Ojanen M.: Onnellisuuksien oivaltaja

Ole optimistinen. Luo itsellesi tavoitteita. Pidä kiitollisuuspäiväkirjaa. Tee vapaaehtoisyhteistyötä. Ylläpidä sosiaalisia suhteita. Keskitys hyviin asioihin. Harrasta. Olet kuullut lukuisia onnellisuusohjeita. Mutta mitkä niistä oikeasti toimivat? Onko onnellisuuden tavoittelu niin tärkeää kuin meille uskotellaan? Mitä tiede kertoo onnesta? Tässä teoksessa onnellisuusprofessori Markku Ojanen puntaroi erilaisia onnellisuustutkimuksia. Hän nostaa esille tulokset, jotka auttavat ketä tahansa kohti mielekkäämpää elämää. Kirja auttaa lukijaa oivaltamaan, mistä kaikesta onnellisuus koostuu, mikä sitä vähentää ja mitä itse kukin voi tehdä oman onnensa eteen.

Mitkä tekijät sitten selittävät onnellisuutta? Kirjassa on käsitelty yksilön ominaisuudet ja taustatekijät, kulttuuri ja ympäristö, elämänmuutokset ja traumat, tulkintatyylit, vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet sekä asenteet, uskomukset ja arvot. Harrastuksilla voi lisätä onnellisuutta. Aktiivinen vapaa-ajan käyttö tukee vahvuuksia ja lisää kestävyyttä. Arvokkaina pidetään osallistumista kulttuuritapahtumiin, musiikin kuuntelua, kirjojen lukemista, urheilun seuraamista, sukulaisten tapaamista ja ostoksilla käymistä. Vapaa-ajan aktiivisuus on hyödyllisintä vanhemmissa ikäryhmissä, koska silloin työnteon osuus vähenee. Vapaa-ajan harrastusten monipuolisuus on tärkeämpi kuin harrastukseen käytetty aika.

Keskeisimpiä onnellisuutta edistäviä tekijöitä on hyvä avioliitto tai parisuhde. Koulussa voisi olla nykyistä enemmän ihmissuhdetaitojen opetusta, kenties jopa onnellisuutta edistäviä kursseja, mikäli ne ovat asiallisia ja tuloksellisia. Kiusaaminen on yhä yleistä, joten sen vähentäminen edistää monien lasten ja nuorten hyvinvointia. Kiusaamisen kielteiset vaikutukset voivat näkyä vielä aikuisiässä. Ihminen, joka ei saa muilta minkäänlaista arvostusta, suorastaan kuihtuu ja näivettyy. Arvostus saa meidät kukoistamaan. Työpaikalla kaipaamme arvostusta sekä esimiehiltä että työtovereilta. On hyvä ymmärtää, että onnessa on kysymys hyvin pienistä ilon hetkistä, jotka tulevat silloin kun ovat tullakseen. Tee ystävällisiä tekoja. Tee hyvää läheisille, ystäville ja kaukana oleville lähimmäisille henkilökohtaisesti tai spontaanisti.

70 kolahdusta. Y1.

Artikkelin kirjoittaja Johannes PartanenKirjan tiedot

Ojanen, Markku: Onnellisuuksien oivaltaja – Mitä tiede kertoo onnesta? PS-kustannus 2018, suositus**, 2 pistettä, ISBN 978-952-451-815-4

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn