Päivänsalo: Oppimiskoodi – Kuinka oppiminen onnistuu

Miten oppimiseen varatun ajan voi käyttää parhaiten hyödyksi? Tepsiikö uudelleen lukeminen vai olisiko pikemminkin palautettava asioita mieleen muistin kätköistä? Mikä auttaisi keskittymään? Kuinka hiipunut motivaatio elvytetään? Oppiminen edellyttää paljon enemmän kuin pänttäämistä ja istumalihaksia? Oppimiseen vaikuttavat opiskelutekniikan lisäksi monet motivaatioon, tunteisiin, ajankäyttöön ja tottumuksiin liittyvät tekijät. Päivänsalon Oppimiskoodi avaa oppimisen salaisuudet konkreettisiksi, kehitettävässä oleviksi taidoiksi ja antaa ratkaisuja kiperiinkin oppimisen pulmiin.

Oppimiskoodi: Usko kykyysi oppia. Toimi. Havainnoi. Korjaa. Tärkein päivä on tänään. Hajauta harjoittelu. Keskittyminen: suojaa, kohdista ja vahvista. Rakenna rutiineja – ohita aloituskynnys. Ajattele, niin opit. Tieto tarttuu kysymyksiin. Tuota tiedon muodonmuutoksia. Lue yhdistellen ja jäsennellen. Opiskele muistelemalla. Rakenna motivaatiolle suotuisat olosuhteet. Tee stressistä kaveri ja palautumisesta sydänystävä. Älä jää yksin – astu yhdessä eteenpäin. Oppimiskykyisyys on ihmisen perustava ominaisuus. 

Moni opiskelija ajattelee virheellisesti, että oppimisen tavoitteena on muistaminen. Virhe on ymmärrettävä, sillä oppimisen arviointi perustuu usein muistamiseen ja arviointitilanteissa unohtaminen voi tuntua kohtalokkaalta. Oppimisen tavoitteeksi muistaminen on kuitenkin liian pieni päämäärä. Muistamisen sijasta oppimisen tavoitteeksi tulisi asettaa ilmiöiden ymmärtäminen ja taitojen kehittäminen. Paradoksaalisesti tämä johtaa myös parempaan muistamiseen. Oppimiseen kuuluu aina paitsi vastaanottava, myös tietoa havainnoiva ja pohtiva ulottuvuus. Tätä ulottuvuutta voidaan tietoisesti kehittää esimerkiksi kirjoittamalla muistiinpanoja ja pitämällä oppimispäiväkirjaa.

Opettajan kannattaa tavoitella valoisaa mielialaa. Opettajan kokemat myönteiset tunteet välittyvät oppijoille. Opettajat, jotka raportoivat enemmän myönteisiä tunteita esittivät riittävästi esimerkkejä, antoivat selkeämpiä ja kattavampia selityksiä, yhdistelivät aihetta enemmän tosielämän tapahtumiin ja esimerkkeihin ja opettivat innostuneemmin. Myönteisiä tunteita kokevat opettajat onnistuivat näiden keinojen avulla tukemaan oppimista tehokkaammin.

50 kolahdusta. Y1.

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen


Kirjan tiedot

Päivänsalo, Tiina-Maria: Oppimiskoodi – Kuinka oppiminen onnistuu, PS-kustannus 2020, suositus**, 3 pistettä, ISBN 978-952-370-028-4

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn