Routledge Fokus on Team Academy – kirjasarja, 1.kirja: Team Academy and Entrepreneurship Education

Routledge Focus on Team Academy®

Kustannusyhtiö Routledge, joka on erikoistunut tieteellisiin julkaisuihin, on nyt julkaissut neljän kirjan sarjan Tiimiakatemian menetelmistä ja toiminnasta. Tämä on kunnianosoitus Suomen koulujärjestel-mälle. Korkeamman koulutuksen tehtävä on pyrkiä jatkuvasti kehittämään uusia kasvatustieteellisiä innovaatioita. Tämän kirjasarjan kirjoittajat näkevät Tiimiakatemian innovatiivisena pedagogisena mallina, joka vahvistaa sosiaalista yhteyttä sekä kokeilevaa oppilas- ja tiimikeskeistä oppimista. Samalla on kyseessä myös muutosmalli. 

Vuodesta 1993, Tiimiakatemian perustamisesta lähtien, tämän toimintavan ovat omaksuneet eri

puolilla Eurooppaa ja muuallakin sijaitsevat instituutiot, joita on kiinnostanut malli, joka korostaa yrittäjyysopinnoissa tarvittavia kompetensseja ja taitoja. Sarjan tarkoitus on yhdistää eri tutkimuksia, kokemuksia ja tarinoita Tiimiakatemiasta ilmiönä kaikkialla sen maailmanlaajuisessa verkostossa. Kirjasarjan kohderyhmänä ovat sekä menetelmän käyttäjät että monitieteellinen akateeminen yhteisö.

Tässä lähemmin esitelty kirja on ensimmäisenä julkaistu neljän kirjan Tiimiakatemia-sarjassa. Tässä kirjassa tarkastellaan Tiimiakatemiaa yrittäjyyskontekstissa.  Kirja kaksi (Team Academy: Leadership and Teams ) tutkii tiimien johtajuutta Tiimiakatemiamallissa. Kirja kolme (Team Academy in Diverse Settings) taas tutkii Tiimiakatemian menetelmien toimivuutta erilaisissa ympäristöissä, kuten erilaisissa kouluorganisaatioissa ja yritystoiminnan eri toimialoilla. Kirja neljä (Team Academy in Practise) käsittelee Tiimiakatemian menetelmien erilaisia käytäntöjä, joita sovelletaan eri puolilla maailmaa. Kolme ensimmäistä kirjaa on jo julkaistu ja neljäs kirja ilmestyy helmikuun aikana. Nyt on myös meille suomalaisille tarjolla 600 sivua tieteellistä tekstiä Tiimiakatemiasta kansainvälisten huippuasiantunti-joiden toimesta.

Ensimmäinen kirja: Team Academy and Entrepreneurship Education

Tämä kirja on ensimmäinen Routledge-kirjakustantamon Tiimiakatemian menetelmiä ja toimintaa kuvaavien ja tutkivien neljän kirjan sarjasta. Se koostuu yhdeksästä artikkelista: 1) Team Academy Movement: Its Roots and Evolution 2) Tiimiakatemia Learning Culture: Design-Ethnographical Findings From Tiimiakatemia 3) Lost (and Found) in Translation 4) Innovation Within the Lines: Implementation of a Bachelor of Science in Entrepreneurship and Strategic Networking 5) The Joyous Envy of seeing Real Action Experienced and Reflected Upon 6) Entrepreneurship Education in the United Kingdom: Traditional Teacher-Led Learning Approaches Versus the Experiential Team Academy Model 7) Team Coaching: A Review and Recommendations for Moving Forward the Practise

8) Why Team Academy? Kirjoittajat ovat akateemisesti ansioituneita henkilöitä.

Esimerkiksi viimeisessä artikkelissa tunnettu tiimivalmennuksen asiantuntija Chris Jackson kyselee, miksi emme luopuisi vanhanaikaisesta pedagogisesta ja maailmanlaajuisesta opettamisen mallista, jossa opettaja on asiantuntija, kun meillä on tarjolla Tiimiakatemian malli. Hän kysyy myös, mikä on sitten Tiimiakatemian pointti? Hänen mielestään se on vaan mielenkiintoinen ja innovatiivinen malli, joka viihdyttää mieltä ja antaa mahdollisuuden monipuoliseen akateemiseen tutkimukseen. Hän jatkaa: ”Onko se todella osa evolutiivista oppimisen välttämättömyyttä – ilmiö, jonka aika on nyt tullut? Mikä on sen tarkoitus? Miksi emme edistäisi sen leviämistä?” Olen itse sekä ihmeissäni että iloinen kaikista havainnoista, joita asiantuntijat ovat Tiimiakatemia-ilmiöstä löytäneet. Ehkä sinun kannattaisi tiimivalmentajana lukea koko kirjasarja. Itse kyllä aion tyydyttää uteliaisuuttani. Mitä löydöksiä mahtaa olla kolmessa muussa kirjassa?

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen

Kirjan tiedot

Vettraino, Elinor & Urzelai, Berbizne: Team Academy and Entrepreneurship Education, Routledge Focus 2022, 2 points, ISBN 978-0-367-75591-1

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn