Wenström, Sanna: Kaikilla vahvuuksilla – Opus laajan vahvuusnäkemyksen käyttöön opetuksessa

Ihminen voi parhaiten, kun hän saa olla oma itsensä. Omien vahvuuksien tunteminen vahvistaa toiveikkuutta, resilienssiä ja myönteistä käsitystä itsestä osaajana. Laajaan vahvuusnäkemykseen kuuluu positiivisesta pedagogiikasta tuttujen luonteenvahvuuksien rinnalla viisi muuta vahvuuden lajia: luontainen kyvykkyys, taidot ja osaaminen, kiinnostukset, arvot sekä resurssit. Laaja vahvuusnäkemys antaa kokonaiskuvan ihmisen vahvuuksista ja tarjoaa opetus- ja ohjaushenkilöstölle konkreettisia eväitä vahvuuslähtöiseen ohjaamiseen erityisesti peruskoulussa ja toisella asteella. Kirja sisältää teoriatiedon lisäksi runsaasti käytännön esimerkkejä ja harjoitteita. Kirja pohjautuu kirjoittajan yhdessä Laura Paason kanssa kehittämään VOIMEKEHÄ®-ohjauskonseptiin ja vahvuustyökaluun.

Vahvuusajattelun taustalla on humanistinen näkemys ihmisten myönteisestä potentiaalista, ihmisenä kasvamisesta sekä yksilöiden ja yhteisöjen kukoistuksesta, hyvinvoinnista ja hyvästä elämästä. Opettajan innostusta lisää omien vahvuuksien hyödyntäminen. Opetus- ja ohjaustyö on omalla persoonalla tehtävää työtä, joten on tärkeä tuntea itsensä ja uskaltaa toimia omana autenttisena itsenään opettajan, ohjaajan, kasvattajan tai tiimivalmentajan roolissa. Tutkimukset osoittavat, että autenttisista ihmisistä pidetään enemmän ja autenttinen johtaja saa parempia arvioita. Autenttisuus ja omien vahvuuksien hyödyntäminen ovat myös tiimivalmentajan työhyvinvoinnin lähtökohta.

Opettajan innostuksen tutkimuksen mukaan opettajan oma innostus ja kiinnostus opettamista sekä omaa oppiainettaan kohtaan ovat tärkeässä roolissa opiskelijan innostuksen syntymiselle. Jos opettajaa ei aidosti kiinnosta oma aihe, opettaminen tai opiskelijat, ei voida olettaa, että opiskelijatkaan kiinnostuvat oppimisesta. Opettaja on roolimalli myös ammatillisessa koulutuksessa, ja hän välittää opiskelijalle omia tunteitaan, arvojaan ja asenteitaan opiskelua, oppiaineita ja työelämää kohtaan.

Omien vahvuuksien tunnistaminen lähtee omasta itsestä. Omista parhaista vahvuuksista nousevat yleensä myös kehittämisen kohteet eli ne asiat, joihin on hyvä kiinnittää huomiota omassa toiminnassa ja vuorovaikutuksessa. Voidaankin puhua voimakehätyöskentelyn tasoista. Sisimpänä kehällä on minä: omat vahvuuteni opettajana ja kasvattajana. Seuraavalla kehällä on pedagogiikka: oppilaiden vahvuuksien tunnistaminen ja kehittäminen. Kolmannella kehällä on työyhteisö: tiimin vahvuudet ja niiden hyödyntäminen. Ja uloimmalla kehällä on organisaatio ja johtaminen: vahvuuksien johtaminen. Kirja on hyvä käsikirja myös jokaiselle tiimivalmentajalle. 60 kolahdusta. Y1+Y2+Y3+J1+J2.

Artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen

Kirjan tiedot

Wenström, Sanna: Kaikilla vahvuuksilla – Opus laajan vahvuusnäkemyksen käyttöön opetuksessa, PS-kustannus 2022, suositus**, 3 pistettä, ISBN 978-952-370-222-6

Tekijänoikeudet. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yksityiseen omaan käyttöön, eikä tätä artikkelia saa hyödyntää mitenkään kaupallisesti. Tässä artikkelissa mainittujen kirjojen tekijänoikeudet kuuluvat niiden kustantajille ja/tai tekijöille. Tiimiakatemia Global Oy ja tämän artikkelin kirjoittaja Johannes Partanen kehottavat ostamaan ja lukemaan tässä artikkelissa suositeltuja hyviä kirjoja.

Johannes Partanen

Johannes Partanen

Artikkelin kirjoittaja on intohimoinen lukija, opetusneuvos ja Tiimiakatemian perustaja. Urallaan tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kehittäjänä Johannes on ammentanut kirjoista lukemattomia ideoita ja ajatuksia työhönsä.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *