Sipponen-Damonte: Varmuutta fasiliointiin

Sipponen-Damonten kirja on kattava ja käytännönläheinen opas kaikille, jotka haluavat syventää osaamistaan ja varmuuttaan palaverien sekä työpajojen osallistavassa ohjaamisessa eli fasilitoinnissa. Kirja käsittelee fasilitaattorin roolia, osallistavien tilaisuuksien tavoitteiden määrittelyä ja prosessin suunnittelua sekä ryhmän kanssa tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Kirja avaa käytännönläheisten case-esimerkkien sekä helposti käyttöönotettavien menetelmien ja vinkkien kautta fasilitoinnin tehtäväkokonaisuutta ja siinä onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Kirjassa tarkastellaan fasilitointia myös tulevaisuuden johtamisen keskeisenä taitona.

Mistä fasilitoinnissa on kysymys? Se tarkoittaa ryhmän työskentelyn tavoitteellista ohjaamista erilaisissa ryhmätilaisuuksissa, kuten palavereissa ja työpajoissa niin, että kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat aktiivisesti ja tasapuolisesti työskentelyyn. Tämä tapahtuu huolellisen suunnittelun ja erilaisten ryhmätyöskentelyn menetelmien avulla, sekä turvallisen ja osallistavan ilmapiirin muodostumiseen ja ylläpitoon eri tavoin vaikuttamalla. Fasilitointi on ennen kaikkea ryhmäprosessi, jossa tarkoituksena on hyödyntää ryhmässä oleva viisaus yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.

Hyvä fasilitointi perustuu kirjoittajan omiin kokemuksiin ja The International Association of Facilitators -yhdistyksen (www.iaf-world.org) määrittelemiin fasilitoinnissa tarvittaviin taitoihin, eli fasilitaattorin kompetensseihin ja eettisiin periaatteisiin. Ydinkompetensseja on kuusi ja ne jakautuvat yhteensä 18 alaosa-alueeseen: Rakenna hyvä yhteistyö asiakkaan kanssa; Suunnittele tarkoituksenmukainen ryhmäprosessi; Luo ja ylläpidä osallistava ilmapiiri; Johdata ryhmä tarkoituksenmukaiseen ja hyödylliseen lopputulemaan; Ilmennä positiivista ammatillista asennetta; Rakenna ja ylläpidä ammatillinen perustietämys.

Johtamisen kentällä puhutaan tällä hetkellä paljon itseohjautuvuudesta ja palvelevasta johtajuudesta. Itseohjautuvuus korostaa työntekijän vastuuta ja vapautta tehdä valintoja sekä päätöksiä omasta työstään. Puhutaan myös yhdessä ohjautuvuudesta. Fasilitoinnista on apua johtajuuteen. Siihen liittyy vahvasti luottamuksen ilmapiirin luominen, jota tukee osallistava ryhmäprosessi. Fasilitoinnin taitoja edistämällä johtajasta tulee palveleva johtaja, joka osallistaa, kuuntelee ja saa ryhmän loistamaan.

Tilaisuuden työsuunnitelma on tärkeä työkalu fasilitaattorille. Työsuunnitelma ei ole tarkoitettu jaettavaksi osallistujien kanssa – osallistujille riittää tavoitteiden kuvaus. Jos osallistujille on annettu minuuttiaikataulu, he suotta huolestuvat siitä, että joku vaihe viekin suunniteltua enemmän tai vähemmän aikaa. Kirjoittaja kuvaa selkeästi ennakkovalmistautumisen ja tilaisuuteen sopivien tilojen tärkeyden. 

Kirjan käyttöohjeet rakentuvat kuudesta luvusta:
1) Ota haltuun tulevaisuuden työelämän perustaito
2) Varmista onnistuminen huolellisella suunnittelulla
3) Valitse sopivat menetelmät ja ohjaa ryhmää kohti tavoitetta
4) Tee etäpalavereista innostavia ja osallistavia
5) Ole läsnä ryhmille ja tue toimivaa vuoro-vaikutusta
6) Kehity fasilitaattorina. 

Kirjan avulla voivat tiimivalmentajat ymmärtää entistä paremmin fasilitaattorin ja tiimivalmentajan toimintaan liittyviä eroja ja yhtäläisyyksiä.

30 kolahdusta. Y1+Y2+TV.

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen


Kirjan tiedot

Sipponen-Damonte, Mirjami: Varmuutta fasiliointiin, Alma Talent 2020, suositus*, 1 piste, ISBN 978-952-14-3877-6

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn