Tukiainen: Tärkeintä tänään

Koska suurimmalla osalla ihmisistä on liikaa kaikkea, minimalismin soveltaminen auttaa lisäämään elämään selkeyttä ja rauhaa. Kun karsii pois sen, millä ei ole merkitystä, jää tilaa ja aikaa sille, millä on merkitystä. Minimalismin perusajatuksen mukaan vähemmän on enemmän. Maaretta Tukiaisen kirja valottaa minimalistisen ajattelun syntyhistoriaa ja esittää toimintamallin, jonka avulla kuka tahansa voi soveltaa minimalismia omaan elämäänsä.

Mallissa elämää tarkastellaan kolmesta näkökulmasta: koko elämän, yksittäisen viikon ja päivittäisen toiminnan tasolta. Menetelmän eri tasot ovat sidoksissa toisiinsa. Kunkin viitepisteen tarkasteluetäisyys on kuvattu elokuvatermeillä (kokonaiskuva, lähikuva, tarkennus), arjen toiminnan taso aikaan liittyvillä määreillä (elämä, viikko, päivä) ja toiminnan kerrannaisvaikutukset kokemuksellisilla määreillä (merkitys, selkeys, tuloksellisuus). Nämä eri tasot muodostavat Tänään-työkalun. Ajatusmalli on kuin suppilo, jonka avulla elämää voi jäsentää. Mallin avulla on mahdollista oppia rajaamaan, minkä tekee ja mitä ei. Samalla on helpompi fokusoitua siihen, millä on eniten merkitystä.

Asiat yksinkertaistuvat, kun päästää irti siitä, mikä ei enää palvele. Kaikkein vaikeinta on luopua omista pinttyneistä ajattelumalleista. Viisas ihminen osaa luopua. Rakkaasta ihmisestä irti päästäminen on suurinta mahdollista rakkautta. Kunnianhimosta luopuminen avaa oven nöyrempään elämään. Vallasta luopuminen saa esiin sen, millä on todellista vaikuttavuutta. Omastaan jakaminen auttaa kohtaamaan elämän rajallisuuden. Mitään ei kuitenkaan saa mukaansa. Miksi ei voisi luopua siitä jo ennalta?

60 kolahdusta. Y1. Tähän kirjaan voi liittää kolmen kuukauden rupeaman: Maaretta Tukiainen & Sonja Eid: Tänään, Tuuma 2019

Artikkelin kirjoittaja Johannes PartanenKirjan tiedot

Tukiainen, Maaretta: Tärkeintä tänään – Näin saat vähemmällä enemmän, Tuuma 2019, suositus**, 1 piste, ISBN 978-952-451-933-5

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn