Lange & Järvinen: Pelko pois – Kohti rohkeaa johtamista

Johtaja tuottaa arvoa ihmisten kautta ja heidän avullaan, mutta piilevä ja piilotettu pelko on kapula menestyksen rattaissa. Kun tämä tabu kohdataan osaavasti ja rohkeasti, uudenlaisen tulevaisuuden luominen voi alkaa. Lange & Järvisen kirja on käytännönläheinen ja rohkea teos johtajuuden kehittämisen tueksi. Kirja kannustaa tunnistamaan omat ja toisten pelkoajurit ja kasvamaan kohti rohkeaa ja tunnetaidokkaampaa itsensä ja muiden johtamista. Johtamiseen ei ole yhtä ainoaa reseptiä. Jokaisen on luotava oma reseptinsä riippuen siitä, ketä johtaa ja missä tilanteessa.

Ihmisistä kumpuaa onnistuminen ja menestys. Ilman ihmisiä pillit voi panna pussiin. Muuttuva toimintaympäristö peräänkuuluttaa taitavampaa, rohkeaa johtamista, joka laajentaa johtajuuden työvälineistöä. Ytimessä on ihmiskeskeisyys ja sopeutuvuus erilaisiin tilanteisiin ja asioihin. Johtajuuden kehittämisen taustalla on oltava aito ihmisistä välittäminen. Jos et välitä ja ole kiinnostunut ihmisistä, siirry pikimmiten pois johtamistehtävistä. Ihmisten johtaminen on kutsumus- ja palvelutehtävä. On rohkeasti kytkeydyttävä omaan tarkoitukseen ja palvelutehtävään. Miksi minä teen tätä, miksi johdan?

Rohkeus johtaa koostuu neljästä osa-alueesta:

1) Laadukas vuorovaikutus
2) Tunnetaidokkuus
3) Merkityksellisyys
4) Luottamus ja arvostus.

Oman johtamistyön merkityksellisyyteen voi tutustua esimerkiksi seuraavien kysymysten kautta:
Millaiselta työn tulevaisuus sinusta näyttää?
Mikä sinua inspiroi työelämän murroksessa?
Mihin sinä haluat omalla panoksellasi myötävaikuttaa?
Mikä on sinun arvosi organisaatiollesi ja yhteiskunnalle?
Mikä ihmisten johtamisessa on sinulle merkityksellistä?

Rohkea ihminen uskaltaa avautua, olla aito ja ennen kaikkea haavoittuva, sillä jokaiseen rohkeaan tekoon liittyy haavoitetuksi tulemisen riski. Rohkea ihminen menee kohti pelkoaan, vaikka syntyisi halu paeta.

Pelon kohtaamisessa on viisi ydintaitoaluetta, jotka viitoittavat johtajuuden kasvusuuntia:

1) Ihmisenä kasvu
2) Itsereflektio ja tietoisuus
3) Kohti meneminen ja avautuminen
4) Epävarmuudessa lepääminen ja läsnäolo
5) Luottamukseen perustuva toiminta ja läpimeno.

Johtajuus kuuluu kaikille, koska se edesauttaa tuloksekasta yhteistyötä. Johtamisen oleellinen ydin on läsnäolossa, jonka varaan rakentuu aito vuorovaikutus, yhteyden kokeminen ja luottamus työyhteisössä. Läsnäoloa on jatkuvasti tietoisesti harjoiteltava. Theodore Roosevelt:

”Ketään ei kiinnosta miten paljon tiedät, ennen kuin he tietävät miten paljon välität.”

30 kolahdusta. Y1+J1+J2.

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen


Kirjan tiedot

Lange, Ira & Järvinen, Kati: Pelko pois – Kohti rohkeaa johtamista, Alma Talent 2019, suositus*, 2 pistettä, ISBN 978-952-14-3653-6

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn