Norrena: Oman oppimisen kapteeni

Itseohjautuvuus on avain koulumenestykseen kaikissa opettamisen tavoissa. Se on myös avain hyvinvointiin ja hyvään elämään aikuisiällä. Itseohjautuvuus on taito suunnata itseään kohti asetettua tavoitetta. Vaikuttaa siltä, että itseohjautuvuus on suorassa yhteydessä oppimiseen. Oppija, joka tarvitsee koko ajan avukseen opastajan, saa paljon vähemmän aikaan kuin oppija, joka kykenee haastamaan itsensä.

Norrenan kirjassa pohditaan, millaisilla käytännön teoilla voisimme kehittää itseohjautuvuutta itsessämme sekä yhteisössämme. Kun ihminen on turvassa, hän voi kuunnella kehoaan, tunnistaa tunnetilojaan ja oppia itseohjautuvuutta. Näin luottamus ja turvallisuus ovat itseohjautuvuuden perusta.

Opetustilanteessa oppilaiden odotetaan ohjautuvan kohti opettajan asettamia tavoitteita ja opettajan kohti opetussuunnitelman tavoitteita. Yrityksessä työntekijän odotetaan pyrkivän kohti yrityksen strategiassa määriteltyjä tavoitteita. Tavoitteena ei pitäisi olla, että kaikista yksilöistä tulee heti itseohjautuvia käsitteen ihanteellisessa merkityksessä. Itseohjautuvuuden kehittyminen voidaan ajatella prosessiksi, jossa siirrytään ulkoisesta säätelystä kohti sisäistä säätelyä. Lopulta henkilö kykenee löytämään ulkoisistakin tavoitteista sisäisen motivaation.

Uusissa opetussuunnitelmissa itseohjautuvuus liittyy laaja-alaiseen osaamiseen, joka sisältää seitsemän aihealuetta: ajattelu ja oppimaan oppiminen; kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu; itsestä huolehtiminen ja arjen taidot; monilukutaito; tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen; työelämätaidot ja yrittäjyys; osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Jokaisessa osa-alueessa tarvitaan tietoja ja taitoja, joita yhdistellään tilanteen edellyttämällä tavalla. Laaja-alaisen osaamisen edistäminen ei onnistu perinteisellä opettajan opas -metodilla, jossa luetaan opetussuunnitelmaa ja tehdään asioita siinä järjestyksessä, kun tekstissä lukee. Opetussuunnitelmien oppimiskäsitys painottaa kokonaisuuksien hahmottamista. Laaja-alaisen osaamisen näkökulma kääntää tietokeskeisen ajattelun päälaelleen. Uusissa opetussuunnitelmissa opettajaa tarvitaan enemmän kuin koskaan aiemmin.

Kirja rakentuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä kirjoittaja kuvaa näkökulmia itseohjautuvuuden oppimiseen koulussa ja muussa yhteiskunnassa. Jälkimmäiseen osaan on koottu suuri joukko itseohjautuvuutta edistäviä konkreettisia tehtäviä eri-ikäisille oppijoille, myös aikuisille. Ne on jaoteltu itseohjautuvuuden osa-alueiden mukaisesti: suunnittelu (11tehtävää), työskentely (11 tehtävää), valinnat (11 tehtävää), arviointi (12 tehtävää) ja ympäristö (12 tehtävää). Mukana on esimerkkejä eri ikäryhmille, koska itseohjautuvuuden oppiminen ei ole tärkeää ainoastaan lapsille.

35 kolahdusta. Y1+Y2+Y3.

Artikkelin kirjoittaja Johannes PartanenKirjan tiedot

Norrena, Juho: Oman oppimisen kapteeni, PS-kustannus 2019, 2 pistettä, suositus**, ISBN 978-952-451-886-4

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Partus Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn