Norrena: Opettajan vaikeat kysymykset

Tämä kirja kertoo opettajan työn kysymyksistä, jotka haastavat opettajan ajattelun, jaksamisen, kutsu-muksen ja lopulta hyvinvoinnin. Opettaja on vaikeiden kysymysten äärellä päivittäin. Hyvin suuri osa kouluyhteisöjen ongelmista pohjautuu ristiriitatilanteisiin, joissa arvot hukkuvat omassa ammatillisuudessa tai työyhteisössä. Kirjassa pohditaan opettajan työn eettisiä näkökulmia ajankohtaisten puheenaiheiden taustalla ja annetaan eväitä työn haasteiden ratkaisemiseen. Keskeistä on tunnistaa omat rajat ja oppia hallitsemaan niitä.

Työtehtävien määrittelyn hankaluus erottaa opettajan työn monista muista ammateista. Opettajan ratkaistavina ovat muun muassa kiusaamisen vähentäminen, digitalisaation hyödyntäminen, hyvinvoinnin rakentaminen ja sukupuoli-identiteetin tukeminen. Opettajan vaikeat kysymykset ovat luonteeltaan eettisiä ja läsnä kaikkina aikoina. Keskeisimmät näkökulmat ovat arvot, eettisyys, luottamus ja rajat. Lisäksi on syytä käsitellä koulun ja kasvatuksen perustehtäviä ja sitä, miten ne haastavat opettajan ammatillisuutta.

Opettaminen on yhteisiin oppimisen tavoitteisiin johtamista. Opettaminen ja oppimisen tavoitteet ovat myös arvoihin pohjautuvia toimintoja. Näin ollen opettaminen on arvojohtamista. Arvojohtamisessa on kyse yksilön ja yhteisön arvojen välisen sillan rakentamisesta. Keskittymällä arvoihin ja niiden vaikutuksiin toiminnassamme pääsemme automaattisesti yhteisöjen keskeisimpien haasteiden äärelle: työssä jaksamiseen, työkuorman jakaantumiseen, työhyvinvointiin, ammatillisuuteen, kollegiaalisuuteen sekä tavoitteelliseen toimintaan.

Koulukasvatuksessa on paljon kiistakysymyksiä. Keskeisiä koulukasvatuksen kysymyksiä ovat esimerkiksi seuraavat: Onko oppiminen oppijalähtöistä vai opettajajohtoista? Onko oppilas aktiivinen toimija vai kuuliainen vastaanottaja? Onko oppimisympäristö muunneltava vai perinteinen luokkahuone? Onko oppiminen kokonaisvaltaista vai tapahtuuko se oppiaineittain? Missä määrin koulussa opittava tieto on subjektiivista vai onko sen oltava kaikille samaa?

Ongelmallista on tänä päivänä myös se, että koulun rooli ei ole selvä edes opettajille tai muulle koulun henkilökunnalle, saati koulua ympäröivälle yhteiskunnalle. Aiemmin oppikirjan käyttäminen on taannut, että opetussuunnitelman sisällöt on tullut käytyä läpi kattavasti. Nykyisin tarvitaan useita materiaaleja, vaihtoehtoisia näkökulmia, ajankohtaisia ilmiöitä ja monipuolisempia työtapoja oppimisen mahdollistamiseksi. Muutosta aiheuttavat ilmiöt liittyvät lisäksi yhteiskunnallisen muutoksen taustaan, jossa kaksi keskeisintä tekijää ovat:
1) Kouluun, opettajaan ja oppimiseen liittyvien näkökulmien määrä on kasvanut.
2) Koulu on enemmän avoinna ympäröivää yhteiskuntaa kohtaan.

Haasteena on, että koulun toimintakulttuuria rakennetaan sellaiseksi, että vaikeita kysymyksiä olisi helpompi kohdata.

60 kolahdusta. Y1.

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen


Kirjan tiedot

Norrena, Juho: Opettajan vaikeat kysymykset, PS-kustannus 2021, suositus**, 2 pistettä, ISBN 978-952-370-093-2

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *