Ristikangas ym.: Valmentava tiimin johtaminen

Valmentava tiimien johtamisen taito on tämän päivän organisaatioin menestystekijä. Valmentava johtamiskulttuuri toteutuu, kun johtamisvastuulliset oivaltavat valmentavaan ajatteluun liittyvän ajattelutavan muutoksen sekä tarpeen jatkuvalle kasvulle ja kehittymiselle. Kirja käsittelee sitä, miten yksilöiden ja tiimien parhaat toimintamallit voitaisiin valjastaa organisaatioiden käyttöön. Kirjasta löydät paljon arjen esimerkkejä ja oppeja, jotka liittyvät tavalla tai toisella siihen, miten tiimissä kommunikoidaan. Valmentava ote tavoittelee parempaa keskustelun laatua, yhdessäohjautuvuus taas pureutuu siihen, miten tärkeää on oppia tekemään asioita toisten kanssa. Systeemisyys auttaa ymmärtämään, miten arjen vuorovaikutuskuviot liittyvät toisiinsa ja jokaisella on oma vaikutuksensa. Kun tiimissä keskustelu toimii, tuloksia syntyy.

Valmentava tiimin johtaminen tähtää siihen, että tiimissä oleva johtajuus olisi mahdollisimman laajalti jaettua, kollektiivista johtajuutta, joka näkyy yhteisvastuuna sekä ohjautumisena kohti yhteisesti määriteltyä tavoitetta. Kirjoittajat ovat listanneet seitsemän kirjan synnyn kannalta tärkeää tekijää:

1) Tiimin valmennusosaamiselle on huutava tarve 2) Valmentavasta otteesta on vallalla vääristyneitä käsityksiä 3) Tiimin johtamista käsittelevää käytännönläheistä kirjallisuutta on niukasti 4) Kirjoittajat haluavat taata edellytykset menestyä myös tulevaisuudessa 5) Huonoa henkilöjohtamista ei enää hyväksytä 6) Systeemisten ilmiöiden vaikutuksista ei ole tietoa 7) Kirjoittajat haluavat vaikuttaa ja tulla vaikutetuksi. 

Kirjoittajat arvioivat, että kun organisaatioon pystytään rakentamaan tiimejä, joissa jokainen tiimin jäsen elää valmentavaa johtajuutta todeksi, työ koetaan entistä mielekkäämmäksi. Tulevaisuuden menestys rakentuu tällöin kollektiivisen johtajuuden vahvistumiselle. Yksilökeskeisen ja esihenkilö- tai johtamiskeskeisen johtamispuheen aikakausi on ohi. On aika siirtyä vahvistamaan tiimiä keskeisenä yksikkönä menestymisen tuottamisessa. Kirja etenee neljässä luvussa. Ensimmäisessä luvussa selvitellään, mitä valmentava tiimin johtaminen tarkoittaa sekä esitellään kolme tiimin onnistumisen prosessia. Toisessa luvussa puhutaan ensimmäisestä tiimin onnistumisen prosessista eli maamerkeistä. Kolmannessa luvussa käsitellään toista tiimin onnistumisen prosessia eli yhteistä työtä. Kyse on siitä, mitä tiimityön arki ja tiimin yhteistyö edellyttävät. Neljännessä luvussa pureudutaan kolmanteen tiimin onnistumisen prosessiin eli yksilönä ja tiiminä kasvuun. Erinomaista mielestäni on se, että asiakas on selvästi keskipisteenä. 60 kolahdusta. Y1+Y2+Y3+A3+A2+A1. 

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen


Kirjan tiedot

Ristikangas, Marjo-Riitta & Lönnroth, Anna & Ristikangas, Victoria & Ristikangas, Vesa: Valmentava tiimin johtaminen – Yhdessäohjautuvuus ja systeeminen ajattelu onnistumistekijöinä, Alma Talent 2021, suositus**, 3 pistettä, ISBN 978-952-14-4325-1

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn