Raikaslehto & Mansukoski & Mitronen: Sataottelija ja tuloksekas perusjohtaja

Tämän päivän ja tulevaisuuden johtaja kohtaa mitä monimutkaisimpia johtamisongelmia. Johtajan on hallittava sata erilaista johtamisen tyyliä ja ismiä pärjätäkseen organisaatiossa – on oltava Sataottelija. Johtaja on kuin alati kasvavan palapelin kokoaja, jonka on huolehdittava siitä, että osien muodostama kokonaisuus on eheä ja toimiva. Johtamisen kokonaisuuden keskeltä löytyy kuitenkin joukko perusjoh-tamisen alueita, joiden lisäksi esimerkiksi vastuullisuus, avoimuus, eettisyys ja kestävä kehitys ovat olennaisia. Ilman näiden hallitsemista johtajan tie voi olla kivikkoinen ja lyhyt.

Mitä johtaminen on? Kirjoittajien käyttämä määritelmä on seuraava: johtaminen on toimintaa, jossa johtajan tehtävänä on hyödyntää parhaalla mahdollisilla tavalla henkisiä, aineellisia, taloudellisia ja muita voimavaroja siten, että organisaatio saavuttaa sille sovitut päämäärät ja tavoitteet, yleiset ja organisaation omat arvot huomioiden. Osa johtamisen opeista ja malleista on pysyviä – perusjohtamista – mutta osan on oltava ajassa eli sovittava juuri siihen hetkeen, missä ollaan – satajohtamista. Tästä tulee kirjan otsikko. Kirjoittajat kannustavat perusosaamisen kehittämisen lisäksi rohkeasti kokeilemaan erilaisia johtamisoppeja, sillä koskaan ei voi tietää, mikä toimii ja mikä ei. Ehkä johtamisopeissa toimitusjohtajan rooli korostuu liikaa. Huomiota pitäisi kiinnittää myös koko organisaation johtamiskyvykkyyteen.

Mitkä ovat perusjohtamisen kulmakivet? Ensimmäisenä perusjohtamisen kulmakivenä on tilannekuvan hahmottamisen jälkeen hyvä kirkastaa oma näkemys siitä, pitääkö strategiaa trimmata, ovatko strategiset valinnat ja toiminnan suunta vielä voimassa. Toimen kulmakivi on oman tiimin valinta. Kolmas kulmakivi ovat erilaiset johtamisen käytänteet, joiden avulla luodaan myös johtamisen kulttuuria. Yhteinen teema näille kulmakiville on tuloksellinen, vastuullinen, eettisesti pitävä ja kestävä johtaminen erityisesti yksittäisen johtajan näkökulmasta. Hyvä johtaja hahmottaa tilanteen ja asetetut tavoitteet ja osaa sopeuttaa omaa johtamistaan sen mukaan, riippumatta aikajänteestä. Hyvä johtaja ymmärtää oman rajallisuutensa eikä pyri yksin olemaan sataottelija, vaan luo yritykseensä tiimin, jossa tarvittavaa osaamista on ja jossa sille on kaikkien arvostus.

Miksi joku haluaa johtaa tai olla johtaja, miten sitä pitää tehdä ja mitä johtaminen on nyt ja tulevaisuu-dessa? Johtajalla on tärkeää pystyä vaikuttamaan asioihin ja että voi kerätä uransa varrelta sellaisia saavutuksia, joista on mahdollista kertoa jälkipolville. Hyvät johtajat ovat toisaalta aidosti innostuneita ja kiinnostuneita siitä, mitä he tekevät. Tässä ajassa tarvitsemme johtamista, jossa hallitaan samaan aikaan ihmisten johtamista ja asioiden hallintaa monikulttuurisessa maailmassa. Tarvitsemme myös johtajia, jotka hallitsevat johtamisen perusteet ja samaan aikaan kykenevät hallitsemaan eri tilanteiden vaatimia moninaisia osaamisalueita – siis selkeää ja yksinkertaista perusjohtamista sekä ymmärrystä sataottelijan valmiuksia. 110 kolahdusta. Y1+Y2+Y3+J1+J2

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen

Kirjan tiedot

Raikaslehto, Timo & Mansukoski, Seppo & Mitronen, Lasse: Sataottelija ja tuloksekas perusjohtaja, Value Books 2021, suositus***, 2 pistettä, ISBN 978-952-378-013-2

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *