Raami: Intuitio 3

Kaikki voivat olla oman elämänsä keksijöitä: mahdottomilta vaikuttavat ongelmat ratkeavat usein päättelyn ja intuition yhteistyöllä. Keksijöitä näyttää kautta aikojen yhdistäneen hyvä yhteys kolmeen erilaiseen intuitioon. Niiden avulla on syntynyt sekä tutkimusten läpimurtoja että täysin uudenlaisia innovaatioita. Kolme intuitiota ovat jokaisen ulottuvilla, mutta niiden hyödyntämiseen tarvitaan yhteystaitoja. Työelämässä tärkeimpien intuitioiden ei tarvitse löytyä yhdestä mielestä. Hyvin toimivassa tiimissä riittää, että yhteys niihin saadaan jonkun tiimin jäsenen kautta. Jotta voisimme kehittyä intuitiotaidoissa, tarvitsemme nykyistä parempia menetelmiä mielemme luovan potentiaalin valjastamiseen. Siten voimme rakentaa visionääristä tietoa yhdessä. Ennen kaikkea tarvitsemme rohkeutta nähdä uusia vaihtoehtoja ja näkökulmia. Voimme olla rohkeita yhdessä. Jokainen voi kirjoittajan mielestä tehdä enemmän kuin arvaakaan, sillä jokainen vaikuttaa ympärilleen ja kokonaisuuteen.

Helpottaakseen intuitiohetteikössä liikkumista, kirjoittaja on alkanut puhua kolmesta tärkeimmästä intuitiosta. Nämä ovat vaistopohjainen intuitio, asiantuntijan intuitio ja superintuitio, jonka tietopohjasta kirjoittaja käyttää nimitystä intuition kolmas ulottuvuus. Kolme intuitiota vaikuttavat meissä kaikissa ja voimme olla niistä tietoisia sekä yhteydessä niihin joko enemmän tai vähemmän. Mutta juuri kolme intuitiota yhdessä tekevät meistä nykyihmisen. Useilla keksijöillä on käytössään superintuitio, jolla he kykenevät ylittämään asiantuntijuuden ja saamaan täysin uutta tietoa käyttöönsä. Asiantuntijuus, päättely, kokemus ja intuitio eivät kilpaile keskenään vaan täydentävät toisiaan. Niiden tuomaa tietoa ei kuitenkaan arvosteta tai hyödynnetä yhtäläisesti. 

Suurin osa keksinnöistä syntyy yhteistyönä. Täysin yksin tekeminen on harhaa, sillä me kaikki rakennamme tietoa aiemman tiedon päälle. Visionääriset keksijät ja nerokkaat ajattelijat ovat oppineet hyödyntämään oman ajattelunsa yksityisintä ulottuvuutta ja kolmea intuitiota. He kykenevät erottamaan ratkaisuun johtavia suuntia ja vihjeitä. Mahdottoman ratkaiseminen alkaa siis yhteydestä: sen etsimisestä, näkemisestä ja rakentamisesta. Kirjasta selviää mistä yhteydessä on kyse ja miten voimme rakentaa yhteyksiä ratkaisuihin. Yhteystaajuudelle siirtyminen on joskus vaikeaa. Erillisyydestä käsin koemme reunan, joka pitää ylittää. Yhteystaajuudessa reunoja ei ole.

Intuition tuoma tieto haastaa ajattelumme logiikan. Superintuition tieto haastaa ajatteluamme, sillä se ei toimi mielemme mukavuusalueella. Näkökulmamme ja mielemme joutuvat venymään. Ja venytysvaihe on kivulias. Kolmea intuitiota hyödyntävien keksijöiden mieli on kuitenkin suuntautunut tiedollisia epäselvyyksiä kohti. Tilanteet, jotka tavallisessa ihmisessä laukaisevat reunatuntemuksia, ovat keksijöistä kiinnostavia. Jotta pääsee oman ajattelunsa ulkopuolelle, on tarpeen laajentaa näkökulmaa. Tarvitsemme viitoitusta kohti turvallista tiedon laajentamista ja uusia tiedon arvioinnin menetelmiä sinne, missä on ollut hetteikköä, josta jopa sanat on tuhottu. Tarvitsemme monien ihmisten parhainta tietoa – sekä pääteltyä että intuitiivista. Ideoiden jalostaminen edellyttää eri alojen asiantuntijoiden tiedon yhdistämistä, ja toteutus on riippuvainen monien ihmisten yhteistyöstä.

Asiantuntijan intuitio on erilaista kuin vaistoihin pohjautuva intuitio. Siinä missä vaistointuition pohjana ovat vaistot ja varhainen lapsuus, asiantuntijan intuition pohjana on mittava alitajuinen tietopankki. Pitkällisen asiaan perehtymisen seurauksena mieleen on kertynyt tietoa, josta on muodostunut valtava mielen sisäinen tietorakennelma. Asiantuntija ei useinkaan osaa sanoa, mistä tieto on peräisin ja miten hän sen muodostaa. Intuition käyttö näyttää yhdistävän kaikkea syvää asiantuntijuutta. Esimerkiksi kokeneet ja menestyneet yritysjohtajat luottavat enemmän omaan intuitioonsa kuin aloittelevat johtajat, jotka nojaavat enemmän päättelyynsä ja ovat riippuvaisempia analyyseistä ja tilastoista.

Yhteyttä vaistointuitioon tukee kehollinen läsnäolo, jolloin saamme tuoreita havaintoja. Yhteyttä asiantuntijaintuitioon tukee ajatuksellinen läsnäolo, jossa olemme älyllisesti ja laaja-alaisesti hereillä. Intuition kolmannen ulottuvuuden yhteyttä tukee rauhan ja kiitollisuuden olotila, jossa rohkenemme laajeta kahden edellisen yli, antautumalla itseämme suurempaan ja syvempään näkökykyyn. Kun saamme yhdistettyä nämä kolme näkökykyä, olemme jo pitkällä. Onneksi kaikkien kolmen intuition ei tarvitse löytyä samasta mielestä vaan eri ihmisten intuitioita voidaan tuoda yhteen. Näin voimme valjastaa ihmiskunnan todellisen älyn avuksemme. Itse asiassa näin luonto itse toimii – hyödyntää joukkoälyä ongelmanratkaisussa. 90 kolahdusta. Y1+Y2+Y3+I1+I2.

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen


Kirjan tiedot

Raami, Asta: Intuitio 3 – Yhteys mahdottoman ratkaisuun, Otava 2020, suositus***, 2 pistettä, ISBN 978-951-1-34913-6

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn