Ruola: Markkinoinnin uudet 4 P:tä

Markkinoinnin uudet neljä P:tä ovat: People – Purpose – Passion – Platform. Tämän kirjan ensisijainen tarkoitus on kohottaa markkinoinnin merkitys sen ansaitsemalle tasolle. Ja antaa markkinoille yksinkertainen, tulevaisuuteen katsova viitekehys. Kirjoittajan mielestä markkinointi on määritelty pieleen maailman sivu. Se ei ole pelkkää viestintää. Kirjoittaja on määritellyt markkinoinnin itse seuraavasti:

Markkinointi on johtamisen prosessi, jossa asiakkaalle tehty konsepti muuttuu tuotteeksi tai palveluksi. Siihen kuuluvat tuotteen kehittäminen ja hinnoittelu, kanavan valinta, jossa tuote jaellaan, markkinointi-viestintästrategian laatiminen ja jalkautus. Markkinointi on siten jokaisen yrityksen keskeisin toiminto. Olen itse tästä samaa mieltä.

Uusi Neljän P:n malli ei yritä räjäyttää aikaisempaa 4 P:n mallia, vaan käyttää sitä perustana. Uudet neljä P:tä (Ihminen, Merkitys, Intohimo ja Alusta) ovat välttämätön lisäosa vanhan mallin yhteyteen: ne tekevät siitä kirjoittajan mielestä relevantimman aikaan, jota elämme. Vasta viime vuosina aito asiakaskeskeisyys on nostanut päätään ja asiakaskokemuksen merkitys on nousemassa keskeiseksi kilpailu-eduksi. Se pakottaa brändin paremmaksi. Se pakottaa laittamaan ihmisen, asiakkaan ja hänen kokemuksensa kirkkaalle etusijalle. Siksi myös asiakasymmärrys nousee ylemmäksi. Ja tuote tulee myös nähdä laajemmin – kokemuksena. Tulevaisuuden asiakaskokemus on monimuotoinen kudelma, jossa myynti, markkinointi ja palvelu yhdistyvät.

Merkitys (Purpose) on vastaus kysymykseen, miksi brändi on olemassa. Merkityksen pitää olla ehdottoman relevantti yrityksen tai brändin tekemisen kannalta. Merkitys kiinnittyy sekä siihen, mitä tehdään, että ympäröivään kulttuuriin ja sitä kautta ihmisten tuntoihin. Kaiken lopussa odottaa merkitys ja kysymys on merkityksen löytämisestä. Simon Sinek on sanonut: ”Ihmiset eivät osta sitä, mitä teet, vaan sen, miksi sen teet.” Yrityksen tuotteen on oltava selkeä osa ihmisen elämää. Tällöin vahvempi kiinnittyminen merkitykseen ja tarjottuun asiakaskokemukseen saattaa laukaista halun maksaa tuotteesta enemmän.

Yhtenä uutena P:nä Platform tulee käsittää laajemmin kuin teknisenä alustaratkaisuna verkossa tai mobiilissa. Kyseessä on tarinakerronnan alustan eli tarina-platformin luominen. Kirjassa on esitetty erinomaisesti hyvän tarinan synnyttämisen 8 kohtaa. Jo pelkästään tämän kohdan vuoksi kirja on hankittava itselle. On tehtävä strategisia oivalluksia. Satatuhatta dramatisointia. Miksi Tiimiakatemian ilmiö lähti luokasta 147? Ekan mukaan Tarina-alusta on henkinen kokonaisuus, jossa yksi punaiseksi langaksi kudottu ajatus toimii jokaisen yksittäisen elementin taustalla. Se sisältää puheita, blogeja, postuksia, viestinnällisiä kannanottoja, kumppanuuksia ja niin edelleen. Kaikki tekeminen liittyy samaan alkupisteeseen. Tarinan keskeinen osa on kamppailua. Brändi saa luvan puhua.

Liikkeenjohdossa, markkinoinnissa ja yrityksen tarinankerronnassa intohimo – Passion – nousee keskeiseksi voimaksi yrityksen merkityksen kommunikoinnissa. Uuden johtajan energialla valaistaan kokonainen kaupunginosa. Ekan mukaan intohimo on viestintää, intohimo täydentää tarinan, jokainen kontakti eri sidosryhmiin on mahdollisuus jalkauttaa intohimoa, intohimoa voi oppia. Intohimo on työlästä, mutta palkitsevaa. Ja intohimo esimerkiksi sisäisessä viestinnässä vaatii aina paitsi näkemyksen myös idean – aivan kuten puhutteleva luova tarinankerrontakin. Tämä on aivan mahtava kirja ja tämän takia minun on kirjoitettava loppuun oppaani tiimivalmentajille ”Asiakas markkinoinnin keskipisteenä”.

Eka ehdottaa, että viides uusi P on suomea. Aivan oikein: Perkele! Kun luet kirjan, niin uskot, että viides uusi P on totta. 100 kolahdusta. Y1+Y3+A3+A2+A1.

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen

Kirjan tiedot

Ruola, Eka: Markkinoinnin uudet 4 P:tä, Alma Talent 2021, suositus***, 2 pistettä, ISBN 978-952-14-4250-6

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn