Brown: Rohkaiseva johtaja – Dare to Lead

Maailmankuulu häpeätutkija Brené Brown selvittää tässä New Yorkin bestsellerissä tutkimusten, tarinoiden ja esimerkkien kautta, miten rohkeampia ja välittävämpiä johtajia kasvatetaan sekä miten rohkeus nostetaan työkulttuurissa sille kuuluvaan arvoon. Rohkea johtajuus ei synny titteleistä, statuksesta tai vallasta. Johtaja on kuka tahansa, joka tunnistaa ihmisten vahvuudet ja tarttuu rohkeasti heidän potentiaalinsa kehittämiseen. Rohkaiseva johtaja ei väitä tietävänsä oikeita vastauksia, vaan osaa esittää oikeat kysymykset. Hän ei välttele hankalia keskusteluja tai tilanteita, vaan uskaltaa olla avoin ja haavoittuvainen.

Kirjoittaja määrittelee johtajaksi kenet tahansa, joka ottaa vastuuta ihmisten ja prosessien potentiaalin löytämisestä ja jolla on rohkeutta kehittää tuota potentiaalia. Ylempään johtoon kuuluvien henkilöiden haastattelut aloitettiin yhdellä kysymyksellä: Minkä – jos minkään – tämän päivän johtamistavassa on muututtava, jotta johtajat voivat onnistua monimutkaisessa ja nopeasti muuttuvassa ympäristössä, jossa kohtaamme vaikealta tuntuvia haasteita ja kyltymättömiä innovointitarpeita? Haastatteluissa saatiin kautta linjan yksi vastaus: Tarvitaan rohkeampia johtajia ja rohkeampia kulttuureja. Kuten Rooman keisari Marcus Aurelius meille opetti: ”Tiellämme tulevista asioista tulee tie, jota kuljemme.”

Rohkean johtajuuden ytimessä on kolme asiaa:

1) Rohkeuden edellytyksenä on haavoittuvaisuuden kohtaaminen asioita käsitellessä. Heittäydy sen imuun. Rohkeus koostuu neljästä taidosta, jotka voidaan opettaa ja joita voidaan tarkkailla ja mitata. Nämä neljä taitoa ovat: Haavoittuvaisuuden kohtaaminen asioita käsiteltäessä, eläminen arvojemme mukaan, rohkeasti luottaminen ja nousemaan oppiminen.

2) Itsetietoisuudella ja itsensä rakastamisella on väliä. Oma olemuksemme määrittää johtamistapamme.

3) Rohkeus on tarttuvaa. Voidaksemme levittää rohkeaa johtajuutta laajemmalle ja kehittää rohkeutta tiimeissä ja organisaatioissa meidän on kehitettävä kulttuuria, jossa rohkea työ, hankalat keskustelut ja koko sydämellä mukanaolo ovat lähtökohtia, eikä suojapanssaria tarvita tai sen käyttämisestä palkita.

Rohkeiden johtajien on välitettävä johtamistaan ihmisistä ja oltava näihin yhteydessä. Rohkeus on tarttuvaa.

Haavoittuvaisuuden määritelmä tunteena, jota koemme epävarmuuden, riskien ja emotionaalisen suojattomuuden aikoina on saanut vahvistuksen kaikissa kirjoittajan tekemissä tutkimuksissa. Haavoittuvaisuus ei ole voittamista tai häviämistä. Se on sitä, että ihmisellä on rohkeutta astua esiin ja antaa aktii-vinen panoksensa, myös silloin kun lopputulosta ei voi hallita.

Haavoittuvuudessa on kuusi myyttiä:

1) Haavoittuvuus on heikkoutta.
2) Haavoittuvuus ei ole minun juttuni.
3) Pärjäämme yksin.
4) Haavoittuvuudesta voidaan poistaa epävarmuus ja epämukavuus teknisellä suunnittelulla.
5) Luottamus tulee ennen haavoittuvaisuutta. Meidän on luotettava ollaksemme haavoittuvaisia, ja meidän on oltava haavoittuvaisia rakentaaksemme luottamusta.
6) Haavoittuvaisuus on kaiken paljastamista. Oma olemuksemme määrittää johtamistapamme.

Perustaitojen kehittäminen kurinalaisella harjoittelulla antaa eri urheilulajeissakin urheilijalle vahvalle pohjalle rakentuvaa itseluottamusta, jota tarvitaan rohkeaan suoriutumiseen. Sama pätee johtajiin – kurinalaisen käytännön kehittäminen haavoittuvaisuuden kohtaamiseen asioiden käsittelyssä antaa johtajille voimaa ja emotionaalista kestävyyttä, joita he tarvitsevat voidakseen olla rohkeita työssään. Helppo oppiminen ei kehitä vahvoja taitoja. Nykyään pyritään kehittämään hauskoja ja helppoja koulutusohjelmia, joista työntekijät ovat innoissaan, mutta jotka eivät oikeasti johda pysyvään oppimiseen.

Todellisuudessa oppimisen eteen on nähtävä vaivaa, jotta se on tehokasta.Avainasemassa on haluttu vaikeus. Vahvalle pohjalle rakentuva itseluottamus = asioiden perinpohjaisen käsittelemisen taidot + uteliasuus + harjoittelu. Uteliaisuus on konkreettinen osoitus haavoittuvaisuudesta ja rohkeudesta. Uteliaisuus korreloi luovuuden, älykkyyden, paremman oppimisen ja muistin ja ongelmanratkaisun kanssa. Uteliaisuus johtaa vahvalle pohjalle rakentuvaan itseluottamukseen asioiden perinpohjaisen käsittelemisen taidoissa. Tähän sopii Einsteinin sanonta: ”Jos minulla olisi tunti aikaa ratkaista jokin ongelma, käyttäisin viisikymmentäviisi minuuttia ongelman pohtimiseen ja viisi minuuttia ratkaisun miettimiseen.”

Jotta uteliaisuus saataisiin heräämään tiettyä aihetta kohtaan, voi olla tarpeen tarjota pohjustukseksi kiinnostavaa informaatiota, jotta ihmiset kiinnostuisivat ja tulisivat uteliaimmiksi. Tutkijat uskovat, että uteliaisuus ja tietämyksen kasvattaminen kulkevat käsi kädessä – mitä enemmän tiedämme, sitä enemmän haluamme tietää.

Arvojensa mukaan elävät johtajat eivät koskaan vaikene vaikeista asioista. Arvojemme mukaan eläminen tarkoittaa, että emme ainoastaan julista arojamme, vaan toteutamme niitä.Toimimme sanojemme mukaisesti – meille on selvää, mihin uskomme ja mitä pidämme tärkeänä, ja pidämme huolta siitä, että aikomuksemme, sanamme, ajatuksemme ja käyttäytymismallimme ovat linjassa noiden käsitystemme kanssa. Omat arvoni ovat: Jatkuvat kokeilut, jatkuva uuden synnyttäminen, käytännönläheisyys ja tekemällä oppiminen, yrittäjyys, matkustaminen ja ihmissuhteet. Nämä arvot mahdollistivat Tiimiakatemian synnyn.

70 kolahdusta. Y1+Y3+J1+J2.

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen


Kirjan tiedot

Brown, Brené: Rohkaiseva johtaja – Dare to Lead, Viisas Elämä 2019, suositus**, 3 pistettä, ISBN 978-952-260-815-4

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn