Salonen, Eveliina: Intuitio ja tunteet johtamisen ytimessä

Kirjoittaja auttaa löytämään intuition ja tunteilla johtamisen lähteet. Intuitiivinen ajattelu on opittavissa ja kehittyy käyttämällä. Numeroilla voidaan kehittää ja parantaa olemassa olevaa, mutta uusi syntyy intuitiosta. Organisaation menestys perustuu sen jatkuvaan uudistumiseen ja innovatiivisuuteen. Tämä edellyttää kaikilta toimijoilta erilaisia mielen metataitoja, kuten kykyä monimutkaiseen ajatteluun ja kykyä ymmärtää asioiden merkityksiä, kykyä keskittyä olennaisiin ja nähdä huomisen yli, kykyä eettiseen ja moraaliseen pohdintaan sekä kykyä toimia sosiaalisissa tilanteissa. Näissä kaikissa intuitiolla ja tunteilla on huomattavasti merkittävämpi rooli kuin rationaalisella ajattelulla. Jopa 87 prosenttia Nobel-palkituista tutkijoista on kuvannut tehneensä tieteellisen läpimurtonsa intuitionsa avulla.

Kokemukseen perustuva intuitio toimii luonnollisesti sitä paremmin, mitä enemmän henkilöllä on kokemusta kyseisestä aihepiiristä. Tähän perustuu jotakin tiettyä ammattia pitkään harjoittaneiden asiantuntemus ja osaaminen. Tietty luontainen positiivinen uteliaisuus ja kiinnostus erilaisia asioita ja ilmiöitä kohtaan ovat hyvää ravintoa intuitiivisille prosesseille. Mitä enemmän intuitiotaan käyttää ja mitä enemmän siihen luottaa, sen paremmin sitä oppii hyödyntämään. Kokemukseen perustuva intuitio perustuu pitkälti pitkäkestoiseen muistiin.

Organisaatioiden kannalta intuitiivisen prosessin hyödyntämisen ehkä merkittävin hyöty liittyy organisaation uusiutumiseen ja elinvoimaisuuteen. Maailma muuttuu koko ajan, ja vastatakseen muuttuneen ajan vaatimuksiin organisaatioiden on muututtava mukana. Uusiutuminen vaatii näkemystä ja visiota, vanhasta ulos astumista, tuoreutta ja raikkautta. Se vaatii asioiden näkemistä uudella tavalla, nöyryyttä ja uteliaisuutta, innostusta ja kokeilunhalua. Se vaatii luovuutta ja hulluutta, mutta samalla riittävästi turvallisuutta, luottamusta, tietoa ja osaamista.

Aikamme vaatii yhä enemmän suurien kokonaisuuksien hahmottamista ja hallitsemista, visionäärisyyttä sekä kykyä tunnistaa asioiden ja ilmiöiden merkityksiä ja keskinäisiä suhteita. Näissä intuitiivisen prosessoinnin rooli on aivan keskeinen. Tunteet voivat myös toimia intuition lähteenä ja voivat niin ikään syntyä sen tuloksena. Itsetuntemuksen kehittäminen onkin keskeisellä sijalla intuitiivisen ajattelun kehittämisessä. Vain rehellisen itsetuntemuksen avulla voimme tunnistaa, milloin kyse on tunteista, tarpeista tai toiveista, milloin puolestaan intuitiosta. Kannattaa siis tutustua itseensä ja omiin tapoihinsa reagoida, jopa mielen pimeimpiin puoliin, ja tunnistaa, mistä omat reaktiot kulloinkin kumpuavat.

Uuden ajan johtajuudessa esihenkilön kyky tunnistaa, ymmärtää, herättää ja ohjata tunteita ovat avainasemassa. Kirjoittajan mielestä uuden ajan johtaja on palveleva johtaja, joka on aidosti kiinnostunut työntekijöistä ja heidän hyvinvoinnistaan ja kannustaa heitä menestykseen.  Entistä tärkeämmässä roolissa ovat ihmisten hyvinvointi ja innostaminen täyden potentiaalinsa hyödyntämiseen. Uusien innovaatioiden tekeminen ja strategisten tavoitteiden saavuttaminen ovat huomattavasti helpompi toteuttaa, kun työntekijät saadaan niihin sydämestään mukaan.

Johtaja on entistä tärkeämpi ilmapiirin luojana. Näin ollen johtajan kannattaa näyttää erityisesti myönteiset tunteensa. Kirjoittaja uskoo, että johtajan tulisi tunnistaa ja hyväksyä tunteensa ja osata säädellä niiden ilmaisua tilanteen mukaan. Tunteiden tunnistaminen ja niiden hallittu näyttäminen muille rentouttaa ilmapiiriä sekä vapauttaa resursseja varsinaiseen työhön. Alaisten on myös huomattavasti helpompi tulkita ja ymmärtää sekä ennakoida esihenkilöään, joka kertoo tunteensa.

150 kolahdusta. Y1+Y2+Y3+J1+J2.

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen


Kirjan tiedot

Salonen, Eveliina: Intuitio ja tunteet johtamisen ytimessä, Alma Talent 2017, suositus**, 2 pistettä, ISBN 978-952-14-3175-3

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *