata.

Nykyään brändi on enemmän tekoja ja palveluja, ei vain visuaalisuutta ja markkinointiviestintää.

Todellakin erinomainen kirja pienille yrityksille lupauksensa mukaisesti.

30 kolahdusta. Y3+A3+A2+A1+B1+B2.

Artikkelin kirjoittaja Johannes PartanenKirjan tiedot

Saarelainen, Anita: Muotoilua meillekin! – Muotoilu-ja brändiopas yrittäjille, Paavo ja Liisa 2019, suositus**, 2 pistettä, ISBN 978-952-69185-0-1

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn