Ristikangas V., Ristikangas M-R & Alatalo: Valmentava mentorointi

Kirja tuo mentorointiin tuoreen näkökulman yhdistämällä siihen valmentavan otteen.Teos murtaa perinteistä käsitystä mentoroinnista, missä kokenut konkari siirtää omaa ajatteluaan ja tietämystään nuoremmalle. Moderni mentorointi yhdistää sopivia ihmisiä eri toimialoilta ja hyödyntää hyvinkin erilaisissa tehtävissä olevien ihmisten osaamista tuloksekkaasti. Kirja on käytännönläheinen opas niin mentorille kuin mentoroitavalle. Sen esimerkkien avulla on mahdollista rakentaa molempia osapuolia hyödyttävä luottamuksellinen yhteistyösuhde, jossa mentori ja mentoroitava oppivat toinen toisiltaan. Kirja aktivoi lukijaa pohtimaan mentorointisuhteen hyötyjä ja haasteita sekä keinoja haasteiden ylittämiseen.

Valmentava mentorointi poikkeaa perinteisestä tiedon siirtämiseen perustuvasta mallista siinä, että lähtökohtana on tasavertainen yhteistyösuhde. Valmentamisen yhdistäminen mentorointiin on ajankohtaista juuri nyt, koska kompleksisessa maailmassa asiat ovat lähes aina monimutkaisia ja moniulotteisia. Tulevaisuuden Nobel-palkinnotkin todennäköisesti voitetaan tiimityöllä, ei niinkään yksilösuorituksina. Menestymiseen tarvitaan yhteistä ajattelua, erilaisia pallotteluseiniä, moniäänistä keskustelua sekä yli toimialarajojen menevää ideointia ja ajatusten vaihtoa. Valmentava mentori hyödyntää omaa kokemustaan esittämällä oivalluttavia kysymyksiä ja haastamalla mentoroitavan ajattelua.

Valmentavassa mentoroinnissa mentoroitavan on oltava aktiivinen. Valmentava mmentorointi on yhteinen oppimismatka, jossa molemmat osapuolet vaikuttavat ja tulevat vaikutetuiksi, oppivat toisiltaan. Tässä auttaa esimerkiksi kirjan mentoroitavan 10 kohdan pikatesti ja mentoroitavan hälytystesti. Oikeanlaisen mentorin etsinnässä on syytä pysähtyä hetkeksi miettimään, mitä mentorilta ja alkavalta yhteistyöltä haluaa: 1) Yksi vai useampi mentori? 2) Miten paljon tarvitset haasteellisuutta? 3) Mikä merkitys on maantieteellisellä sijainnilla? 4) Mitä omaisuuksia mentorissa olisi syytä olla?

Oppiminen ei ole tiedon siirtoa, vaan tiedon käsittelyä tavalla, jonka avulla syntyy uusia yhteyksiä ja ajatuskuvioita, joita ei ennen tapaamista ollut vielä olemassa. Tapaamisista ei saa parasta irti, jos niihin ei valmistauduta kunnolla. Valmistautuminen on mentoroitavalle erityisen tärkeää, koska hän lähtökohtaisesti on prosessin omistaja ja huolehtii tapaamisen sisällöistä. Valmistautumisesta ja sen tärkeydestä kannattaakin ehdottomasti puhua jo heti yhteistyön alkuvaiheessa ja arvioida sitä mentorointiprosessin edetessä.

Monet organisaatiot ovat lähteneet toteuttamaan erilaisia mentorointiohjelmia. Valmentavan mentoroinnin kannalta onnistuminen edellyttää sitä, että valmentavan ajattelun perusta on sisäistetty.

Seuraavat asiat on ainakin varmistettava: 1) Johdon tuki 2) Mentorointiohjelman linkittäminen muihin kehitystoimenpiteisiin 3) Tarkoituksen ja roolien kirkastaminen 4) Mentorin ja mentoroitavan yhteensovittaminen 5) osallistujien kouluttaminen yhdessä ja erikseen.

Tämä teos kannattaa lukea aluksi, jos harkitset mentorointia itsesi kehittämisessä. Samoin mentorin on hyvä kerrata kirjasta keskeisimmät asiat oma työpanoksensa parantamiseksi.

30 kolahdusta. Y1+Y2+Y3+TV.

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen


Kirjan tiedot

Ristikangas, Vesa & Ristikangas, Marjo-Riitta & Alatalo, Marjo: Valmentava mentorointi, Kauppakamari 2019, suositus**, 2 pistettä, ISBN 978-952-246-554-2

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn