Sutela, Katja: Näkyväksi tekemisen taito

Tässä teoksessa pureudutaan siihen, miten tärkeä merkitys oppilaan kohtaamisella ja luokan ilmapiirillä on oppimiselle. Tekijä on pyrkinyt osana musiikkikasvattajan työtään tekemään näkyväksi oppilaan osaamista ja ilmaisua. Hän on nostanut tärkeämmäksi tekijäksi luokan ilmapiirin vahvistamisen ja opettajan roolin siinä. Kirjan läpäisevänä teemana kulkee kohtaaminen päivittäisessä pedagogisessa vuorovaikutuksessa. Opettajan dialoginen asenne on harjoiteltavissa. Jokainen opettaja on oman itsensä, työnsä, oppilaidensa ja työympäristönsä paras asiantuntija. Hän on huomannut saman kuin minäkin, että eläkettä odottavat opettajat eivät välttämättä jaksa enää innostua uusista menetelmistä, projekteista ja käyttöjärjestelmistä.

Vasta viime vuosikymmenenä oppimista on alettu tarkastella kokonaisvaltaisena ilmiönä, johon liittyy koko ihmisyyden kirjo: aistit, tunteet, persoonallisuus sekä havainnot tietyssä sosiaalisessa ja kulttuu-risessa kontekstissa. Erityisesti taide- ja taitoaineiden luonteeseen kuuluu oppilaan henkilökohtainen ilmaisu osana oppimisprosessia. Toivo syntyy siitä, että tekemällä oppilas uskaltaa unelmoida ja nähdä mahdollisuuksia oppimiselle ja osallistumiselle. Yhteistoiminnallisten harjoitusten yhteydessä voidaan käsitellä tunteiden käsittelyyn ja vuorovaikutukseen liittyviä haasteita.

Tekijän mielestä on erinomaista, kun oppilas voi itse osallistua oman oppimisensa suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin, koska silloin hänelle siirtyy myös valtaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa enemmän omaan oppimisprosessiinsa. Opettajan on myös nähtävä oppilaan ainutkertaisuus ja samalla ne tekijät, jotka vaikuttavat hänen oppimiseensa ja osallisuuteensa tunnilla. Itse- ja vertaisarvioinnin käytänteet ja positiivisen pedagogiikan vahvuusajattelu ovat tulleet opettajan opetuksen ja arvioinnin tueksi. Ihminen sitoutuu tehtäväänsä paremmin, kun tuntee kuuluvansa porukkaan. Kasvatuksen keskeisin päämäärä tulisi olla oppilaiden parhaiden puolien esiin houkutteleminen. Lapsissa ja nuorissa on meidän kaikkien tulevaisuus. 50 kolahdusta. Y1.

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen

Kirjan tiedot

Sutela, Katja: Näkyväksi tekemisen taito, PS-kustannus 2022, suositus**, 2 pistettä, ISBN 978-952-370-214-1

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *